Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Boekpresentatie Slachtoffers: Onderzoek, beleid en praktijk

Datum
donderdag 20 april 2023
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
3.46

Aanbieden boek aan minister Franc Weerwind

In Nederland worden jaarlijks miljoenen mensen het slachtoffer van criminaliteit. Evident is dan ook dat er veel aandacht is voor slachtofferzorg op verschillende terreinen. Deze slachtofferzorg speelt een cruciale rol in de portefeuille van de Minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Om die reden zal op 20 april het boek 'Slachtoffers: Onderzoek, beleid en praktijk' worden aangeboden aan Minister Weerwind. Het boek is geschreven door verschillende auteurs uit de wetenschap en praktijk van slachtofferzorg en biedt een uniek overzicht van inzichten over slachtofferschap, waarover minister Weerwind een korte toespraak zal geven. 

Tijdens deze boekpresentatie zal niet alleen Minister Weerwind een toespraak houden, maar vertelt co-auteur Maarten Kunst ook over de hoofdlijnen van het boek. Daarnaast komen verschillende auteurs korte pitches geven ter toelichting van hun hoofdstuk. Het evenement zal vervolgens worden afgesloten met een borrel. 

Programma

Tijd Wat
15:45 Inloop
16:00 Opening door Prof.mr.dr. Erwin Muller
16:15 Aanbieden boek aan Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind, gevolgd door korte toespraak
16:20  Pitch namens de redactie over de hoofdlijnen van het boek
16:30 Pitches door verschillende auteurs over specifieke hoofdstukken
17:00 Afsluitende borrel in de Brasserie, begaande grond Wijnhaven
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.