Universiteit Leiden

nl en

Noodgevallen

Lees hier wat je moet doen bij een calamiteit of incident tijdens je studie.

Als elke seconde telt

Ben je buiten een universiteitsgebouw?

Bevind je je in een universiteitsgebouw?

  • Bel het alarmnummer van het gebouw. Dit staat op alle vaste telefoons en de meeste deuren in het gebouw.
  • Gaat het alarm af in een universiteitsgebouw? Blijf kalm en verlaat het gebouw onmiddellijk. Volg de symbolen van de evacuatieroute (wit pictogram op groene achtergrond) en maak geen gebruik van de liften. Volg de instructies van de BHV-coördinatoren in dfelgekleurde vesten.

Ben je in het buitenland?

Psychische nood

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Denk je aan zelfmoord? Bel 0800 0113 of chat op 113.nl (gratis & anoniem)

Heb je dringend psychologische hulp nodig? Bel je huisarts. Buiten kantoortijden kun je terecht bij de huisartsenposten in Leiden en Den Haag.

Prikaccident?

Een prikaccident is een ongeval waarbij je in direct contact komt met het bloed of lichaamsvocht van iemand anders of van een dier. Niet alleen via een naald, maar ook via snijwonden, spetters of beten.

Andere incidenten

Verdachte situaties in universiteitsgebouwen

Bijvoorbeeld een kapotte ruit of een openstaande deur buiten openingstijden.

Datalek of cybercriminaliteit

  • Er is sprake van een datalek wanneer persoonlijke informatie in handen komt van mensen die geen toegang zouden moeten hebben tot deze informatie. Weet je niet zeker of er een datalek heeft plaatsgevonden? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.
  • Onder cybercriminaliteit vallen virussen en malware op een universiteitscomputer of verdachte e-mails die namens de universiteit worden verzonden (phishing). Weet je niet zeker of er sprake is van cybercriminaliteit? Neem dan contact op met de informatiemanager van jouw faculteit.

Instructies van je opleiding

Sommige opleidingen hebben aanvullende instructies, bijvoorbeeld wanneer er laboratoriumwerk aan te pas komt. Heeft jouw faculteit of opleiding een extra tabblad op deze pagina, lees deze dan goed door.

Meld calamiteiten en incidenten altijd

Als je betrokken bent bij een calamiteit of incident is het van groot belang dat je dit binnen 24 uur meldt bij de universiteit via incident@vastgoed.leidenuniv.nl, ook als het goed is afgelopen. Hierdoor kan de universiteit haar veiligheidsbeleid verbeteren en soortgelijke incidenten in de toekomst voorkomen. Vermeld in je mail in ieder geval je naam, telefoonnummer, details over wat er is gebeurd en wanneer het heeft plaatsgevonden. Je melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.