Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Iedere opleiding heeft een examencommissie die toeziet op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Ook bepaalt de examencommissie of studenten de kennis en vaardigheden beheersen die nodig zijn voor het behalen van het diploma.

De examencommissie van je opleiding wordt aangesteld door het Faculteitsbestuur. De examencommissie is verantwoordelijk voor de effectieve organisatie van alle tentamens en examens en waakt over de kwaliteit ervan. Als je iets wilt wijzigen in de door jouw opleiding vastgestelde studievereisten, bijvoorbeeld een vrijstelling of verlenging, is het de examencommissie die een besluit neemt over jouw aanvraag.

Er is voor elke opleiding een examencommissie. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling.

Werkzaamheden van de examencommissie

  • het waken over het niveau van tentamens en examens;
  • het beoordelen van individuele verzoeken van studenten, onder andere vrijstellingsverzoeken, keuzevakkenpakketten, stageaanvragen en andere verzoeken;
  • het behandelen van gevallen van fraude;
  • het uitbrengen van het bindend studieadvies namens het faculteitsbestuur;
  • het aanwijzen van examinatoren.

Contact met de examencommissie

De examencommissie neemt beslissingen over zaken als vrijstellingen en het vervangen van vakken binnen het curriculum. Wil je een verzoek indienen bij de examencommissie? Dat kan via uSis. Voor meer informatie over het indienen van verzoeken via uSis kan je hier terecht.

Neem geen contact op met de leden van de commissie. Als je vragen hebt, stel die aan je studiecoördinator of via excie-ba-eng-ba-duits@hum.leidenuniv.nl.

Leden van de examencommissie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.