Universiteit Leiden

nl en

Hoe kan het honoursonderwijs beter en leuker?

Valentijnsdag was de dag van 'Falling in Love with the Honours Academy'. De Honours Academy wil honoursonderwijs om verliefd op te worden. Hoe kunnen de Leidse honoursprogramma's leuker, beter en uitdagender? Studenten en betrokkenen denken mee.

Falling in Love with the Honours Academy

In de Sterrewacht kwamen donderdagavond studenten, docenten, coördinatoren en andere betrokkenen van de Honours Academy bij elkaar om mee te denken over de verdere ontwikkeling van het Leidse honoursonderwijs.  De Honours Academy, onder leiding van dean prof.mr. Willemien den Ouden, omvat extracurriculaire programma’s voor scholieren, bachelor- en masterstudenten.

Sterrewacht

Community met één dean, één organisatie en één locatie

Vice-Rector prof.dr. Simone Buitendijk opende de avond. Zij benadrukte dat het College van Bestuur het honoursonderwijs bijzonder belangrijk vindt. Zo biedt de Universiteit Leiden getalenteerde en gemotiveerde studenten in elke fase van de studie meer uitdaging. Er is daarom gekozen voor één dean, één organisatie en één locatie waar studenten en docenten elkaar kunnen ontmoeten om zo een Community te vormen.

Dean prof.mr. Willemien den Ouden en prof.dr. Christien Brinkgreve

De leider van de toekomst is communicatief

Prof.dr. Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, verraste de aanwezigen op een mooie en inspirerende analyse van de kwaliteiten waarover toekomstige leiders moeten beschikken om in de huidige samenleving vol mondige burgers leiderschap te tonen. Hoewel leiderschap door studenten vaak met arrogantie wordt geassocieerd, bestempelde Brinkgreve dit als een misvatting. Leiderschap draait juist om het oog hebben voor de talenten van een ander en deze proberen te benutten en te verbinden. Om die reden is het volgens haar voor toekomstig leiders meer dan ooit belangrijk om communicatief vaardig te zijn. Naast kwaliteiten als inspirerend en sensitief zijn, benadrukte Brinkgreve dat het ook belangrijk is om als leider kritisch naar jezelf te blijven kijken.

Rector magnificus prof.mr. Carel Stolker

Meedenken over het honoursonderwijs

In negen verschillende workshops dachten de deelnemers mee over de uitdagingen waar het honoursonderwijs de komende jaren voor staat. Onder leiding van de kersverse rector magnificus, prof.mr. Carel Stolker discussieerden studenten en docenten over de verantwoordelijkheid van studenten bij de invulling van het honoursonderwijs, in de workshop: ‘Student Ownership of Learning’. Meer verantwoordelijkheid geven aan studenten heeft direct implicaties voor de docent-studentverhouding. Beide partijen moeten hiervoor over de juiste tools beschikken. In de workshop ‘Waarom doe ik de dingen die ik doe?’ onderzochten de deelnemers hun eigen motivatie en de middelen om anderen te motiveren. Deze inzichten kunnen helpen om studenten en docenten beter te laten presteren.

Honoursstudenten Esther van Haren en Marijn Wouters

‘Giving back’

Studenten dachten na over de Amerikaanse gewoonte van studenten om tijdens hun studie iets terug te doen voor hun universiteit of de samenleving. ‘Giving back’ is in Nederland echter onbekend en ongebruikelijk. Maar in de workshop kwam naar voren dat er wel degelijk potentie schuilt in deze vorm van sociale betrokkenheid, bijvoorbeeld door studenten vakinhoudelijk bij te laten dragen aan (ontwikkelings)projecten.

Inspiratie om ideeën verder uit te werken

Een levendige borrel was de afsluiting van 'Falling in Love with the Honours Academy', met live muziek van de honoursstudenten Esther van Haren en Marijn Wouters. Deze avond heeft inspiratie opgeleverd om de  komende maanden alle ideeën verder uit te werken.

(15 februari 2013/ Patrick Segaar & Mike Spaans, Leiden Leadership Programme-studenten)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.