Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsvernieuwing bij Geesteswetenschappen: ‘Studenten zijn grote aanjagers’

In het academische jaar 2018 – 2019 werd het programma onderwijsvernieuwing van de Faculteit Geesteswetenschappen opgericht. Op deze manier wil de faculteit de ambities uit de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden in het onderwijs verwezenlijken. Hoe staat het programma er nu voor? Wij spraken met projectmanager Sanne Arens over de stand van zaken en kijken naar wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten.

Ondanks de coronapandemie zijn de meeste projecten doorgegaan. ‘Soms wel op een wat lager pitje of met wat vertraging,’ vertelt Arens. ‘We zijn zelf bewust geen nieuwe initiatieven gestart om vernieuwing aan te jagen, maar het kwam wel voor dat docenten zelf naar mij toekwamen omdat ze bijvoorbeeld iets op het vlak van digitale vaardigheden wilden, of omdat ze een externe onderwijssubsidie wilden bemachtigen.’

In 2018-2019 heeft de faculteit besloten om eerst projecten op het gebied van vaardigheden, arbeidsmarktvoorbereiding en verwevenheid van onderwijs en onderzoek te ondersteunen. Sinds vorig jaar zijn daar ook projecten op het gebied van diversiteit en inclusie, en samenleving bijgekomen. ‘Maar goed onderwijs en goede projecten raken vanzelf aan meer dan één ambitie,’ voegt ze toe.

‘Studenten zijn grote aanjagers’

Volgens Arens zijn voornamelijk studenten grote aanjagers van vernieuwing. ‘Zij melden zich bij docenten omdat zij vinden dat hun opleiding bijvoorbeeld te veel aandacht heeft voor de Europese of Amerikaanse wetenschap,’ licht ze toe. ‘Of ze willen graag een verschil maken in de wereld door maatschappelijke thema’s als eenzaamheid of klimaat te behandelen.’

Een recent voorbeeld van onderwijsvernieuwing waarbij studenten betrokken zijn, is het tijdschrift LEAP waarin masterstudenten hun wetenschappelijke artikelen publiceren. Door een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek worden studenten beter voorbereid op een wetenschappelijke carrière.

Onderwijsvernieuwing en de toekomst

Arens is dan ook zeer trots op de behaalde resultaten en kijkt vol enthousiasme naar de rol die onderwijsvernieuwing de komende tijd gaat spelen. Het eerste punt op de agenda is de Onderwijsparade van dit najaar. ‘Op 17 november organiseert de faculteit net als in 2019 een Onderwijsparade. Docenten kunnen een workshop of een lezing geven over hun vernieuwingsproject, en er is een soort markt om met elkaar informeel in gesprek te gaan,’ legt ze uit. ‘De dag gaat over alle soorten vernieuwing, dus ook op het gebied van online onderwijs en docentontwikkeling. In 2019 was het een enorm succes, we hopen natuurlijk dat dat geëvenaard wordt!’

Een ander belangrijk evenement vindt pas na de jaarwisseling plaats. In 2022 mag Leiden zich een jaar lang de European City of Science noemen. Het lijkt misschien niet voor de hand liggend, maar onderwijsvernieuwing speelt hierin ook een rol. ‘Het is een mooi moment om te laten zien hoe de Faculteit Geesteswetenschappen in verbinding staat met de stad,’ vertelt Arens. Momenteel lopen al een aantal projecten die een directe verbinding hebben met de stad. ‘Zoals Things That Talk – waarin geesteswetenschappen wordt ontdekt door middel van objecten - of het onderzoek naar de Transvaalbuurt in Leiden door een aantal historici. Opleidingen, docenten of studenten die mogelijkheden zien om sociale thema's zoals gezondheid in het onderwijs te verweven, kunnen zich nog melden.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.