Universiteit Leiden

nl en

Overige verenigingen

Naast de studieverenigingen kent de Universiteit Leiden ook nog andere verenigingen waar je je verder kunt ontwikkelen en ervaring kunt opdoen die je helpt in je carrière.

Leiden Debating Union

De debatvereniging Leiden Debating Union (LDU) is een internationale vereniging waarin Engels wordt gesproken. Twee keer per week wordt er gedebatteerd in stijl van het Britse Lagerhuis. De reputatie van LDU is zeer goed en veel leden blijven ook na hun studentenlidmaatschap nog actief, zodat er een groot netwerk aan kennis en ervaring ter beschikking staat aan de LDU.

LSBo

De Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSBo) vertegenwoordigt Leidse studenten van zowel de Universiteit en Hogeschool Leiden, als ook de Webster University. De LSBo richt zich op speerpunten als een huurteam, een fietsenplan, studentenverzekeringen, studentenpolitiek etc. De LSBo is elk jaar op zoek naar (part-time) bestuursleden, zodat je dus in Leiden belangenbehartiger kunt zijn voor studenten op het gebied van huren, verzekeringen, trainingen en politiek.

LeidenMUN

Het doel van de Leiden Model United Nations Foundation (LeidenMUN) is om studenten op te leiden tot succesvolle afgevaardigden op MUN-conferenties, waarmee studenten direct bekend worden met de wereld van internationale relaties en diplomatie. De stichting biedt een netwerk en een platform voor ambitieuze en talentvolle studenten.

Faculteitsblad T.F.

De T.F. is het tijdschrift van het Instituut der Godsdienstwetenschappen. Het tijdschrift komt drie maal per jaar uit en streeft ernaar ieder kennis te laten maken met de breedte van de faculteit. In ieder nummer staat daarom één vakgroep centraal. Ook staan er in het tijdschrift bijdragen van studenten, docenten en promovendi en wordt het jaarlijkse openingscollege in het blad gepubliceerd. Bijdragen kunnen worden ingeleverd via e-mail: tf@plexus.leidenuniv.nl. De deadline is te vinden op het bord in de faculteitshal.

Disputen

Disputen komen eens per maand bij elkaar om te discussieren over onderwerpen rond geloof en godsdienst. Daarnaast organiseren de disputen excursies en gaan zij regelmatig een weekend met elkaar weg.

Alle disputen organiseren aan het begin van het collegejaar hospitantenvergaderingen, waar studenten kunnen meemaken hoe het er bij een dispuut aan toe gaat.

Collegium Theologicum c.s. Concordia Res Parva Crescit

Het hoofddoel van ons dispuut is de theologische vorming van zijn leden: iedere maand vindt er een vergadering plaats bij een van de leden met twee werkzaamheden die door de leden zelf verzorgd worden. Een werkzaamheid kan o.a. een lezing of een disputatie zijn waarbij één lid de officiële kritiek heeft en waarna een algemene discussie plaats vindt. De onderwerpen zijn zeer divers: van de Mattheus-passie tot de reinheidsregels bij de Essenen, en van het afschaffen van de eis van klassieke talen bij de studie theologie tot een exegese over de functie van Johannes de Doper binnen Lucas 7. 

Op 10 maart 1896 is Concordia opgericht en in 2011 zullen wij ons 23e lustrum gaan vieren. Het vorige lustrum is groots gevierd met lezingen, een borrel met klezmerband, groot diner en leuke discussies! Het oudst aanwezige lid had gestudeerd in de jaren '40, de jongste was begonnen 2005. Naast deze serieuze bezigheden is er binnen Concordia natuurlijk ook veel ruimte voor luim en plezier: je moet het nuttige met het aangename verenigen. Dus iedere maand is er een borrel, eens in het jaar bezoeken we een oud-Concordiaan en elk jaar rond november gaan we een weekend naar een bungalowpark.

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met onze ab-actis!

Website Concordia

FFF Nemo SSS YHWH Nissi

Het Collegium Theologicum c.s. FFF Nemo SSS YHWH Nissi is een gezelschap met tradities die terug gaan tot in de negentiende eeuw. Door meerdere fusies hebben wij vier pijlers om op te steunen, vier rijke tradities om inspiratie uit op te doen. Onze kwakende Canard getuigt hier iedere dag van, trouw rondspetterend in de vijver van de Leidse Hortus. Maandelijks komt ons Collegium bijeen om te eten, te drinken, haar canticum luid te doen klinken en elkaars proeven van theologisch en/of wereldgodsdienstig inzicht te beluisteren en te bediscussiëren waarbij men ongeveer 1 keer in het studiejaar een lezing houdt en de rest van de tijd meedenkt en discussieert bij de lezingen van de andere leden. De toegevoegde waarde van het lid worden van FFF is dat men zowel studie en levenservaringen kan delen met leden en ontwikkeld men tevens een hechte band met elkaar. Ons Collegium is trots op haar tradities, maar minstens net zo trots op haar leden. Wij zijn dan ook het enige echt gemengde dispuut, met leden uit alle drie de studies die ons instituut aanbiedt. Buiten de maandelijkse vergaderingen wordt er veel met elkaar opgetrokken. De verscheidenheid aan mensen maakt het gezelschap kleurrijk en leerrijk. Aan het begin van het collegejaar wordt een hospitantenvergadering georganiseerd waarin nieuwe studenten kunnen kennismaken met ons illuster gezelschap.Voor meer informatie kun je ons mailen.

Het bestuur van het dispuut bestaat tot november 2011 uit:

  • Merel van der Weide (praeses)
  • Narissa Lachitjaran (ab actis)
  • Martine Moerman (quaestor)

e-mailadres: FFFLeiden@gmail.com

Website FFF

LSDR Kosmikos

Kosmikos is het jongste dispuut van de theologische faculteit, opgericht in december 2002. Op het moment hebben we 15 leden, van jong tot iets minder jong, die allemaal wereldgodsdiensten studeren. Ook studenten van andere studierichtingen die onze interesse in religie delen, zijn echter van harte welkom!

Een keer in de maand komen we bij elkaar voor een lezing van een van onze leden en een discussie. Aan iedere lezing proberen we een excursie te koppelen, bijvoorbeeld naar een museum, een moskee, synagoge, kerk of tempel, of naar de film of het theater. Ook los van de bijeenkomsten zien we elkaar graag om te eten, te drinken en gezamenlijk dingen te ondernemen. Vele ideeën worden door leden aangedragen, zo bezoeken we bijvoorbeeld tentoonstellingen of gaan naar een musical, ook andere interessante lezingen worden door onze leden bezocht en een gezellig spelletje brengt de leden ook bij elkaar. Een keer per jaar gaan we met z'n allen een weekend weg en op 12 december  vieren we onze Dies. Aan het begin van het collegejaar organiseren we een hospitantenavond. Wil je meer weten over Kosmikos of een keer de sfeer komen proeven? Neem contact op met onze secretaris en kom langs!!  

Website Kosmikos 

"Nee, ik word geen dominee!" Boekje uitgegeven in  het kader van het tienjarig bestaan LSDR Kosmikos.

Synopsis Purioris Theologiae

Op de theologische studentenvereniging Synopsis Purioris Theologiae ontmoeten studenten elkaar die zich verbonden weten met de gereformeerde traditie. Hoewel onze verenigingstraditie nog jong is, opgericht in 1987, putten we met het oog op onze hedendaagse theologiebeoefening uit de bronnen die de aloude gereformeerde traditie kent. Dit komt erop neer dat we velerlei onderwerpen behandelen: van schriftgezag tot de verhouding tussen geloof en wetenschap, van Athanasius tot het aanbod van genade bij Jacobus Koelman, van de verhouding tussen OT en NT tot de Godsleer van Arminius, van een sociologische benadering van de gereformeerde traditie tot het vasten, van Middelnederlandse preken uit 1476 tot preekoefeningen in het heden. Na een lezing door één van de leden of een lector volgt er een levendige en boeiende discussie. Een vereniging waar je dus als student naast je studie nog genoeg te ontdekken hebt.

En de gezelligheid? Naast de jaarlijkse gezamenlijke preekvergadering met onze zustervereniging G.T.S.V. Voetius in Utrecht, ontmoeten we elkaar als vereniging voorafgaand aan de lezing tijdens een gezellige maaltijd, praten we na afloop onder het genot van een drankje nog wat na en hebben we in juni onze afsluitende Buitendag.  Tijdens deze Buitendag hebben we ’s ochtends een lezing op locatie en gaan we ’s middags er op uit met een afsluitende maaltijd ergens in Nederland. In 2007 was dat op een zeiljacht in de Biesbosch na een enerverende zeiltocht op Nederlandse wateren. In 2009 was dat bij één van de leden thuis, na een lange wandeling door een deel van het prachtige Groene Hart. Heerlijk was het om even afstand te nemen van het Leidse studiegewoel en in de prachtige weidse natuur uit te waaien om de onderlinge band te verstevigen.

Een vereniging om trots op te zijn! We zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Je zelf echt overtuigen, doe je door zelf eens te komen kijken! Zie voor ons jaarprogramma en verdere info op www.synopsisleiden.nl

Het bestuur van Synopsis Purioris Theologiae 2009-2010 

  • Celia Heuvelman (abactis)
  • Floris den Oudsten (preses)
  • Arie Schouten (fiscus)  

Website Synopsis

Quisque Suis Viribus

Opgericht op 19 februari 1841, mag Quisque zich het oudste theologisch collegium van Nederland (en wellicht daardoor van de rest van de wereld) noemen. Illustere namen als Noordmans, Bakhuizen van den Brink en vader en zoon Heering werden door de discussies bij Quisque wetenschappelijk en theologisch gevormd. Dit betekent echter niet dat Quisque in het verleden blijft hangen. Van ouds wordt het collegium gekenmerkt door leden van een zeer uiteenlopende achtergrond en opvatting en daardoor blijft het steeds in beweging. Het collegium komt elke eerste vrijdag van de maand bij elkaar, bij een van de leden thuis. Er worden dan lezingen gehouden door leden over talloze (ook niet-theologische) onderwerpen. Daarna is er ruimschoots gelegenheid voor allerhande discussie, maaltijd, drank en ander vermaak. Quisque staat open voor alle studenten die aan het Instituut der Godsdienstwetenschappen in Leiden studeren, of dat nu godgeleerdheid, wereldgodsdiensten of islamitische theologie is. Mail ons voor meer informatie. 

Website Quisque

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.