Universiteit Leiden

nl en

Nieuwjaarsreceptie 2021: een gedenkwaardig online evenement

Ook de nieuwjaarsreceptie transformeerde dit jaar naar een online evenement, net als eigenlijk alles in deze tijd. Decaan Paul Wouters was de gastheer en leidde ons door het programma gevuld met de uitreiking van de Casimir Onderwijsprijs, de Pieter de la Court Penningen, master scriptieprijzen en een korte lezing van onze Diversity Officer. Paul Wouters richtte zich ook tot ons in zijn gesproken Nieuwjaarscolumn.

Casimir Onderwijsprijs

De Casimir Onderwijsprijs is de jaarlijkse prijs voor de beste docent van onze faculteit. De prijs wordt normaliter uitgereikt door een facultaire jury, op basis van nominaties uit elk instituut. Kristiaan van der Heijden, Portefeuillehouder Onderwijs in het faculteitsbestuur, gaf een toelichting op de bijzonder werkwijze dit jaar: “Maar een aantal weken geleden lieten verschillende instituten weten dat dit jaar eigenlijk alle docenten in de faculteit een onderwijsprijs verdienen. Docenten hebben ontzettend hard gewerkt, waren enorm creatief en innovatief, toegewijd, flexibel en toonden doorzettingsvermogen. Dat is waarom we dit jaar de Casimir Onderwijsprijs symbolisch aan alle FSW docenten willen toekennen. Maar ook aan alle ondersteundende staf en alle studenten, want ook zij hebben enorme inspanningen gepleegd. Dus, veel dank aan allen!”

Decaan Paul Wouters begon met een applaus voor iedereen. Hij waardeert zeer ‘ieders improvisatietalenten (rijkelijk getoond in zowel onderwijs, onderzoek en ondersteuning waarbij we moesten overspringen naar een grotendeels online en deels ‘blended’ werk- en leeromgeving); ieders bereidheid om elkaar te ondersteunen en samen te werken over de grenzen van afdelingen en instituten heen; ieders bekwaamheid om focus te houden op lange- en middellange termijn prioriteiten in onderzoeksprojecten, leerdoelen en innovatieve onderwijsambities, zelfs midden in een rondrazende pandemie.”

Paul Wouters herinnerde ons eraan dat “we dit jaar onze missie en strategie voor de komende jaren gaan formuleren (gebaseerd op ons werk in de afgelopen twee jaar). Een van onze doelen is om een echt inclusieve sociale wetenschap te ontwikkelen die voortbouwt op de kennis en ervaring van alle mensen en culturen. Niet alleen omdat het hip is, maar omdat het noodzakelijk en urgent is om de huidige crisis in de samenleving te adresseren en te belichten. Zo’n sociale wetenschap kan alleen gecreëerd worden door een inclusieve gemeenschap met een veilige en duurzame academische werkcultuur. Daarom zie ik ‘open samenwerking voor inclusieve kennis’ als ons motto voor dit jaar.”

Volledige tekst gesproken column Paul Wouters (Engelstalig)

Pieter de la Court Penningen 2020

De Pieter de la Court Penning komt jaarlijks toe aan een student of een studenteninitiatief die/dat, zich gedurende het academisch jaar 2019/2020, in heeft gezet op minimaal één van de Pieter de la Court thema’s: Diversiteit, Inclusiviteit, Ondernemerschap, Wereldhandel en Democratisering. De prijs wordt toegekend door studenten, dus het is een initiatief voor en door studenten.

Rebecca Talbot, voorzitter van de jury, deelde de beraadslagingen van de jury en kondigde de winnaars aan: Bram Geurds and Klara Wiezcorke. “De jury was zeer onder de indruk van Bram’s activiteiten. Hij is de lijm tussen politici, politieke besluitvorming en jongeren zelf. Politiek wordt vaak beschouwd als een oude, door mannen gedomineerd beroep, en Bram bewijst eigenhandig het tegendeel. Hij is een inspiratie voor alle jongeren en studenten om betrokken te raken en zich ervan te verzekeren dat hun stem gehoord wordt. En om buiten de gebaande paden te denken om onze samenleving te verbeteren.” Bram maakte een video over zijn werk.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Ook Klara’s werk maakte indruk op de jury en ook zij maakte een video. Rebecca Talbot: “we waren enorm onder de indruk door de inspanningen die in dit initiatief zijn gestopt en hopen dat het meer studenten kan helpen die worstelen met de effecten van seksueel geweld in hun leven. Dit initiatief maakt de universiteit inclusiever en veiliger. Klara geeft het goede voorbeeld door te laten zien wat het betekent om een academische gemeenschap te zijn en dit maakt haar een inspiratie voor iedereen. En daarom is het mijn een eer om Klara te feliciteren met de penning voor Inclusie en Ondernemerschap, namens de jury en de secretaris van de Pieter de la Court Penning 2020.”

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Volledige tekst uitreiking Pieter de la Court Penningen 2020

Korte lezing door Aya Ezawa

De uitreiking van de Pieter de la Cour Penningen gaat normaliter gepaard met een lezing die één van de Pieter de la Court thema’s toelicht. Dit jaar sprak Aya Ezawa, Diversity Officer van de universiteit, over hoe de universiteit te werk gaat met diversiteit en inclusie. “Een van mijn taken als Diversity Officer is het vertalen van onze ambitie naar acties om een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving te creëren. Het hebben van dit gedeeld ideaal is één ding, maar het is iets heel anders om het daadwerkelijk te realiseren. … Dus, wat kunnen we doen? Inclusie is in de eerste plaats een kwestie van aanpak: beschouw jezelf en je eigen ervaringen niet als vanzelfsprekend, maar ga uit van openheid en empathie in je benadering van anderen. Erken dat je zelf niet de beste beoordeling maakt van wat de ander ervaart of voelt – er is zo veel dat we van elkaar kunnen leren.” diversity and inclusivity. 

Volledige tekst lezing Aya Ezawa

Master- en Research Master Scriptieprijzen

De voorzitter van de jury, Philip Spinhoven, was blij te kunnen constateren dat “de vier nominaties voor de Master Scriptieprijs allemaal van hoge academische kwaliteit en sociaal relevant waren, terwijl de scripties tegelijkertijd erg verschilden in termen van design en onderzoeksmethoden. Na enige discussie over de beoordelingen van de juryleden, hebben we unaniem besloten dat de scriptie genomineerd door het Instituut Psychologie de voorkeur genoot. De prijswinnende scriptie, die werd begeleid door Dr. Anna van ‘t Veer, is getiteld: “Data blinding in psychology: Introducing a tool and practical guidelines for common analyses” en geschreven door Robert-Jan de Rooij.”

De jury moest ook beslissen wie de Research Master scriptieprijs zou winnen. Philip Spinhoven lichtte toe hoe moeilijk die taak was. “Gedwongen worden om deze keuze te maken was een soort Salomon’s oordeel, want beide scripties ontvingen bijna gelijke scores voor wetenschappelijke kwaliteit, creativiteit in termen van onderzoeksdesign en -benadering, relevantie en leesbaarheid.”  Dat is waarom zij besloten om de scriptie van Florian Thomas-Odenthal’s te nomineren voor de LUF scriptieprijs. Deze scriptie, begeleid door Dr. Marc Molendijk, is getiteld: “A healthy diet against depression: strong conclusions from weak evidence. A systematic review.” De facultaire Research Master Scriptieprijs ging naar Mirte Teunissen, begeleid door Prof.dr. Paul Vedder, voor haar scriptie getiteld: “A Multiple Perspectives Approach to Decision-Making in Foster Care Decision-making for Family Reunification in The Netherlands”.

De winnaars werd gevraagd naar wat het meet gedenkwaardige moment was tijdens hun scriptieonderzoek… hier liet de techniek ons echter in de steek. Maar op een vlot gezonden e-mail reageerden de winnaars enthousiast. Gelukkig is er altijd een manier om antwoorden van alle prijswinnaars te krijgen, zelfs als verbindingen bevriezen tijdens een live evenement!

Volledige tekst toekenning Master- en Research Master Scriptieprijzen

Robert-Jan: "Mijn meest gedenkwaardige momenten waren de urenlange ontmoetingen met mijn scriptiebegeleider Anna van 't Veer. Doordat de scriptie vlak voor de eerste corona lockdown begon, hadden Anna en ik maar één persoonlijk gesprek waarin we over het onderwerp besloten, maar niet veel anders. Daarna vond alle begeleiding online plaats. Data blinding is een relatief nieuw onderwerp binnen de psychologie en het werken vanuit huis heeft het aantal mensen waarmee ik over het scriptieonderwerp kon praten tot bijna nul gereduceerd. Het was leuk en van onschatbare waarde om iemand te hebben om ideeën mee te bespreken die even, of meer, enthousiast was over het onderwerp. We hadden zoveel chats om uit te zoeken hoe we data blinding begrijpelijk konden maken en (misschien nog wel belangrijker) te implementeren, omdat het toepassen van data blinding heel eenvoudig op het analyseproces zo'n grote impact kan hebben. Tot slot ben ik blij dat data blinding enige bekendheid heeft gekregen en ik zou nalatig zijn als ik niet zou vermelden dat data blinding niet beperkt is tot psychologie en gebruikt kan worden in combinatie met preregistratie. Het is geweldig om te zien dat de jury de potentiële voordelen van data blinding heeft onderkend, niet alleen voor de psychologie, maar ook voor de sociale wetenschappen in het algemeen."

Florian Thomas-Odenthal: “Het meest gedenkwaardige moment was toen ik naar Pamplona, Spanje, ging met mijn begeleider Marc Molendijk om een presentatie te geven over ons onderzoeksproject in de psychiatrische kliniek. Het was de eerste keer dat ik een presentatie gaf voor professionals. Het was zo’n coole ervaring, omdat Marc en ik de presentatie samen gaven: Marc lichtte een paar slides toe, dan lichtte ik een paar toe en zo verder. We hebben dit vooraf een aantal keren moeten oefenen, maar het werkte heel goed en het publiek vond het leuk. Daarnaast hadden we goed weer en goede Spaanse wijn en eten (met veel gezonde olijfolie!). Het was een fijne werkvakantie.” 

Mirte Teunissen: "De dataverzameling was in z’n geheel een gedenkwaardige ervaring: het contact met zowel pleegzorgmedewerkers als familierechters maakte mij heel enthousiast. In het bijzonder omdat ik wist dat zij hun waardevolle kennis met meer mensen zouden delen in dit brede werkveld. De ervaringen tijdens de dataverzameling bevestigde mijn streven om onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden, zowel in mijn scriptie als in mijn toekomstige loopbaan."

 

Een toost op het nieuwe jaar

"Gelukkig Nieuwjaar!”

De online nieuwjaarsreceptie eindigde met een toast en een wens van Paul Wouters. “Mijn wens voor iedereen is dat we nieuwe dingen blijven leren, we zoveel mogelijk samenwerken en we geïnspireerd blijven!"

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.