Universiteit Leiden

nl en

Beurs

Studentenactiviteit LUF

Heb jij een idee dat duidelijk meerwaarde heeft voor een groter aantal studenten, bijvoorbeeld voor een symposium, studiereis of voorstelling? Dan kun je een aanvraag indienen voor CASSA-subsidie.

Deadline
N.v.t.
Doelgroep
Bachelor, Master
Landen/ nationaliteit
Alle nationaliteiten
Type beurs
Studie, Onderwijsopdracht
Faculteit
Archeologie, Geesteswetenschappen, Geneeskunde/LUMC, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON), African Studies Centre, International Institute for Asian Studies, Honours Academy, Plato

Als je als studentenvereniging, studievereniging of dispuut plannen hebt om een (online) activiteit te organiseren, dan kun je subsidie aanvragen bij de Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA). Deze commissie beoordeelt jouw aanvraag op een aantal punten. Zo moet je activiteit onder andere nieuw en bijzonder zijn, ten goede komen aan een redelijk grote groep studenten en door studenten georganiseerd worden. CASSA steunt bijvoorbeeld excursies, congressen, lustra, sporttoernooien, toneelvoorstellingen, concerten, gedenkboeken en de oprichting van een periodiek. Belangrijk criterium is dat de activiteit nieuw of bijzonder moet zijn.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over de subsidie, aanvraag en selectie op de webpagina van het LUF.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.