Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden neemt mogelijk nieuw pand in Haagse binnenstad in gebruik

De gemeente Den Haag, de Universiteit Leiden en CBRE Investment Management (CBRE IM) gaan zich gezamenlijk inspannen om huisvesting voor de universiteit mogelijk te maken in het voormalige pand van de Hudson’s Bay aan de Grote Marktstraat 48-50/Spui 3. Dit wordt gedaan om de groei van de Campus Den Haag te faciliteren. Vandaag is hier een samenwerkingsovereenkomst voor getekend door, vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden, Martijn Ridderbos en wethouder Anne Mulder en een Letter of Intent (LOI) door Martijn Ridderbos en Martijn Vlasveld, Director Portfolio Management CBRE IM.

Martijn Ridderbos: 'De uitbreiding van de huisvesting is van groot belang voor de ontwikkeling van onze Campus Den Haag. Deze gezamenlijke ondertekening bevestigt dat we ons hier met z’n drieën voor zullen inspannen, wij zijn de gemeente Den Haag en CBRE IM erg dankbaar voor hun steun en samenwerking.'

Campus Den Haag

In 2020 hebben de gemeente Den Haag en de Universiteit Leiden een intentieverklaring getekend om de Campus Den Haag van de universiteit uit te breiden. Het was de bedoeling om dit in het Haagse Central Innovation District (CID) te doen. Omdat de bouw van de beoogde locatie in het CID langer op zich laat wachten terwijl de universiteit op korte termijn ruimte nodig heeft is er verder gezocht naar een geschikte locatie, op loopafstand van de andere gebouwen van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

De universiteit is in gesprek gegaan met de verhuurder, CBRE IM, van het leegstaande pand waar vroeger de Hudson’s Bay in heeft gezeten. Het gaat hierbij om het huren van het pand per 2025 voor een periode van 20 jaar. De ondertekening van de LOI bevestigt de wederzijdse intentie van de universiteit en CBRE IM om tot een definitieve huurovereenkomst te komen voor.

Wethouder Anne Mulder: 'Ik ben ontzettend blij met deze stap die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Den Haag als universiteitsstad. Het is een impuls voor de kenniseconomie en de werkgelegenheid en trekt jonge, hoogopgeleide mensen naar de stad.'

Verantwoorde groei

In 2020 is de strategie 2020-2030 voor de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden vastgesteld. Deze richt zich op de doorontwikkeling van de campus op het gebied van onderzoek, onderwijs en impact. Naast verantwoorde groei in bachelors en masters, is ook een Academie voor Professionals beoogd en een centrum gericht op ondernemerschap. 

Erwin Muller, Bestuurder van de Campus Den Haag: 'Met de beoogde uitbreiding kan de Universiteit Leiden verder groeien in Den Haag en zich nog meer inzetten voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs met impact voor de stad en de samenleving in bredere zin.’

Om de groei en de toename van studenten inclusief de daarbij behorende medewerkers bij de huidige opleidingen te kunnen huisvesten, is gezocht naar een nieuwe locatie in de binnenstad van Den Haag. Deze locatie moet ook de gehuurde ruimte in Stichthage compenseren. Het huurcontract hiervan loopt in 2025 af en kan niet worden verlengd in verband met een grootschalige renovatie. 

Eén Universiteit in twee steden

De Universiteit Leiden is één universiteit in twee steden: Leiden en Den Haag. Alle faculteiten zijn in Den Haag actief. De strategie van de Campus sluit nauw aan op het profiel van de stad, als stad van Vrede, Recht en Veiligheid, en het grootstedelijke, nationale en internationale karakter van Den Haag. Sinds de afgelopen twee decennia is de Campus Den Haag uitgegroeid tot een campus met ongeveer 7000 studenten, 550 medewerkers en 21 bachelor- en masteropleidingen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Aan het filmpje kunnen geen rechten worden ontleend.

Afbeelding: Impressie van het nieuwe pand.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.