Universiteit Leiden

nl en

GTGC-lunchseminars over klimaat en mensenrechten

Klimaat en mensenrechten worden eind 2023 belangrijke thema’s op het wereldtoneel. De nieuwe serie lunchseminars van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges (GTGC) sluiten naadloos aan op deze onderwerpen. Alle Leidse wetenschappers en studenten zijn welkom.

Komend najaar gaat de wereld gaat spannende momenten tegemoet. Zo moet er tijdens de VN Klimaattop in november een antwoord worden gevonden op een olifant in de internationale vergaderkamer: wie gaat de klimaatverandering betalen? En in december is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 75 jaar oud – hoe is het gesteld met de bescherming van mensenrechten? Deze prangende vragen komen ook aan bod tijdens de nieuwe serie GTGC-lunchseminars, met sessies waarin onderzoekers met een GTGC-seed grant hun project zullen presenteren. Schrijf je hier in!

Hieronder vind je een overzicht van de eerste sessies:

Maandag 25 september, 12 - 13u

Building Northern Public Support to Finance Climate Policies in the Global South

In het Verdrag van Parijs spraken landen wereldwijd af om via een Green Climate Fund ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen bij aanpassingen aan klimaatverandering. Maar verscheidene landen zijn hun verplichting tot nu toe niet nagekomen. Hoe kan het globale Noorden worden overgehaald om de portemonnee te trekken voor het Globale Zuiden? Dat is de centrale vraag van dit onderzoeksproject, dat tijdens het lunchseminar zal worden gepresenteerd.

Maandag 9 oktober, 12 - 13u

Human Rights for Governing Digital Platforms

Op maandag 9 oktober wordt een onderzoeksproject gepresenteerd dat zal kijken naar digitale platforms en mensenrechten. De opkomst van digitale platforms is gigantisch geweest, en er is veel discussie ontstaan over hun voor- en nadelen. Platforms brengen veel mensen wereldwijd met elkaar in contact, maar kunnen ook onder meer zorgen voor groei van macht van grote bedrijven. Kunnen mensenrechten een goed uitgangspunt vormen bij het opstellen van regels voor digitale platforms?

Maandag 6 november, 12u - 13u

Non-Liberal States and Global Governance

Op maandag 6 november staan een GTGC seed grant-onderzoek centraal over internationale organisaties en de rol van niet-liberale regimes daarin. Hoe worden internationale organisaties beïnvloed door de veranderende rol van leden zoals China en Rusland?

Locatie van alle seminars: 4.78 Wijnhaven

Inschrijven: gtgc@leidenuniv.nl 

Kijk hier voor het volledige programma van GTGC- lunchseminars

Over het programma Global Transformations and Governance Challenges

Voortdurende mondiale ontwikkelingen hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een gecoördineerde internationale aanpak van pandemieën, opwarming van de aarde en migratie. Of denk aan het belang om te profiteren van nieuwe technologieën en tegelijkertijd de mogelijke negatieve effecten ervan aan te pakken. Het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges onderzoekt hoe we dergelijke mondiale transformaties op een democratische, effectieve, eerlijke, vreedzame en duurzame manier kunnen aanpakken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.