Universiteit Leiden

nl en

Waarheen?

De Universiteit Leiden heeft uitwisselingsprogramma’s bij universiteiten over de hele wereld. Je kunt dus kiezen uit veel bestemmingen.

Ga na welke uitwisselingsprogramma’s er voor jou zijn

Voor je gaat zoeken naar een geschikte bestemming, is het belangrijk dat je weet uit welk soort uitwisselingsprogramma’s je kunt kiezen. Bekijk hiervoor het tabblad van je faculteit of opleiding. Er zijn bijvoorbeeld universiteitsbrede en facultaire uitwisselingsprogramma’s, en speciale uitwisselingsprogramma’s waar studenten van jouw opleiding toegang toe hebben.

Vind je bestemming

Op de wereldkaart kun je filteren op type uitwisseling, faculteit, niveau, taal, en meer. Heb je een interessante bestemming gevonden? Bekijk dan goed alle informatie. Let vooral op de volgende onderdelen:

 • Intended for students from: Is deze bestemming echt toegankelijk voor studenten van jouw opleiding?
 • Important considerations: Gelden er bijvoorbeeld verschillende semesterdata of aanvullende eisen?

Via ISEP naar het buitenland

Naast de reguliere uitwisselingsbestemmingen kun je ook op uitwisseling gaan via ISEP, een non-profit partnerorganisatie. Selecteer op de wereldkaart Exchange Programme: university-wide exchange, en vervolgens ISEP, voor meer informatie. Let op: hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Vind je bestemming op de wereldkaart!

Wereldkaart

Negatief reisadvies? Check je bestemming

Je kunt niet op uitwisseling naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt. Check hier of je bestemming veilig is. In de kaart van het land staat een kleurcode. Als je bestemming code rood of oranje heeft, mag je er niet naartoe. Bekijk de pagina Gezondheid en veiligheid voor meer informatie.

Verder oriënteren

Verslagen van studenten

In de het verslagenarchief (student reports database) vind je verslagen die studenten hebben geschreven over hun studieactiviteit in het buitenland.

International Experience Week 

Het jaarlijkse International Experience Week is hét startpunt van je buitenlandavontuur. Je kunt je verdiepen in het land waar jij graag wilt studeren, in gesprek gaan met studenten naar het buitenland zijn geweest, infosessies van je faculteit bezoeken en meer.

Via faculteit of opleiding

Bekijk de tabbladen van je faculteit of opleiding voor meer informatie over bestemmingen waar je via je faculteit of opleiding naartoe kan.

Tips bij het kiezen van je bestemming

Wees flexibel

De plaatsen in de uitwisselingsprogramma’s zijn beperkt. Dat betekent dat je niet gegarandeerd naar de bestemming van je voorkeur kunt gaan. Bedenk dat een verblijf in het buitenland op heel veel plaatsen een fantastische ervaring kan zijn. We raden je aan om veel opties open te houden door niet teveel strikte eisen te stellen.

Waar moet je op letten?

 • De vakken die je wilt volgen: zijn ze voor uitwisselingsstudenten toegankelijk?
 • De voertaal en eventuele taaleisen: beheers je de taal voldoende? Of kun je het benodigde niveau met een taalcursus bereiken?
 • De kosten van het dagelijks leven: die kunnen sterk verschillen per bestemming, zelfs binnen een land. Kom je uit met je budget?
 • Heb je speciale behoeften vanwege een functiebeperking of ziekte? Ga na of je bestemming hierin kan voorzien. Bekijk ook de pagina Gezondheid en veiligheid.
 • De sfeer, cultuur en omgeving: kies je voor groot- of kleinschalig, een grote stad of landelijke plek, iets heel anders dan je gewend bent of juist iets herkenbaars?
 • De gelijke behandeling van verschillende genderidentiteiten en seksuele voorkeuren: hoe zit dat op jouw bestemming? Bekijk het op ILGA.org.
Foto: Joëlle Dekkers

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina.

China- en Taiwanbeurzen

Wil je met een beurs een jaar lang in China of Taiwan studeren? Er zijn verschillende mogelijkheden om je studieperiode in het buitenland in te vullen. Zo kun je naar China met een Nufficbeurs, naar Taiwan met een beurs of voor een gereduceerd tarief studeren in Shandong.

Naar China met een Nufficbeurs

De Nuffic is de organisatie die beursaanvragen van álle Nederlandse studenten in behandeling neemt en de aanvragen uiteindelijk voordraagt aan de China Scholarship Council. Bij de Nuffic kun je een beurs aanvragen om een academisch jaar in China te studeren.

De opleiding Chinastudies heeft geen vast quotum meer, maar alle plaatsen worden vanuit de Nuffic in Den Haag verdeeld onder alle aanmeldingen uit het hele land. 

Het totaal aantal beurzen voor heel Nederland was voorheen 25 en daarvan kregen wij (de Opleiding Chinastudies) er meestal 20. Deze laatste garantie is afgeschaft, maar het totale aantal beurzen binnen dit verdrag is gelijk gebleven. Met andere woorden: wij kunnen niet met zekerheid zeggen op hoeveel beurzen we voor de Leidse sinologiestudenten mogen rekenen, aangezien studenten van andere opleidingen ook een aanvraag kunnen indienen en zeker ook kans maken die aanvraag gehonoreerd te zien. In de afgelopen jaren hebben wij rond de 7-10 beurzen gekregen.

De Nufficbeurzen komen uit het Cultureel Akkoord tussen Nederland en China. Zij zijn primair bedoeld voor taalverwerving aan de Peking University (Beijing Daxue/Beida) of de Beijing Language and Culture University. Maar je kunt natuurlijk ook een andere universiteit van je voorkeur aangeven op de online application form van de China Scholarship Council op de site van de Nuffic.

Wat is een aanvraagdossier voor de Nuffic?

Hiermee wordt bedoeld: alle benodigde documenten voor deze aanvraag. Je kunt dat precies lezen op de Wil Weg website. Op deze website word je ook doorverwezen naar de online application form van de China Scholarship Council.

Rol van de opleiding Chinastudies

De China- en Taiwancommissie van Chinastudies zal de studenten helpen bij het samenstellen van het Nuffic/CSC aanvraagdossier. Daarom wordt van de studenten gevraagd dat zij vóór 5 januari 2018 de commissie op de hoogte stellen van hun voorgenomen beursaanvraag. De China- en Taiwancommissie kan dan bijvoorbeeld in één keer cijferlijsten opvragen bij het secretariaat. Dit bespoedigt de afhandeling van het aanvraagdossier. 

Bij aanmelding voor een beurs voor China bij de Nuffic gebruik je dus eerst het onderstaande formulier voor de China- Taiwancommissie (CTcommissie). Als je de CTcommissie met behulp van het aanmeldingsformulier op de hoogte stelt, kunnen we je op weg helpen met je aanvraagdossier. 

Let op: als je een beurs gaat aanvragen voor China hoef je voor de CTcommissie geen motivatiebrief te schrijven (wij selecteren immers niet!) Die brief schrijf je natuurlijk wél voor de Nuffic!

Deadline Chinastudies

Uiterlijk 5 januari 2018 moet je aanmeldingsformulier bij de CTcommissie zijn. Je kunt het beste het aanmeldformulier downloaden, invullen en mailen naar Ans de Rooij. Daarna kan de commissie beginnen de benodigde documenten te verzamelen. 

Let op: je kunt niet een China-beurs aanvragen bij de Nuffic en tegelijkertijd óók een beurs aanvragen voor Taiwan bij de China- en Taiwancommissie van onze opleiding.

Deadline Nuffic

1 februari 2017 moet je aanvraag bij de Nuffic in Den Haag binnen zijn. Dit is een harde deadline!

Aanbevelingsbrieven voor Nuffic

De Nuffic vraagt ook twee aanbevelingsbrieven. Als je van docenten van onze opleiding een brief wilt, kun je je naam invullen op de lijst naast de deur van Ans de Rooij (kamer 003). Deze lijst maken we om het schrijven van brieven eerlijk te verdelen over de docenten. De lijst zal na de tentamens in december opgehangen worden. Door deze aanbevelingsbrieven van docenten moet de Nuffic een idee krijgen van jouw motivatie om naar China te gaan en een beter beeld krijgen van je plannen voor de toekomst. Daarom is het erg belangrijk dat je niet alleen je naam op de lijst schrijft, maar natuurlijk ook de docent zelf een mail stuurt om

 1. te vragen of de docent bereid is een brief voor je te schrijven en 
 2. informatie te geven over jouw plannen zodat de docent dat in de brief kan verwerken.

Het wordt dus geen algemene brief, we hebben input van jouzelf nodig!

De beursaanvraag samengevat

De Nuffic beoordeelt de aanvragen, de opleiding Chinastudies helpt de studenten waar nodig met het samenstellen van het aanvraagdossier voor de Nuffic. Chinastudies draagt dus niet meer studenten bij de Nuffic voor, de studenten moeten zelf hun aan beursaanvraag rechtstreeks bij de Nuffic in Den Haag indienen. De definitieve selectie door de Nuffic wordt meestal in maart bekendgemaakt.

Naar China met een Confucius Instituut-beurs

Bij het Confucius Instituut kan je ook een beurs aanvragen om te studeren in China. De vereisten voor zo’n beurs willen nog wel eens variëren van jaar tot jaar. Daarom: neem zo snel mogelijk contact op met het CI om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Wat in ieder geval zo is, is dat je voor het aanvragen van een Confucius beurs eerst een HSK(K)-examen moet doen. Wij willen je er attent op maken dat het laatste HSK(K)-examen dat het CI organiseert vaak begin december is! Je moet je voor dat examen inschrijven: doe dat op tijd! Als je deze HSK en HSKK-test niet maakt, kun je GEEN beurs aanvragen bij het Confucius Instituut.

Als je een tweedejaars student bent en je wilt een beurs aanvragen voor één jaar bij het Confucius Instituut, kun je je inschrijven voor HSK3. Je kunt naar deze website gaan en alle instructies volgen om je in te schrijven. 

NB: Aanmelding bij het Confucius Instituut, niet bij Chinastudies.

Hier vind je uitleg over de aanmelding voor de HSK en HSKK test.

Naar Taiwan met een beurs

Voor de beurzen naar Taiwan bepaalt de China- Taiwancommissie van de opleiding Chinastudies nog steeds wie er genomineerd wordt voor een beurs naar Taiwan, en naar welke plaats/universiteit ieder wordt uitgezonden. De belangrijkste overweging van de CTcommissie bij de selectie is, aan welke educatieve instelling een bepaalde kandidaat in de periode van uitzending het beste zijn/haar studievoortgang kan bevorderen. 

Ook voor de aanvraag van een Taiwan-beurs geldt dat van de studenten gevraagd wordt dat zij voor 5 januari 2018 de CTcommissie op de hoogte stellen van hun voorgenomen beursaanvraag met het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. 

Na het maken van de selectie stelt de CTcommissie per e-mail de studenten op de hoogte en draagt de geselecteerde studenten vervolgens voor aan de buitenlandcoördinator van het Humanities International Office die de studenten zal ondersteunen bij hun aanmelding. De beurs wordt geregeld door de Taiwanese gastuniversiteit.

Aanvraag en selectie

Bij aanmelding voor een beurs voor Taiwan bij de CTcommissie gebruik je dit aanmeldingsformulier. Vul dat volledig in. Het studieplan/motivatie kun je het beste in het Engels schrijven omdat je dat -in iets langere vorm- na de selectie ook voor de universiteit in Taiwan moet schrijven. Wees je ervan bewust dat de commissie selecteert met name op basis van je geschreven motivatie/studieplan!

Uiterste inschrijvingsdatum bij de China- Taiwancommissie

Uiterlijk 5 januari 2018 moet je aanmeldingsformulier bij de CTcommissie zijn. Je kunt het beste het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en mailen naar Ans de Rooij. Na 5 januari 2018 worden géén aanvragen meer behandeld! Zorg dus dat je het aanmeldingsformulier op tijd opstuurt via e-mail.

Selectiecriteria van de China- Taiwancommissie

Om in aanmerking te komen voor een beurs naar Taiwan, zijn de volgende selectiecriteria van toepassing:

 • De propedeuse moet geheel gehaald zijn. Als er gegronde redenen zijn voor het nog niet geheel behalen van de propedeuse, dan kun je die in je motivatiebrief uitleggen.
 • Studievoortgang en -resultaten
 • Motivatiebrief/studieplan (in het aanmeldingsformulier)
 • Curriculum Vitae

Bindend besluit en selectiegesprekken

De selectie van de CTcommissie voor de Taiwan-selectie is bindend en wordt na bekendmaking niet meer veranderd. Als je een aanvraag indient, word je geacht met deze bepaling akkoord te gaan. Dit betekent dat je bereid moet zijn om te gaan naar de instelling die de commissie voor je aanwijst, ook als dit niet je keuze van eerste voorkeur is. De CTcommissie kan aanvragers van een Taiwan-beurs eventueel ook uitnodigen om hun aanvraag kort toe te lichten tijdens een gesprek in januari.

Let op:

 • De opleiding Chinastudies ondersteunt verder geen aanvragen die buiten de CTcommissie om bij een van de onderstaande instellingen worden ingediend.
 • De CTcommissie draagt kandidaten voor, maar zoals gebruikelijk bij internationale overeenkomsten berust de definitieve toelating bij de partneruniversiteiten in Taiwan.
 • Je kunt niet een beurs aanvragen bij het Nuffic en tegelijkertijd ook een beurs aanvragen voor Taiwan.

Beurzen en deelnemende universiteiten

Alle Taiwanbeurzen zijn mogelijk door overeenkomsten tussen de Universiteit Leiden en een aantal universiteiten in Taiwan. De vliegreis en de verplichte medische controle zijn niet inbegrepen bij de beurs. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de instelling, maar ook de laagste beurs is genoeg om van rond te komen. Omdat de beurs laat wordt uitbetaald dient men minstens de eerste maand zelf voor te schieten. De beurs is voor 10 maanden, de maanden juli t/m augustus zijn niet gedekt. 

De Universiteit Leiden heeft met twee universiteiten in Taiwan een beurzenovereenkomst gesloten. Hieronder volgt informatie over de universiteiten.

 • National Taiwan Normal University 
  Jaarlijks accepteert de National Taiwan Normal University (NTNU) in Taipei 8 BA studenten uit Leiden. 

 • National Chengchi University 
  Jaarlijks accepteert de National Chengchi University 3 BA studenten uit Leiden. Kosten voor huisvesting zijn NIET inbegrepen in de beurs.

 • National Taiwan University 
  Met NTU heeft de Universiteit van Leiden een uitwisselingsovereenkomst, je betaalt in Leiden collegegeld maar je volgt colleges aan de NTU. Het gaat hier dus niet om een beurs. 

Kosten voor levensonderhoud

De beurzen worden veelal pas na een maand uitbetaald. In de eerste weken maak je veel kosten aan bijvoorbeeld je ARC, dormfee en dergelijk. Zorg dus dat je voldoende geld hebt om deze eerste periode door te komen.

Resident-visum

Vraag bij de Taiwan Representative Office in Nederland (TRON) een resident-visum (een visum voor studie) aan en geen visitor-visum. Een visitor-visum is niet handig omdat dit in Taiwan weer omgezet wordt in een resident-visum, terwijl het Taipei Representative Office in Nederland dergelijke visa ook gewoon verstrekken. 

Voor de aanvraag van je resident-visum heb je je toelatingsbrief (Letter of Admission) van de universiteit nodig. Met je residentvisum moet je binnen twee weken een verblijfsvergunning Alien Resident Certificate (ARC) aanvragen. Geef gelijk aan dat je een re-entrysticker wilt. Deze is gratis. Hiermee kan je het land in en uit zonder dat je een nieuw visum aan hoeft te vragen. Ben je te laat met het aanvragen van je ARC, dan kost het je 1000 TWD aan boete. De ARC kan je aanvragen bij het hoofdbureau van de politie. 

Kijk ook op de website van 'Taipei Representative Office in the Netherlands' voor meer informatie of bel met hun visumafdeling. Nederlandse toeristen kunnen voor 10 of 14 dagen zonder visum naar Taiwan.

Studeren in Shandong tegen gereduceerd tarief

De opleiding Chinastudies en de Shandong University (SDU) in Ji'nan hebben een overeenkomst gesloten. Tegen gereduceerde tarieven kunnen Leidse studenten van Chinastudies 9 maanden lang een volledig programma Chinees als vreemde taal volgen aan de SDU. 

De SDU is een top-universiteit, één van de zogenaamde `zwaartepunt'-universiteiten die direct onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs vallen.

Voordracht

Op voordracht van de China- Taiwancommissie en het OLB kun je je inschrijven voor de SDU. De definitieve selectie ligt bij de SDU.

Lesprogramma

 • Volledig programma Chinees als vreemde taal van sept t/m mei (ca. 20 contacturen per week)
 • Plaatsingtoetsing voor onderbrenging in werkgroep van passend niveau
 • Mogelijkheid om als toehoorder colleges van reguliere programma's voor Chinese studenten te volgen (bv. vakgroep Chinees of geschiedenis)
 • Huisvesting aangeboden op de campus van SDU (éénpersoons-kamer)

Kosten voor onderwijs en levensonderhoud

 • Inschrijving, collegegelden, huisvesting, ziekenkostenverzekering, vaccinaties e.d. ca. € 3400. Let op: De helft van je collegegelden moet je vooruit betalen.
 • Retourvliegticket A'dam-Ji'nan
 • Levensonderhoud ca. € 1000-1200

Gezondheidszaken

Gezondheidsverklaring

De CTcommissie nodigt begin februari het team van Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) van het LUMC en de Universiteit Leiden uit om een voorlichting te geven over de gang van zaken rond de verplichte gezondheidsverklaring en inentingen. Datum wordt ter zijner tijd bekend gemaakt.

Ziektenkostenverzekering

IPS, het Insurance Passport for Students, is speciaal ontwikkeld voor studenten, personeel en wetenschappers, die voor studie, stage of uitwisseling naar het buitenland gaan. Zie de website van IPS voor inschrijving of meer informatie. 

Soms verplichten de universiteiten hun buitenlandse studenten een verzekering voor kleine kwaaltjes af te sluiten. Deze is niet duur. 

Sluit naast je buitenlandse ziektekostenverzekering ook een doorlopendeziektekostenverzekering in Nederland af tijdens je verblijf in China of Taiwan! De ziektekostenverzekering voor studie in het buitenland dekt namelijk ALLEEN behandeling in het buitenland (plus eventuele repatriëring naar Nederland). Als je geen Nederlandse verzekering hebt, zal je zelf op moeten draaien voor alle kosten in Nederland. Voorbeeld: Je loopt een bekkenfractuur op en moet lang in het ziekenhuis verblijven. Na twee weken ben je sterk genoeg om naar Nederland overgebracht te worden. Je buitenlandverzekering dekt de kosten van het ziekenhuis in China/Taiwan, de kosten van de terugvlucht (met eventuele arts/verpleegkundige). Maar vanaf het moment dat je in Nederland landt, val je onder de Nederlandse verzekering. Denk bijvoorbeeld aan ambulancekosten, ziekenhuiskosten, operatiekosten etc. Als je dan geen ziektekostenverzekering hebt, ben je al gauw enige duizenden euro's kwijt. 

Eigen risico

De opleiding kan jullie niet verplichten een verzekering in Nederland af te sluiten. Mocht je geen Nederlandse ziektekostenverzekering afsluiten, dan is dit voor eigen risico. In de afgelopen jaren is kwam het regelmatig voor dat een student (langdurig) in een ziekenhuis moest worden opgenomen. In een paar gevallen was er ook sprake van repatriëring en ziekenhuisopname in Nederland. Het is dus helaas niet zo dat er nooit iets gebeurt.

Langstudeerregeling

Als je al een studie hebt afgesloten of als je denkt te vallen onder de langstudeerregeling, maak dan een afspraak met onze studiecoördinator Anneke Amir voor de meest recente informatie. Zij kan je eventueel ook doorverwijzen naar de studentendecaan. In ieder geval: laat je goed informeren!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.