Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Geen herverkiezing studentgeleding Faculteitsraad FGW – zetelverdeling vastgesteld

15 mei 2024

Kort na het besluit van de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften, Kamer voor Verkiezingen, dat er een herstemming zou moeten plaatsvinden voor de studentgeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen, hebben alle partijen ingestemd met een voorstel voor de zetelverdeling. Dit betekent dat er geen nieuwe verkiezingen plaatsvinden en DSP-SC met zes zetels en ONS, LVS en LSP ieder met één zetel vertegenwoordigd zijn in de nieuwe Faculteitsraad van Geesteswetenschappen. Wij feliciteren Faruk Alp Tayfur, Beckett Ellis-Chatman, Susan van Grol, Ebrar Kaya, Boris van Tuijl, Mette Kamerich, Daniel Hooimeijer, Julia de Klerk en Max Koonen met hun zetel en wensen hen veel succes in de Faculteitsraad komend jaar.

Achtergrond

LSP niet op kandidatenlijst

De kandidaatstelling van de Liberale Studentenpartij was, mede door te late en verkeerde aanlevering, over het hoofd gezien. Hierdoor was deze partij in april niet op de kandidatenlijst en het digitale stembiljet terechtgekomen. Na een verzoek bij de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (CBB) heeft deze besloten dat de LSP alsnog geldig kandidaat is gesteld. Omdat de verkiezingen op dat moment al waren afgelopen, heeft het Centraal Stembureau in overleg met het Decentraal Stembureau FGW besloten dat er nieuwe verkiezingen zouden moeten plaatsvinden.

Protest tegen nieuwe verkiezingen

Tegen de beslissing tot herstemming is veel protest gekomen vanuit de studentenpartijen. Nieuwe verkiezingen betekent opnieuw campagne voeren, in een tijd dat er weinig onderwijs wordt gegeven en er veel tentamens zijn. De studentengemeenschap is hierdoor niet of onvoldoende te bereiken door de studentenpartijen en de inspanning die het voeren van een tweede campagne is daarmee disproportioneel hoog. Daarom is er een verzoek ingediend tégen de herstemming.

Oplossing

Tijdens de behandeling van dit verzoek is gezocht naar een oplossing. Een van de voorgestelde oplossingen was om de resultaten van de verkiezing FGW 2024 te exporteren uit de verkiezingsapplicatie en de zetelverdeling vast te stellen conform deze resultaten, met uitzondering van de laatst verdeelde restzetel. Deze zou worden toegekend aan de LSP. Alle partijen kunnen zich vinden in deze oplossing en hebben het Centraal Stembureau gevraagd om de zetelverdeling zo vast te stellen. Met de voorgestelde wijze van zetelverdeling wordt in de hoogst mogelijke mate recht gedaan aan de resultaten die zijn voortgekomen uit de reguliere stemronde van de verkiezingen én aan de voorziening van de CBB van 26 april 2024. Het Centraal Stembureau heeft dan ook besloten dat de herstemming niet meer doorgaat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.