Universiteit Leiden

nl en

Sustainability & Development

Research Internships in the field of Sustainability and Development focus on the challenges presented by the need to find ways in which consumption, usage, production, recycling and reusage can be brought in line with current societal needs. The Research Internships included in this category are being provided by municipalities, non-governmental public-private bodies, and occasionally also by companies.

* City Deal Kennis Maken: Leren met de Stad Leiden

In de stad Leiden zijn burgers momenteel maar in beperkte mate betrokken bij het bepalen van de agenda van de lokale City Deal Kennis Maken. Dit onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van mechanismen waarmee in deze lacune kan worden voorzien.
Lees meer >>

* Monitoring Change in Ideas on Water Management

How does the vision of problems and solutions from "Water companies of the future" spread in society and ultimately lead to change?
Read more >>

* Zwerfvuil, huisvuil en grofvuil in Slaaghwijk

De slechte score van de Slaagwijk, als het gaat om leefbaarheid, komt onder meer tot uiting in afvalproblematiek. Er sprake van zwerfvuil, de huisvuilinzameling gaat gepaard met overlast, en ook het (laten) ophalen van grootvuil verloopt niet volgens de (gemeentelijke) regels.
Lees meer >>

* Ervaringen met de overheid in Slaaghwijk

Wat zijn verwachtingen van buurtbewoners van de overheid? Wat zijn ‘beelden’ die bij hen van de overheid bestaan, met name bij degenen die actief zijn in een van de wijkorganisaties? Hoe werken in hun ervaring verschillende overheidsinstanties samen?
Lees meer >>

* In en uitstroom uit een ‘roltrapwijk’ in Slaaghwijk

De Slaaghwijk is een aankomstwijk voor nieuwkomers met een laag inkomen, maar ook een wijk met een groot verloop. Welke factoren beïnvloeden de doorstroming vanuit de Slaaghwijk naar elders? Wanneer en waarom besluiten mensen om de wijk uit te gaan, of er juist te blijven wonen?
Lees meer >>

* Gebukt onder schulden in Slaaghwijk

Hoe gaan mensen in de Slaaghwijk om met schulden, en schuldsanering? Wie zijn hun schuldeisers, en in hoeverre werken die met elkaar samen of juist niet? Wat is de rol van de gemeente ten aanzien van de financiële problemen waar een deel van de bewoners van de Slaaghwijk mee kampt.
Lees meer >>

* Netwerken met vrienden in Slaaghwijk

Hoe zijn jongeren in de Slaaghwijk onderdeel van netwerken die hen steun geven, maar ook hun banden met sociale verbanden ‘buiten’ de wijk beperken? Welke rol spelen sociale labels zoals etniciteit, taal, religie en gender in de vorming van dergelijke vriendengroepen? In hoeverre spelen deze een rol ten aanzien van grensoverschrijdend en crimineel gedrag?
Lees meer >>

* Greenport West-Holland: in transition to becoming a ‘Circular Metropolis'

GPWH as an organization is actively committed to working towards a healthy, sustainable and vital future for the regional horticulture sector. One of GPWH’s ambitions is to become the first climate neutral Greenport in the Netherlands.
Read more >>

* Climate Proofing Industrial Estates

For the city of Leiden, climate change results in more heat waves and extended periods of drought, as well as more frequent heavy downpours. This creates risks regarding overheating as well as flooding. In anticipation of these changes, the municipality is making efforts to make industrial estates 'climate proof'.
Read more >>

* Climate Proofing the Neighbourhood

Climate Proofing the Neighbourhood: Evaluating Citizen’s Participation in the City of Leiden. For the city of Leiden, climate change results in more heat waves and extended periods of drought, as well as more frequent heavy downpours. This creates risks regarding overheating as well as flooding.
Read more >>

* Valuing Water and Culture(s)

Although often seen as a purely technical field, water management has always been embedded in social, cultural, and spatial practices. Understanding the embedded nature of water in space, culture, and society can help us to redeploy historic systems and the heritage of past water management as part of sustainable development.
Read more >>

* Gemeente Leiden Ga Goed

Wat zijn de huidige energiekosten en hoe is de comfortbeleving het wooncomfort in een bepaalde groep huurders van woningcorporatie Portaal?
>> Lees meer

This website uses cookies.