Universiteit Leiden

nl en

Commissie Corstens concludeert in rapport: geen uitlatingen van antisemitisme

De Commissie Corstens die heeft onderzocht of de geruchten over antisemitisme binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gegrond zijn, heeft geen enkele aanwijzing voor dergelijke uitlatingen gevonden. Dat geldt ook voor de betrokken hoogleraar. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat de commissie onder leiding van voorzitter, prof. mr. G.J.M. Corstens, oud-President van de Hoge Raad op 28 januari 2021 heeft overhandigd aan het college van bestuur van de Universiteit Leiden.

De externe onderzoekscommissie die door het college van bestuur op 2 december 2020 is ingesteld om mogelijke uitlatingen van antisemitisme binnen de universiteit te onderzoeken, bestaat naast voorzitter prof. Corstens, uit drs. A.M.C. Eijsink voormalig lid van de Tweede Kamer, en mr. M.C. Aarts, oud-notaris. De commissie heeft voor haar onderzoek de afgelopen periode gesproken met 27 promovendi en oud-promovendi en medewerkers en oud-medewerkers van de universiteit.

Eind november 2020 bereikten het college van bestuur van de universiteit signalen en geruchten over uitingen van antisemitisme en de afhandeling daarvan binnen de universiteit. Deze hadden in het bijzonder betrekking op een hoogleraar van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Deze signalen en geruchten hebben tot grote onrust geleid, ook bij de betrokkene zelf, en veel hevige reacties teweeggebracht bij medewerkers en studenten van de betrokken afdeling, de faculteit en de universiteit. Daarom wilde het college uitgezocht hebben of deze vergaande en beschadigende signalen en geruchten op waarheid berusten, middels een geobjectiveerd feitenonderzoek door een externe commissie.

De Commissie Corstens komt tot de ‘heldere en ondubbelzinnige conclusie’ dat er geen enkele aanwijzing is voor dergelijke uitlatingen van antisemitisme binnen de universiteit. En hiermee is ‘ten onrechte het aanzien van de afdeling en daarmee ook dat van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Universiteit Leiden aangetast’. De commissie adviseert het college van bestuur en het faculteitsbestuur daarom: ‘Geef onverwijld ruime bekendheid aan het rapport, in het bijzonder de daarin geformuleerde conclusies’. Ook adviseert de commissie om snel in overleg te gaan met de medewerkers van de faculteit en in het bijzonder die van de afdeling om aan de ontstane onrust verder een einde te maken.

Het is daarnaast volgens de commissie van belang om meer aandacht te besteden aan het bevorderen van gesprekken en de uitwisseling van gedachten tussen de betrokken afdeling en de andere onderdelen van de faculteit.

Rector/voorzitter van het college van bestuur Carel Stolker is blij met het zorgvuldige feitenonderzoek van de Commissie Corstens naar de uitingen van antisemitisme. ‘Geen enkele organisatie, dus ook de universiteit niet, kan zich permitteren dat er zo naar haar medewerkers wordt gekeken. Het richt onherstelbare schade aan als je dat onuitgezocht en onbesproken laat.’

‘Door het rapport zijn de zorgen over deze geruchten over antisemitisme weggenomen. Dat is heel belangrijk: allereerst voor de betrokken hoogleraar en de medewerkers van de afdeling, maar natuurlijk ook voor de medewerkers en studenten van de faculteit en van de universiteit. We gaan nu, samen met het faculteitsbestuur, meteen in gesprek met medewerkers en studenten van de afdeling en van de andere afdelingen van de faculteit om de rust en het vertrouwen in elkaar te herstellen.’

Mediavragen

Voor mediavragen over of naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de Universiteit Leiden, Caroline van Overbeeke.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.