Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen: stem nu!

Jouw stem voor de Universiteitsraad en de Faculteitsraad is echt wat waard. De raden spelen een belangrijke rol binnen de universiteit. Ga naar de link in de rechterkolom. Makkelijker kan stemmen niet zijn. Dus doe het NU, of in elk geval vóór 21 mei 16.00 uur.

De medezeggenschap van de Universiteit Leiden praat op universitair niveau mee in de Universiteitsraad en op facultair niveau in de faculteitsraden, waarin ook een student zitting heeft. Soms is er adviesrecht, soms instemmingsrecht. In het geval van instemmingsrecht kunnen de bestuurders een voorstel niet uitvoeren als de medezeggenschap het er niet mee eens is, en moet het worden aangepast. Ook kunnen de medezeggenschapsraden zelf onderwerpen te berde brengen.

Een groot onderwerp is de begroting: waar geeft de universiteit/faculteit haar geld aan uit, welke keuzes worden er gemaakt? De besteding van de zogenoemde kwaliteitsmiddelen, die de universiteiten krijgen sinds het leenstelsel voor studenten is afgeschaft, is een actueel onderwerp in dat kader. Maar de medezeggenschap gaat ook over allerlei andere zaken, zoals studeren met een beperking, diversiteit en inclusie, en sociale veiligheid. De Universiteitsraad consulteert eerst de faculteitsraden voor een uitspraak te doen over het bestedingsplan.

De Universiteit Leiden kent een ongedeeld medezeggenschapssysteem, dat wil zeggen dat medewerkers en studenten samen zitting hebben in de universitaire en facultaire medezeggenschapsorganen. Dat maakt het mogelijk dat ze ook samen optrekken om de belangen van de studenten te behartigen. Wel kiezen studenten studenten en medewerkers medewerkers.

Joanne, CSL

CSL

Lijsttrekker: Joanne Sloof - jasloof@gmail.com 

Ik ben Joanne Sloof, namens CSL de lijsttrekker voor de Universiteitsraad. We komen op voor een veilig digitaal onderwijsklimaat, betere kwaliteit van onderwijs, en we maken ons sterk voor jouw welzijn en studieproblemen. Zo vindt CSL dat opgenomen lesmateriaal online beschikbaar moet komen, ook ná corona, en pleiten we voor kleinschaliger onderwijs, het uitbreiden van flexstuderen, meer studieadviseurs/psychologen, en interdisciplinair onderwijs. Samen komen we als studenten op voor ons welzijn, de onderwijskwaliteit waar we recht op hebben en een inclusieve universiteit. Hoewel de coronacrisis voor een onzekere tijd zorgt, staat CSL sterk voor jouw belangen! Stem CSL, stem voor een goede aanpak tijdens en na de coronacrisis!

Irene, DSP The Hague

DSP The Hague

Lijsttrekker: Irene Vettiyadan - irene.vettiyadan@gmail.com

I'm Irene Vettiyadan and I'm a candidate for DSP, a diverse party comprising of Dutch and international students. Over the past three years, we have focused on gaining better representation for non-Dutch speakers in university democracy, increasing mental health facilities, and advancing the interests of Campus The Hague and international students across Leiden University. We are excited to continue our pursuit of these goals in the coming year while also advocating for greater inclusivity and sustainability. If you share our goals, choose inclusivity and vote @dspthehague in the upcoming elections!

Bas, LSP

LSP

Lijsttrekker: Bas Knapp - basknapp@gmail.com 

Tijdens de universitaire verkiezingen kunnen studenten hun stempel drukken op het reilen en zeilen van onze mooie universiteit. Of het nu gaat over studiefaciliteiten, over hoe we onze gebouwen verduurzamen, hoe we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren of het rijke studentenleven stimuleren: de kans is groot dat de universiteitsraad en/of de faculteitsraden daarover meepraten én meebeslissen. LSP is de nieuwste, snelst groeiende en grootste studentenpartij van Leiden. Ons motto is: je studententijd is veel meer dan studeren. Voor die gedachte maken wij ons sterk! Vragen of suggesties? Contact ons via de socials. 

Rassoul, LVS

LVS

Lijsttrekker: Rassoul Coelen  - r.coelen@umail.leidenuniv.nl

LVS komt niet alleen op voor de actieve, internationale of bèta-student, maar maakt zich al sinds 2008 sterk voor elke student. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om de studietijd naar eigen wens in te richten. Belangrijk hiervoor is dat studenten zich op hun plaats voelen, weten wat de mogelijkheden zijn en hoogstaand onderwijs kunnen volgen, zonder last te hebben van een te hoge prestatiedruk. Bij LVS werken we daarom het hele jaar door, binnen en buiten de medezeggenschapsraden, aan een betere universiteit.  Maak jij het verschil voor een duurzame, ambitieuze, vooruitstrevende Universiteit Leiden? Stem LVS!

Floor, ONS

ONS

Lijsttrekker: Floor van Lelyveld - f.h.van.lelyveld@umail.leidenuniv.nl

Voldoende studiewerkplekken, meer fysiek onderwijs, passende roosters, inspelen op internationalisering, voldoende aandacht voor studentenwelzijn en het verduurzamen van het voedselaanbod, de gebouwen en het curriculum, zijn voor ONS belangrijke onderwerpen. ONS is er om de belangen te behartigen van de actieve student die, naast het volgen van een verrijkend studieprogramma, de ruimte wil om het eigen studentenleven vorm te geven. ONS is actief, betrokken en betrouwbaar. De partij heeft dit jaar meegeholpen aan de verlaging van de bsa-norm voor eerstejaarsstudenten en werkt eraan dat een beter studentenwelzijn en betere dienstverlening worden opgenomen in het nieuwe strategisch plan. Bekijk meer op ONSe Website, Instagram, Linkedin, of Facebook en stem ONS!

Rebekka, PBMS

PBMS

Lijsttrekker: Rebekka van Beek - Rebekka.van.beek@outlook.com

Voor en door studenten: zo hoort medezeggenschap te zijn. Beslissingen over studenten, genomen met studenten. Hoe goed word jij momenteel vertegenwoordigd? En wat hebben de bestaande partijen voor jou gedaan? De Partij voor Bèta en Medische Studenten strijdt voor een Leidse universiteitsraad, faculteitsraad en studentenraad waar elke student gehoord wordt. Contact met de student en toegankelijke vergaderingen houden onze partij scherp. Wij negeren lastige onderwerpen niet maar pakken ze juist aan; samen met alle studenten, vanuit alle studies. Studentenwelzijn, digitalisering en internationalisering zijn bij ons meer dan lege uitspraken: wij zetten door. 

PBMS, jouw stem vertegenwoordigd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.