Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Wanneer aanmelden?

Aanmelding voor het bachelor examen kan alleen als is voldaan aan de in de bachelor Onderwijs- en Examenregeling  gestelde vereisten.
Zodra je hebt voldaan aan die eisen, dien je je bachelor diploma zo spoedig mogelijk aan te vragen bij het Onderwijs Service Centrum door middel van onderstaande formulieren. Aanvragen t.b.v. februari instroom in de master dienen uiterlijk 31 januari te zijn ingeleverd; aanvragen rond de zomer dienen uiterlijk 15 augustus te zijn ingeleverd. Wil je nog niet afstuderen, bijvoorbeeld i.v.m. een stage, dan dien je uitstel aan te vragen bij de examencommissie.

Daarnaast doe je er verstandig aan vroegtijdig via “Mijn vereisten” in uSis te controleren of alle 180 ECTS (of 240 ECTS, als je zowel de BBO als de EBM track volgt) zijn ingevoerd vóór je jouw Bachelordiploma aanvraagt. Dit voorkomt teleurstelling op het moment van aanmelding.  

Wat moet je aanleveren bij het aanvragen van je Bachelordiploma?

Voor het aanvragen van jouw Bachelordiploma lever je onderstaande documenten in bij de balie van het OSC of per mail.

  1. Aanvraagformulier Bachelordiploma; het aanmeldformulier staat online op deze site. 
  2. Toestemming opname eindwerkstuk in scriptierepositorium UB. Dit is de tweede pagina van het aanmeldformulier bachelordiploma. Lees meer over het repositorium onderaan deze pagina.
  3. Upload vooraf een PDF versie van je bachelorthesis in het scriptierepositorium. Het uploaden van jouw bachelorthesis in PDF staat los van de reeds ingeleverde exemplaren bij je scriptiebegeleider en is een vast onderdeel van het aanvragen van het bachelordiploma. Zie hieronder meer informatie over het scriptierepositorium.

* Het evaluatieformulier bachelorproject wordt door jouw scriptiebegeleider uitgereikt en lever je bij je scriptiebegeleider in. 

NB. Vraag je diploma s.v.p. niét aan via ‘afstuderen aanvragen’ in uSis. Deze functionaliteit werkt niet.  

Het scriptierepositorium

Het scriptierepositorium is een online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Scripties kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt of onder een embargo worden geplaatst.  De afspraak in Leiden is dat BSc eindwerkstukken in principe vertrouwelijk zijn tenzij de docent en de student goede redenen zien om het werkstuk toch openbaar te maken. Master scripties zijn in principe openbaar toegankelijk tenzij de docent  en de student bij uitzondering een goede reden zien om de scriptie niet te publiceren.   

Vergeet niet het toestemmingsformulier (pagina 2 van het aanmeldformulier bachelordiploma) in te vullen en in te leveren bij het OSC. Voor meer informatie en een handleiding voor het uploaden van je scriptie pdf, kijk bij procedures op de volgende link Scriptierepositorium.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na aanmelding neemt de examencommissie zo snel als mogelijk is een beslissing over de ingediende aanvragen. Zodra je gediplomeerd bent in uSis ontvang je hiervan een bevestigingsmail via het OSC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.