Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie. Bij sommige opleidingen moet je daarnaast aan een aanvullende eis voldoen.

Uitstel vanwege coronavirus
 

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit geldt voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de VSNU.

Het college van bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:

 • Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief advies;
 • Van de studenten die aan het eind van het jaar 2019-2020 de BSA-norm van 45 EC + eventuele aanvullende eis - voor zover die nu al geldt - niet hebben gehaald (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), wordt het advies ‘aangehouden’. Zij ontvangen een uitgesteld advies.
 • Deze studenten moeten dan in het studiejaar 2020-2021, uiterlijk 15 augustus 2021, hun BSA-norm hebben behaald voor een positief advies.
 • Voor tweedejaars studenten met een aangehouden advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling van de examencommissie.
 • Op verzoek van studenten kan een studieplan worden opgesteld met de studieadviseur (artikel 3.1.3 van de Regeling BSA). Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding (artikel 3 Regeling BSA).

Eisen

Om een positief studieadvies te krijgen, moet je in het eerste jaar van je bacheloropleiding voldoende studiepunten halen.

 • Voltijdstudenten: 45 EC
 • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Hoe werkt het?

Het studieadvies wordt gegeven door de examencommissie van je opleiding. Je ontvangt de studieadviezen op je uMailadres en onder het tabblad e-mail van de Student Self Service in uSis.

Eerste advies (niet bindend)

Halverwege het collegejaar, uiterlijk 31 januari, krijg je een eerste advies. Dit is nog niet bindend. Als je niet op schema ligt, waarschuwt de examencommissie je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies te voorkomen.

Tweede advies (niet bindend)

Als je studieresultaten in mei of juni niet voldoende zijn, ontvang je opnieuw een advies. Dit geldt als een waarschuwing; het is nog niet bindend.

Bindend studieadvies

Aan het einde van het collegejaar, uiterlijk 15 augustus, ontvang je het bindend studieadvies.

Uitstel
Heb je je na 1 september ingeschreven en volg je maar een deel van het studiejaar? Dan kan de examencommissie het bindend studieadvies uitstellen tot het einde van je tweede jaar.

Negatief studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, moet je stoppen met je opleiding en mag je je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan de Universiteit Leiden.

In beroep gaan

Als je het niet eens bent met het bindend studieadvies, kun je ertegen in beroep gaan.

Ga binnen een week in beroep
Zorg dat je binnen een week na de bekendmaking van het studieadvies in beroep gaat. Dan hoor je nog vóór de start van het nieuwe studiejaar of je door mag gaan.

Je kunt ook later in beroep gaan: tot 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het kan dan tot 16 weken duren voor je de uitspraak ontvangt. Je kunt je in de tussentijd niet inschrijven voor je opleiding. Je mag wel colleges volgen en tentamens doen, maar je krijgt hier pas cijfers en studiepunten voor als na de uitspraak blijkt dat je door mag gaan met je studie.

Hoe ga je in beroep?

 1. Stel een beroepschrift op. Hierin zet je:
  • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop je het beroep verstuurt;
  • dat je in beroep gaat tegen het bindend studieadvies;
  • waarom het bindend studieadvies volgens jou onterecht is.
    
 2. Onderteken het beroepschrift en stuur het samen met een kopie van het bindend studieadvies naar:

  Universiteit Leiden
  College van Beroep voor de Examens
  Postbus 9500
  2300 RA Leiden


  Of per e-mail aan secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl

Bijzondere situatie

Haal je te weinig studiepunten door een bijzondere situatie, zoals ziekte of een bestuursfunctie? Dan moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Je moet hiervoor wel op tijd melding doen bij je studieadviseur.

Lees meer over het Bindend Studieadvies bij bijzondere situaties

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.