Universiteit Leiden

nl en

Conferentie analyseert kloof tussen overheid en burger

‘De burger wantrouwt de overheid’, hoor je vaak. Maar: wie is die ‘burger’ precies? En wat werkt er nu wel en niet in het contact tussen burgers en overheidsinstanties? Deze vragen komen op 30 maart aan bod tijdens de Engelstalige conferentie ‘Crafting Resilience’. Iedereen is welkom.

De staat is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid om zaken als ongelijkheid en armoede aan te pakken. Tegelijkertijd is er sprake van een diepe kloof tussen overheid en burgers. De overheid wil die kloof overbruggen door meer samen te werken, maar vindt juist vanwege wantrouwen onder burgers weinig aansluiting. ‘Daarmee zit je in een vicieuze cirkel’, zegt onderzoeker Anouk de Koning. ‘En een ander probleem is dat er veel te makkelijk wordt gedacht over het betrekken van burgers bij overheidsbeleid, ofwel participatie. Want wat is participatie dan precies, wat heeft dat burgers echt te bieden?’ Deze fundamentele vragen komen aan bod tijdens de Engelstalige conferentie ‘Crafting Resilience’ op donderdag 30 maart.

Onduidelijke term

De conferentie is bedoeld voor wetenschappers én het brede publiek. Tijdens de conferentie gaan internationale wetenschappers met elkaar in gesprek. De conferentie bestaat uit drie panels. In het eerste panel staat de relatie tussen overheid en burger centraal, waarbij vooral wordt gekeken: wie zijn die burgers om wie het gaat nu precies? Wie is ‘de staat’, en wie draagt daarin welke verantwoordelijkheid? ‘”De burger” is per slot van rekening een onduidelijke term’, licht De Koning toe. ‘Er zijn immers ook burgers die de overheid juist heel erg vertrouwen. En ook de overheid bestaat uit allerlei verschillende soorten mensen. Om de verhouding tussen deze twee groepen duidelijk in beeld te krijgen moet je precies weten over wie je het hebt.’

Radicale verandering

Een tweede panel gaat in op nieuwe ideeën op gebied van overheidsbeleid in het sociaal domein, waarin onder meer ontwikkelingen in, België, Zweden en Frankrijk aan bod komen. Het derde panel richt zich op de toekomst: wat zou er mogelijk zijn? Kunnen we radicale veranderingen bewerkstelligen vanuit instanties zelf?

Ook al gaat het om een wetenschappelijke conferentie, iedereen is van harte welkom en kan meepraten, benadrukt De Koning. ‘Mensen in het publiek kunnen vragen stellen en het gesprek aangaan.’ Uiteindelijk is het ook de bedoeling om alle resultaten van het onderzoeksprogramma, waar deze conferentie onderdeel van is, te delen in de vorm van gratis essays en trainingen die iedereen kan gebruiken.

Datum: donderdag 30 maart 2023, 10:00 - 18:00 uur

Locatie

Museum Volkenkunde
Steenstraat 1
2312 BS Leiden

Interesse? Kijk hier voor aanmelden en meer informatie over het programma.

Deze conferentie maakt deel uit van het NWA-onderzoek ‘Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies’ dat op zoek gaat naar oplossingen voor het dichten van de kloof tussen overheid en burger. Dit onderzoek maakt deel uit van het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Social Citizenship and Migration’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.