Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden keurt demonstratie locatie Wijnhaven af

Het college van bestuur is geschokt door de onaangekondigde demonstratie die donderdagmiddag in de Haagse locatie Wijnhaven plaatsvond vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Een grote groep studenten en medewerkers hield daar zonder toestemming een bijeenkomst. Bovendien gaf de aard van de demonstratie een ander deel van onze studenten en medewerkers een bijzonder onveilig gevoel.

Het CvB keurt de demonstratie af omdat deze niet tijdig is aangemeld zoals in onze huisregels voor evenementen en demonstraties is aangegeven. De manier waarop wij in Leiden en Den Haag met elkaar om gaan is via het open debat, dialoog en gesprek, waarbij we ook luisteren naar de opvatting van de ander. Oproepen tot haat, geweld en onverdraagzaamheid worden door de universiteit in geen enkel geval getolereerd: hier kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn. De universiteit wil een veilige plek zijn voor haar gehele gemeenschap, gericht op verbinding en kennisuitwisseling. Het is daarbij belangrijk om met elkaar een inclusief gesprek aan te gaan over kwesties die ons mogelijk verdeeld houden. Zeker in deze tijd waarin er zoveel gaande is in de wereld.

Wij zijn geschokt door het feit dat onze studenten en medewerkers deze regels, die wij recentelijk nog met heel de gemeenschap gedeeld hebben, met voeten hebben getreden. Het college van bestuur neemt dit zeer hoog op en ziet er op toe dat er passende maatregelen worden getroffen tegen iedereen die deze regels overtreedt. Deze regels zijn er namelijk niet voor niets: zij zijn noodzakelijk om de veiligheid van ons allemaal te garanderen, en de normen en waarden van onze gemeenschap te beschermen.

Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos,
college van bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.