Universiteit Leiden

nl en

Bachelor Honours Classes

Bachelor Honours Classes zijn kleinschalige, interdisciplinaire vakken over complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen. Zoek je extra uitdaging naast je bachelorstudie? Meld je aan!

Bekijk het aanbod in de studiegids

Kleinschalig en actueel

Er nemen gemiddeld 16 studenten deel aan een Bachelor Honours Class. Die kleinschaligheid geeft veel ruimte voor persoonlijke aandacht en debat. Doordat het aanbod elk jaar wordt vernieuwd, kun je in veel Classes aan de slag met actuele thema’s en recent onderzoek.

Interdisciplinair en internationaal

In de Bachelor Honours Classes werk je samen met (internationale) studenten van verschillende opleidingen. Door het interdisciplinaire en internationale karakter van de honoursclasses leer je onderwerpen te benaderen vanuit verschillende vakgebieden en culturen.

Vaardigheden en vernieuwend onderwijs

In de Bachelor Honours Classes ontwikkel je vaardigheden zoals onderhandelen, overtuigend schrijven en spreken, en kritisch denken. Daarnaast word je uitgedaagd met vernieuwende onderwijsvormen, zoals praktijkopdrachten en virtueel onderwijs, en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Voor iedereen

Studenten die deelnemen aan het Honours College volgen ten minste één Bachelor Honours Class als verplicht (keuze)onderdeel van hun traject. Ook derdejaars bachelorstudenten die geen Honours College volgen, kunnen zich inschrijven.

Je hebt nodig:

  • Een cijfergemiddelde van 7 of hoger
  • Motivatie en tijd om de Bachelor Honours Class te volgen naast je reguliere studie

In principe zijn er geen extra kosten verbonden aan het volgen van een Bachelor Honours Class.

TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

Ook als je aan de TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam studeert, kun je Bachelor Honours Classes volgen aan de Universiteit Leiden. Je hoeft hiervoor geen honoursstudent te zijn aan je eigen universiteit.

Aanbod

Je kunt kiezen uit zo’n 40 verschillende Bachelor Honours Classes. De Classes behandelen actuele ontdekkingen, doorbraken en vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van conflictmanagement, orgaantransplantatie en blockchain. Omdat de Honours Classes doorgaans actuele thema's behandelen, wisselt het aanbod jaarlijks.

Bachelor Honours Classes

Wanneer

Je kunt op drie momenten in het jaar een Bachelor Honours Class volgen:

  • in het eerste semester
  • in het tweede semester
  • in de zomer

Als Honours College-student bepaal je zelf wanneer je binnen jouw traject een Bachelor Honours Class volgt. Een Honours Class past goed in je tweede jaar of in het eerste semester van je derde jaar. Derdejaars bachelorstudenten die niet het Honours College volgen, kunnen een class volgen gedurende hun derde jaar.

Derdejaars bachelorstudenten (Honours College-student of niet) raden we af om een zomerschool te volgen als zij die zomer ook willen afstuderen, in verband met de deadline voor de diploma-aanvraag en/of mastertoelating.

Studiepunten en certificaat

Een Bachelor Honours Class bestaat uit 5 EC. Dit zijn extracurriculaire studiepunten; je kunt ze niet inzetten in de keuzeruimte van je reguliere studie.* 

Wanneer je een Bachelor Honours Class succesvol afrondt, krijg je een vermelding op je diplomasupplement. Honours College-studenten ontvangen geen Honours Class-certificaat, maar een certificaat voor het volledige Honours College-traject. Studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft krijgen automatisch een Honours Class-certificaat en een cijferlijst. Studenten van Universiteit Leiden kunnen een Honours Class-certificaat aanvragen via usis-ha@ha.leidenuniv.nl

* Uitzondering: wanneer je aan het LUC studeert, kun je de studiepunten van één Bachelor Honours Class wel laten meetellen voor de vrije ruimte in je bachelor. Je moet daar vooraf toestemming voor vragen aan de examencommissie van het LUC. 

Contact

Honours BA Classes
071 527 6594
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Postbus 331
2300 AH Leiden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.