Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Onderwijs- en Examenregelingen & Regels en Richtlijnen bacheloropleidingen

De belangrijkste rechten en plichten van een student zijn opgenomen in het Studentenstatuut. Het statuut bestaat uit twee delen. Het instellingsdeel is voor iedere student van de Universiteit Leiden gelijk.

Het opleidingsdeel, dat is bedoeld voor studenten van een bepaalde opleiding, bestaat onder meer uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en uit de e-studiegids, die een bijlage vormt van de OER. De OER beschrijft onder andere het studieprogramma, de toelatingseisen, studieadvies en regels voor keuzevrijheid, tentamenkansen en judicia.

In aanvulling op de universitaire, facultaire en opleidingsregelingen die vallen onder het Studentenstatuut, stelt de (onafhankelijke) examencommissie zogenaamde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens op. De Regels en Richtlijnen gaan onder meer over zaken als orde tijdens tentamens, beoordeling van tentamens, examens en getuigschriften en maatregelen bij fraude of plagiaat.

Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van al deze regelingen.

In onze faculteit kennen zowel de OER’en als de Regels en Richtlijnen van de examencommissie een facultair deel dat voor alle FWN-opleidingen geldt en een bijlage specifiek per opleiding. (Uitzondering daarop zijn enkele joint degree-opleidingen die samen met de TU Delft worden aangeboden).

In de Studiegids vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de Studiegids vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de Studiegids vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de studiegidsen (Bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de studiegidsen (bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2010-2011

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

 

Academisch Jaar 2008-2009

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen van de Faculteit W&N en van de opleidingen LST en MST, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2007-2008

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2006-2007

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2005-2006

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2004-2005

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2003-2004

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Course and Examination Regulations & Rules and Regulations master's programmes

NB: Because our master's programmes are taught in English, this info is in English as well.

The main rights and obligations of students are laid down in the Student Charter. The charter comprises two parts. The institutional part is equal for all students at Leiden University.

The programme part of the charter addresses students of a specific degree programme and consists of the Course and Examination Regulations (OER in Dutch) and the e-Prospectus, which is considered to be an appendix of the OER. The OER describes amongst other things the course programme, admission requirements, rules pertaining to the elective scope of the programme, constituent examinations, degree classifications, etc.

In addition to regulations pertaining to the Student Charter, the independent Boards of Examiners draw up the so-called Rules and Regulations set by the Board of Examiners. These Rules and Regulations deal with e.g. order during examinations, assessment, final examination and diploma, and disciplinary measures in case of fraud or plagiarism.

Each student is expected to know the contents of the aforementioned regulations.

At our faculty, both Course and Examination Regulations and Rules and Regulations set by the Board of Examiners have a faculty part that is equal for all Science students and a programme specific part. (The only exception to this are some joint degree programmes offered in collaboration with Delft University of Technology).

 In the Prospectus (Appendix 2) you will find additional information about the Master’s programmes and (elective) courses that you can take.

 In the Prospectus (Appendix 2) you will find additional information about the Master’s programmes and (elective) courses that you can take.

  • Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme.
  • Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and separate Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme.

 In the Prospectus (Appendix 2) you will find additional information about the Master’s programmes and (elective) courses that you can take.

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology and Governance of Sustainability programmes.

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology and Governance of Sustainability programmes.

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and separate Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme.

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices, Course and Examination Regulations for the Life Science & Technology programme and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2010-2011

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2009-2010

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2008-2009

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices, Course and Examination Regulations for the Life Science & Technology programme and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2007-2008

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2006-2007

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2005-2006

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2004-2005

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2003-2004

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Please visit the Graduate School website for more information.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.