Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Iedere opleiding heeft een Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze regeling wordt vastgesteld door het faculteitsbestuur. In de OERen liggen de belangrijkste rechten en plichten van de student vast ten aanzien van zaken zoals:

  • het doel en de inhoud van de opleiding
  • geldigheidsduur tentamens
  • wijze van tentaminering
  • vrijstellingen en toelatingseisen
  • studiebegeleiding

Klik hierboven op het tabblad met de naam van jouw opleiding voor het OER dat voor jou bedoeld is.

Of zoek op deze website naar de betreffende OER.

Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens (R&R)

In de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens van de bachelor- en de masteropleidingen staan alle rechten en plichten van studenten, docenten en faculteit m.b.t. tentamen- en examenaangelegenheden. Deze Regels en Richtlijnen (R&R) zijn gedeeltelijk autonoom en gedeeltelijk aanvullend op de OER-en. De inhoud van de R&R behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Examencommissies. Zij gelden voor alle opleidingen aan de rechtenfaculteit.

Klik hier voor de Regels en Richtlijnen (R&R) > Bacheloropleidingen

Klik hier voor de Regels en Richtlijnen (R&R) > Masteropleidingen

Fraudebestrijding

De faculteit voert een streng beleid met betrekking tot tentamenfraude en plagiaat.

Faculteitsreglement

In het faculteitsreglement wordt beschreven hoe de faculteit wordt bestuurd en is georganiseerd. 

Onderwijs- en Examenregelingen (OERen)

Klik hier voor het OER van de master Jeugdrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.