Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen afstuderen

Rond je afstuderen moet er van alles gebeuren. Niet alleen de universiteit, ook je faculteit en/of opleiding verwachten bepaalde dingen van je. Faculteiten hanteren verschillende regels en procedures voor het aanvragen en regelen van je afstuderen.

Stappen richting afstuderen

Er komt heel wat kijken bij afstuderen. Hieronder vind je globaal de stappen die naar je afstuderen leiden. Kijk altijd eerst naar de informatie van je faculteit en opleiding. De regels en procedures die zij hanteren kunnen hier namelijk van afwijken.

  1. Je behaalt het laatste resultaat dat nodig is om aan de exameneisen te voldoen.
  2. Je vraagt zelf afstuderen aan: bekijk onder de faculteits- of opleidingstab wat je allemaal voor je opleiding in orde moet maken om af te studeren. Het kan zijn dat je uit uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangt. In dat bericht wordt ook de mogelijkheid genoemd om uitstel van afstuderen aan te vragen.
  3. Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Je moet je uitschrijven via studielink. Maar uitschrijven is niet verplicht. Je mag ook ingeschreven blijven als je dat wilt. Lees alle informatie rondom herinschrijven en uitschrijven goed door.

Afstuderen uitstellen

Als je in uSis het bericht ‘Constatering afstuderen’ hebt ontvangen, maar je wilt nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met (een) extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt, dan kun je een verzoek uitstel van afstuderen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het tabblad van je faculteit of opleiding.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt maximaal uitstel aanvragen tot de dag dat je één jaar langer ingeschreven staat voor je opleiding dan de nominale studieduur ervan (voor bacheloropleidingen is dat 3+1 jaar en voor masteropleidingen doorgaans 1+1 jaar). Ben je al meer dan een jaar uitgelopen, dan wordt je uitstel waarschijnlijk niet toegekend.

Officiële Regeling uitstel afstuderen

De regels en afspraken rond het uitstel van afstuderen zijn vastgesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in de 'Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden'.

Masterexamen aanvragen

Zodra je alle onderdelen van de masteropleiding behaald hebt, moet je zelf je masterexamen aanvragen.

Dat doe je als volgt:

Data en termijnen voor het masterexamen

De data en termijnen die van belang zijn voor het aanvragen van het masterexamen en de uitreiking van het masterdiploma vind je in het data en termijnenoverzicht.

Verklaring Vooropleiding

Wie de masterspecialisatie Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer-en Gedragsproblemen in het Onderwijs of Forensische Gezinspedagogiek (met klinische praktijkstage) heeft voltooid en voor de registratie NVO basis orthopedagoog de Verklaring Vooropleiding wil aanvragen moet daarvoor een speciaal formulier invullen en opsturen naar Gabrielle Luykx. Hetzelfde geldt voor studenten die de masterspecialisaties Parenting and Child Development, Educational Science, Applied Neuroscience in Human Development of Digital Media in Human Development óf Forensische Gezinspedagogiek (met praktijkstage of onderzoeksstage) hebben afgerond en voor de registratie NVO basis pedagoog de Verklaring Vooropleiding willen aanvragen.

Alle formulieren vind je hieronder:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.