Universiteit Leiden

nl en

Denk mee over de koers van de universiteit

Hoe zien het onderwijs en onderzoek eruit in 2027? Op welke manier maken we de universiteit duurzamer en zorgen we voor meer impact? Het nieuwe Strategisch Plan geeft de koers voor de komende jaren. Die koers wil het College van Bestuur bepalen met veel inbreng van studenten en medewerkers. Denk en doe je mee?

Met de ontwikkeling van het Strategisch Plan is de universiteit al voor corona begonnen. Studenten gaven hun inbreng op een Studentenconferentie en er waren gesprekken met stakeholders van buiten de universiteit om onszelf een spiegel voor te houden. De voorbereidingen lagen vanaf maart 2020 een tijd stil vanwege de abrupte lockdown, maar gelukkig hebben we de draad weer opgepakt en natuurlijk nemen we de al eerder verzamelde inzichten mee. Het ontwikkelproces is ‘LDN FWD’  genoemd (spreek uit als ‘Leiden Forward’).

Op verschillende manieren je stem laten horen

‘Bij de ontwikkeling van het Strategisch Plan gaat het om veel belangrijke beslissingen en daarom hopen we de komende maanden op een actieve deelname van studenten en medewerkers’, aldus Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur. ‘Tegelijkertijd realiseren we ons dat het een bijzondere tijd is, waarin veel gevraagd wordt van iedereen. Daarom zorgen we ervoor dat de studenten en medewerkers die willen meedenken op verschillende, laagdrempelige manieren hun stem kunnen laten horen. Ook benutten we bestaande initiatieven om input op te halen. In maart zijn we bijvoorbeeld al gestart met de serie CvB on Tour, waarin we bijna iedere week groepen medewerkers ontmoeten. Die gesprekken nemen we mee in de ontwikkeling van het plan.’ 

Een nieuw Strategisch Plan

In het Strategisch Plan stelt onze universiteit de koers vast voor de komende jaren. We beschrijven wie we (willen) zijn, wat we essentieel  vinden en waar we naartoe willen. Het is belangrijk om hier inhoudelijke keuzes in te maken, zodat de doelen daadwerkelijk bereiken. Op de komende dies natalis, 8 februari 2022, presenteert het college het nieuwe Strategisch Plan.

Online dialoog in mei

In mei vragen we via een online tool welke thema’s medewerkers en studenten belangrijk vinden voor de toekomst van de universiteit. Kort daarna vindt via dezelfde weg een verdieping plaats: aan de hand van vragen en stellingen kunnen medewerkers en studenten zelf hun mening geven en ook reageren op elkaars argumenten. Door de laagdrempelige dialoogvorm kan iedereen eenvoudig en anoniem een bijdrage leveren. ‘Je kunt participeren op een moment dat jou het beste uitkomt’, legt Karin Horsman, directeur Strategie en Academische Zaken, uit. ‘Bovendien kun je ook van andere (anonieme) medewerkers en studenten teruglezen wat er speelt en hierop reageren. Zo verrijken we elkaars kennis en inzichten.’

De route naar het strategisch plan.

Themabijeenkomsten in juni

Naast de inzet van de tool organiseren we in juni ook een aantal online themabijeenkomsten voor studenten en medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan. De uitkomsten van de online dialogen en de bijeenkomsten vormen de bouwstenen voor het nieuwe Strategisch plan.

Strategische conferentie in juli

Begin juli bespreken we op de Strategische Conferentie de eerste contouren van het Strategisch Plan. Ottow: ‘Ook zijn we blijvend in gesprek met de Universiteitsraad. Daarnaast werken universiteitsbrede werkgroepen aan visievorming op thema’s zoals duurzaamheid, internationalisering, open science en erkennen en waarderen.’

Vervolg na de zomer

Na de zomer wordt alle input samengebracht in één tekst. Hierna volgen nog enkele  aanscherprondes op basis van brede consultatie van medewerkers en studenten. Tijdens de dies natalis van 8 februari 2022 is het zover: dan presenteert het college het Strategisch Plan voor de komende jaren. Ottow: ‘Studenten en medewerkers hebben zoveel ideeën voor de toekomst van de universiteit. We hopen echt dat we deze mee kunnen nemen in het Strategisch Plan. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om je stem te laten horen via de aangeboden mogelijkheden. Zo kunnen we samen vorm geven aan de toekomst van de universiteit.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.