Universiteit Leiden

nl en

Studieverenigingen tekenen convenant: beperk alcoholgebruik, zorg goed voor elkaar

Vaker een mocktail of frisje in plaats van bier of wijn, elkaar aanspreken als iemand te diep in het glaasje kijkt en wijzen op het totaalverbod op drugs. Het nieuwe convenant alcohol- en middelengebruik voor studieverenigingen van de Universiteit Leiden stimuleert meer alcoholvrije alternatieven aan te bieden.

Veel studenten drinken overvloedig alcohol, zo blijkt uit landelijk onderzoek van het Trimbos-Instituut. Wie dat langdurig doet, riskeert meer dan alleen een fikse kater: frequent veel alcohol beïnvloedt bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hersenen. ‘Dit convenant bevat afspraken over het gebruik en aanbieden van alcohol om de veiligheid en gezondheid van studenten te waarborgen’, aldus projectmanager Sonja Wagenaar van Studenten-en Onderwijszaken.  

'Zonder afspraken is het lastiger om een spelbreker te zijn en elkaar aan te spreken'

Alcohol minder vanzelfsprekend maken

‘We willen af van het idee dat het alleen gezellig kan zijn als er alcohol is’, zegt psychologiestudent Sophie ’t Hart, voormalig bestuurslid van het Studieoverleg Platform (StOP). Vanuit die rol en nu als student-assistent van het universitaire Programma Studentenwelzijn werkt ze mee aan dit initiatief. Op 9 november tekenden 33 studieverenigingen, het Leids Assessoren Overleg (LAssO) en StOP het convenant. Collegevoorzitter Annetje Ottow deed dat namens de universiteit en prees de samenwerking: ‘We willen een gezonde en lerende gemeenschap zijn en daar hoort geen excessief alcoholgebruik bij. Heel goed om te zien dat zoveel verenigingen meedoen.’

Behoefte aan aanvullende afspraken

Dit convenant voor studieverenigingen is gebaseerd op een bestaand alcoholconvenant uit 2021 dat al ondertekend is door alle studentenverenigingen die aangesloten zijn bij de Plaatselijke Kamer van Verenigingen. Daarnaast is er ook een convenant speciaal voor de introductie- en kennismakingstijd. Waarom nu een nieuwe voor de studieverenigingen? ‘Deze verenigingen organiseren zowel binnen als buiten de universiteit bijeenkomsten en gaven aan dat ze behoefte hebben aan aanvullende afspraken voor hun situatie’, vertelt student Sterre Burmeister, voorzitter van LAssO.  Daarom sloegen het StOP, het LAssO en de universiteit vervolgens de handen ineen.

Samen dezelfde boodschap uitdragen

De universiteit had al langere tijd een alcohol- en middelenprotocol voor bijeenkomsten op de campus dat al gold voor studieverenigingen, aldus Wagenaar. Dit protocol bevat onder meer een totaalverbod op drugs en voorwaarden aan alcoholgebruik op borrels zoals vooraf schriftelijke toestemming van het bestuur. Wagenaar: ‘Daarnaast besteedt dit nieuwe convenant veel aandacht aan de sociale kant: leden letten op elkaar en zorgen voor elkaar.’ 

Enkele belangrijke afspraken in het convenant:

  • Organisatoren van borrels zorgen voor alcoholvrije alternatieven en stimuleren het gebruik ervan.
  • Studenten met te veel alcohol op kunnen geweigerd worden op een verenigingsactiviteit.
  • Sociale controle: let op elkaar en zorg ervoor dat leden veilig thuis komen als ze onwel zijn.

Inclusievere borrels

‘De laatste jaren zijn er al meer initiatieven op dit gebied’, aldus LAssO-voorzitter Burmeister. Zo organiseren studieverenigingen op haar faculteit Governance and Global Affairs soms ook volledig alcoholvrije borrels. ‘Dat maakt die studieverenigingen inclusiever: er komen studenten op af die bijvoorbeeld vanwege hun religie of gezondheid anders niet snel naar een activiteit komen.’ ’t Hart merkt op: ‘Als je geen alcohol wilt, is al snel de reactie: ah kom op, neem gewoon één drankje. In zo’n cultuur is het lastig om spelbreker te zijn. Ook is het niet makkelijk om iemand weg te sturen die te diep in het glaasje heeft gekeken.’ Beide studenten benadrukken: dan is het heel fijn om op dit convenant te kunnen wijzen en te zeggen: dit hebben we samen zo afgesproken, de universiteit staat achter ons.

Een belangrijke partner van buiten de universiteit is Brijder, specalist in verslavingszorg, die ook aanwezig was bij de ondertekening van het convenant. Studenten met vragen kunnen altijd contact opnemen en zelfs een preventiecursus volgen, bijvoorbeeld als ze bestuurslid van een vereniging zijn.

Communicatie naar de leden

Nu heeft de helft van de circa 65 studieverenigingen het convenant ondertekend. Wagenaar: ‘Hier zijn we heel blij mee. We nodigen alle andere studieverenigingen uit hetzelfde te doen. Aansluiten kan door contact op te nemen met het StOP.’ De ondertekening is nog maar het begin, aldus Burmeister. ‘De verenigingen gaan de ondertekende afspraken communiceren met hun leden, bijvoorbeeld via berichten op hun social media en websites.’ En door zelf het goede voorbeeld te geven. ’t Hart: ‘Het scheelt al een hoop als alcohol niet vanzelfsprekend is. Bestel niet automatisch bier voor de hele groep als niet iedereen dat wil.’


Foto's: Rob Dorresteijn
Tekst: Linda van Putten

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.