Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

De procedure voor het afstuderen voor masterstudenten

Voor het aanvragen van jouw Masterdiploma lever je onderstaande documenten in bij het OSC. 

  1. Upload vooraf een PDF versie van je masterthesis in het scriptierepositorium. Het uploaden van jouw masterthesis in PDF staat los van de reeds ingeleverde exemplaren bij je scriptiebegeleider en is een vast onderdeel van het aanvragen van het masterdiploma. Zie onderaan deze pagina meer informatie over het scriptierepositorium.
  2. Aanvraagformulier Masterdiploma en toestemming opname eindwerkstuk in scriptierepositorium; link te vinden aan de rechterzijde van deze pagina.
  3. Thesisevaluatie en programmaevaluatie; je ontvangt van het OSC een link naar de digitale evaluatieformulieren na het indienen van je aanvraag.
  4. Eventuele bewijzen van vrijstellingen of compensatie van de examencommissie indien deze niet op het overzicht van tentamenresultaten voorkomen 

Bij vragen kun je contact opnemen met het Onderwijs Service Centrum via osc.fgga@fgga.leidenuniv.nl 

NB. Vraag je diploma s.v.p. niét aan via ‘afstuderen aanvragen’ in uSis. Deze functionaliteit werkt niet. Je hoeft ook niet te wachten op het bericht ‘Constatering afstuderen’ in uSis voordat je je aanvraag bij het OSC indient.

Wat gebeurt er na je aanmelding?

Na aanmelding neemt de examencommissie een beslissing over de ingediende aanvragen.  De verwerking van de aanmelding duurt ongeveer 4-6 weken en studenten ontvangen een bevestiging daarvan per e-mail. 

Vooruitlopend op de uitreiking van het masterdiploma kan je bij het OSC een schriftelijke verklaring aanvragen, waarin staat dat je aan alle verplichtingen van het masterexamen hebt voldaan. 

Het Scriptierepositorium

Het scriptierepositorium is een online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Scripties kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt of onder een embargo worden geplaatst.  De afspraak in Leiden is dat BSc eindwerkstukken in principe vertrouwelijk zijn tenzij de docent  en de student goede redenen zien om het werkstuk toch openbaar te maken.  Master scripties zijn in principe openbaar toegankelijk tenzij de docent  en de student bij uitzondering een goede reden zien om de scriptie niet te publiceren.  

Vergeet niet het toestemmingsformulier (onderdeel van het afstudeer aanmeldformulier) in te vullen en in te leveren bij het OSC. Voor meer informatie en een handleiding voor het uploaden van je scriptie pdf, kijk bij 'procedures' op de volgende link Scriptierepositorium.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.