Universiteit Leiden

nl en

D&I Symposium 2024: Wat hebben we bereikt met tien jaar diversiteitsbeleid?

Hoe zijn in de afgelopen tien jaar bij de Universiteit Leiden stappen gezet op het gebied van diversiteit en inclusie? Daarop werd gereflecteerd tijdens het D&I Symposium 2024: Untold Stories. Daarnaast gingen studenten en medewerkers in workshops met elkaar in gesprek over de volgende stappen naar een meer inclusieve gemeenschap.

College van Bestuur-voorzitter Annetje Ottow opende het symposium in het Wijnhavengebouw in Den Haag. Zij stond stil bij de grote impact van de oorlog in Israël en Palestina op de universiteitsgemeenschap. ‘De gebeurtenissen van de afgelopen maanden maken duidelijk dat het niet alleen onze taak is om onderzoek te doen en kennis te delen. Een universiteit is ook een plaats waar studenten moeten leren omgaan met complexe kwesties zoals het conflict in Israël en Palestina, de nodige vaardigheden moeten verwerven om moeilijke gesprekken aan te gaan en manieren moeten vinden om de uitdagingen van onze tijd op een constructieve manier aan te pakken.’

College van Bestuur-voorzitter Annetje Ottow

Belangrijke rol voor diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid en dit symposium spelen daarbij volgens haar een belangrijke rol. ‘Leren omgaan met verschillen en samen vooruitgang boeken is een belangrijk aandachtspunt van ons diversiteits- en inclusiebeleid, en dat brengt ons hier vandaag.’ Ottow zei dat er veel bereikt is in de afgelopen tien jaar. ‘Er is een aanzienlijke groei in de vertegenwoordiging van vrouwen, ook in bestuurlijke topposities zoals de mijne, en onze medewerkers en studenten zijn veel internationaler. Dit betekent dat verschillende ervaringen, behoeften en perspectieven als de norm moeten worden beschouwd, en niet als de uitzondering.’

Keynote spreker was het hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum, Valika Smeulders. Musea focusten lang op macht, rijkdom en een paar bekende figuren. Smeulders beschreef hoe dat aan het veranderen is, en hoe die verandering zich voltrekt in het Rijksmuseum.

Panelgesprek over tien jaar D&I

Tijdens het panelgesprek werd stilgestaan bij de mijlpalen en uitdagingen van 10 jaar D&I Office. Diversity officer Aya Ezawa benoemde onder andere de gender-inclusieve aanspreekvorm in alle officiële brieven en communicatie van de universiteit en de inclusieve wervingsgids. Ook is inmiddels 31,2% van de professoren vrouw, een stijging ten opzichte van 14% in 2005. ‘Maar naast de cijfers, projecten en toolkits, is een belangrijkere vraag wat er nodig is om organisatorische verandering mogelijk te maken en diversiteit, gelijkheid en inclusie op universitair niveau te bevorderen’, aldus Ezawa.

Daarbij zijn eigenaarschap, verbondenheid en samenwerking volgens haar belangrijk. ‘Alles wat we doen en bereikt hebben, is het resultaat van samenwerking. De collega's van HR, communicatie, ICT, functioneel beheer en Vastgoed spelen een cruciale rol bij het realiseren van verandering’, aldus Ezawa. ‘Het meest uitdagende maar ook belangrijkste aspect van D&I-werk is structurele veranderingen mogelijk maken. Daarbij moet de vertegenwoordiging van diversiteit versterkt worden, niet alleen onder personeel en studenten, maar ook in leiderschap, beleid en bestuur.’

Looi van Kessel, universitair docent en voorzitter van het LGBT+ Network, benadrukte ook het belang van het doorvoeren van diversiteit en inclusie in dagelijks beleid. ‘We moeten ervoor zorgen dat onze organisaties de daad bij het woord voegen. When they talk the talk, they have to walk the walk. Ze moeten D&I niet alleen zien als een goed pr-moment. Het moet doorvertaald worden naar beleid gedurende het hele jaar, niet alleen op de jaarlijks zichtbare momenten.’

Hoe ga je het gesprek aan met iemand met een andere mening?

Bezoekers konden kiezen uit zes workshops, waarin zij bijvoorbeeld konden kennismaken met de wereld van mensen met een visuele beperking, of meer konden leren over het belang van archivering bij het dekoloniseren van historische narratieven. Bij de workshop ‘D&I Dialoog’ gingen deelnemers met elkaar in gesprek over een aantal stellingen, waarbij iedereen op een veilige manier het met elkaar eens of oneens kon zijn. Gespreksleider Martin van Engel (adviseur diversiteit en inclusie) liet een aantal fragmenten zien, waarna hij een stelling opwierp, zoals ‘Er wordt te veel nadruk gelegd op kleur, andere vormen van diversiteit zijn ook belangrijk’. Alle deelnemers moesten vervolgens aangeven in hoeverre zij het eens of oneens waren met die stelling door zichzelf te plaatsen op een lijn in de kamer. Daardoor werd goed zichtbaar hoe erg de deelnemers verschilden van mening. Het leidde tot interessante gesprekken en discussies over de ervaringen van de verschillende deelnemers. Gesprekken die na de workshop nog doorgingen tijdens de borrel.

Ella Picavet

Wat vinden de deelnemers?

Ella Picavet, lid Universiteitsraad

Waarom ben je naar dit symposium gekomen?
Als lid van de universiteitsraad vertegenwoordig ik zo’n 35.000 studenten. Dit is hét evenement waarbij je kan praten met mensen over wat er omgaat in diverse groepen en wat zij nodig hebben.

Wat is het belangrijkste dat is bereikt op het gebied van D&I?
Dat het normaler is geworden om erover te praten. Toen ik hier als eerstejaars begon was het een onderwerp voor progressievelingen. Nu is het de gewoonste zaak van de wereld geworden om een genderinclusieve aanhef te willen hebben. Het is lekker dat het niet meer zo'n gedoe is. Het is geaccepteerd.

Wat heb je de komende tien jaar nodig om diversiteit en inclusie te bevorderen?
Er zijn zoveel projecten en zoveel mensen die er gepassioneerd aan willen werken. Maar geld en ruimte is een limitering waar je tegenaan loopt. Hoeveel waarde we hieraan hechten en hoeveel geld we hieraan uitgeven moet gelijkgetrokken worden.

Glen Homann

Glen Homann, student bij Geesteswetenschappen

Waarom ben je naar dit symposium gekomen?
Vorig jaar was ik er ook, toen deed ik een extra-curriculair vak waarin studenten meewerkten aan een van de workshops. Ik hoorde dat het dit jaar zou gaan over musea en erfgoedinstellingen, dat leek me interessant.

Wat is het belangrijkste dat is bereikt op het gebied van D&I?
Wat ik ervan merk is dat er veel genderneutrale toiletten zijn gekomen. Ik ben zelf trans. Voor mij is het fijn dat die toiletten er zijn, want ik voel me daar niet oncomfortabel. Ook vind ik het fijn dat er in de universiteitsgebouwen nu betaalbare menstruatieproducten te krijgen zijn.

Wat heb je de komende tien jaar nodig om diversiteit en inclusie te bevorderen?
Dekolonisatie van het curriculum. Diversificatie op een manier die mensen dagelijks raakt en hen bewust maakt van hun rechten en geschiedenis. Niet alleen tijdens dit jaarlijkse symposium, maar elke dag.

Mustafa Jebari

Mustafa Jebari, trainer op het gebied van diversiteit en inclusie

Waarom ben je naar dit symposium gekomen?
Ik ben trainer bij expertisebureau No Labels en wij geven trainingen binnen de universiteit. Ik ben pas begonnen en was benieuwd wat er hier gebeurt op het gebied van D&I. Wat is onze link, wat is er bereikt en wat kunnen we samen nog meer bereiken?

Wat is het belangrijkste dat is bereikt op het gebied van D&I?
Er zijn ambassadeurs geworven om een bepaalde beweging in te zetten. Je ziet dat mensen op verschillende lagen hun verantwoordelijkheid nemen. Er worden stappen gezet, in het eigen tempo van de organisatie. Dat is belangrijk.

Wat heb je de komende tien jaar nodig om diversiteit en inclusie te bevorderen?
Nog meer bewustwording en dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Goed kijken waar we staan en waar we met z'n allen heen willen. Gezamenlijk belang creëren met elkaar. Dat zal om geduld vragen, verandering gaat niet van de één op de andere dag. Het heeft tijd en ruimte nodig.

Frank Parleviet

Frank Parleviet, marketingadviseur

Waarom ben je naar dit symposium gekomen?
Ik werk bij marketing en er gaan altijd wel een paar van ons naar het D&I Symposium. Ik ben vorig jaar ook geweest, toen was het lekker prikkelend. Daarom ben ik er nu weer.

Wat is het belangrijkste dat is bereikt op het gebied van D&I?
Verandering duurt lang, dat zag je bijvoorbeeld ook met vrouwenkiesrecht. Maar de verschillen zijn wel zichtbaarder geworden, er is meer aandacht voor. Het is een onderwerp dat op de agenda staat. Dat is een positieve verandering.

Wat heb je de komende tien jaar nodig om diversiteit en inclusie te bevorderen?
De discussie mag wat meer de diepte in over wat diversiteit en inclusie is. Prima dat er genderneutrale wc's komen, maar ik mis soms het laagje eronder. Bij de workshop waarbij iedereen stelling moet innemen, dan merk je dat er verschillende vormen van diversiteit zijn. Ik ben blij dat we daarover het gesprek kunnen voeren. Waar zitten de verschillen als je het over standpunten hebt? Dat mis ik nu soms in de onderwerpen waar het Diversity Office mee bezig is. We moeten andere vormen vinden waarop we de discussie en het gesprek kunnen voeren over diversiteit op de universiteit.

Plenaire sessies terugkijken

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Tekst: Tom Janssen
Foto's: Wilke Geurds

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.