Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW: wat zijn de ervaringen van voorzitter Evelien Wolthuis

Tussen 13 en 16 april 2021 kunt u zich aanmelden voor de medewerkersgeleding van de Faculteitsraad FSW (FR). Vervolgens zijn de verkiezingen tussen 17 en 21 mei 2021. In de aanloop naar de kandidering voor de FR vroegen we Evelien Wolthuis naar haar ervaringen.

Waarom heb jij je destijds kandidaat gesteld voor de FR?

"Ik denk dat voor mij geldt wat voor heel veel raadsleden de afgelopen 20 jaar geldt: omdat Kees Verduin me vroeg. De reden dat ik inging op Kees’ voorstel is tweeledig; ik was benieuwd naar wat er allemaal speelt op facultair niveau en ik had het idee dat ik als studieadviseur die zeven jaar docent is geweest, aan twee andere universiteiten, een interessant perspectief kon meebrengen. Ik merk dat het voor mijn werkzaamheden fijn is om nog meer op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en plannen en van wat er bij de andere instituten speelt."

​​​​​​Kan je een voorbeeld geven van je speerpunten, die je in een vergadering hebt ingebracht? Hoe wordt daarop gereageerd?

"In mijn contact met studenten en collega’s merk ik dat de medezeggenschap niet erg leeft, ze kennen de opleidingscommissies nauwelijks en de Faculteitsraad nog minder vaak. Om daar wat aan te doen hebben we als raad een werkgroep opgezet ter versterking van de medezeggenschap. Daar is, zoals dat gaat, een notitie uitgerold met aanbevelingen voor het Faculteitsbestuur en aandachtspunten voor de Faculteitsraad. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd en sindsdien krijgen we als raad de stukken een paar dagen eerder waardoor we ons vooroverleg beter kunnen organiseren en daarmee als raad beter kunnen overleggen en functioneren. Daarnaast zijn de contacten met de Opleidingscommissies aangehaald zodat we beter van elkaar weten wat we wanneer doen. Een derde wens is een medezeggenschapsloket, waar studenten en medewerkers kunnen aankloppen om hun vragen en suggesties te bespreken. Dat is er door de pandemie en het thuiswerken niet van gekomen, het wordt de hoogste tijd voor een digitaal alternatief."

Waarom is het belangrijk dat er een FR is voor FSW?

"Omdat medezeggenschap belangrijk is! Ook de beste plannen kunnen in de praktijk onhandige kanten hebben, als vertegenwoordigers van alle studenten en medewerkers is het aan ons om aan te kaarten als een plan een ongewenste uitwerking heeft. Daarnaast kunnen we als raad ook onze eigen plannen onder de aandacht brengen. Tenslotte kunnen we als raadsleden kritisch en constructief meedenken en het instituutoverstijgende beeld in de gaten houden, dat is het voordeel van de FR. Voor de vergadering in april lezen we bijvoorbeeld weer alle 13 Onderwijs- en Examenregelingen van de faculteit. Doordat wij ze naast elkaar kunnen leggen vallen weer andere zaken op dan bij de behandeling door de Opleidingscommissies."   

Wat maakt dat de FR optimaal functioneert?

"Voorbereiding, contact en vragen stellen zijn voor mij de belangrijkste ingrediënten. Als raadslid moet je op de hoogte zijn van wat er speelt en contact houden met je collega’s en de andere raadsleden. Voor een optimaal functionerende raad zou ik het liefst raadsleden uit alle instituten en de diensten zien in een mooie mix van WP, OBP en PhD (dat is wel een puzzel met 7 zetels). Daarmee is de kans groter dat iedereen wel een raadslid kent en kun je alle geluiden uit de organisatie laten horen. Zo maken we de faculteit samen beter voor studenten en medewerkers."

Bij wie kunnen geïnteresseerde collega’s terecht voor meer informatie?

"Dat mag bij mij, of bij de andere raadsleden. We hebben een speciaal mailadres voor alle Faculteitsraadzaken,  maar je kunt me ook via Teams bereiken. Ik vind het altijd leuk om over medezeggenschap te praten dus neem gerust contact op!"

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.