Universiteit Leiden

nl en

Wat en waarom?

De kenmerken van uitwisseling

 • Je meldt je aan via de Universiteit Leiden. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • De plaatsen zijn beperkt; je kunt dus niet gegarandeerd op uitwisseling gaan. De Universiteit Leiden selecteert studenten op basis van hun cijfers en motivatie.
 • Je blijft ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden dus je hoeft geen collegegeld te betalen aan de gastuniversiteit.
 • Je kunt de studiepunten die je haalt mee laten tellen voor je studie. Daarvoor heb je wel toestemming van de examencommissie nodig.

Twee soorten uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingsprogramma’s:
1.    Universiteitsbreed
2.    Via faculteit of opleiding

Kenmerken universiteitsbrede uitwisseling

 • In principe voor studenten van alle opleidingen. Er kunnen beperkingen gelden. 
 • Ook open voor masterstudenten, hoewel er meestal beperkingen gelden aan zowel de Universiteit Leiden als de partneruniversiteit. 
 • Je kunt bij de gastuniversiteit over het algemeen vakken volgen bij alle faculteiten en opleidingen.
 • Alle bestemmingen zijn buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinatoren voor universiteitsbrede uitwisseling. Voor vragen kun je bij hen terecht.

Kenmerken uitwisseling via faculteit of opleiding

 • Alleen voor studenten van een bepaalde faculteit of opleiding.
 • Je kunt bij de gastuniversiteit alleen vakken volgen bij specifieke faculteiten of opleidingen.
 • Bestemmingen binnen Europa (Erasmus+) en buiten Europa.
 • Het programma wordt georganiseerd door de buitenlandcoördinator van de faculteit of opleiding. Met vragen kun je bij hen terecht.
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel
Uitwisseling in Zuid-Korea. Foto: Anna Hommel

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina.

Voor wie en wanneer?

Een buitenlands verblijf maakt deel uit van het BA-curriculum van de opleiding Duitse taal en cultuur.

In het eerste semester van het derde studiejaar is een verblijf aan een Duitstalige universiteit verplicht.

Waar?

In voorgaande jaren studeerden er studenten Duits in o.a. Keulen, Berlijn, Heidelberg, Düsseldorf en Münster. Meer informatie over de zusteruniversiteiten is verkrijgbaar bij mevrouw Linda Huizinga-Coolen, Coördinator Buitenland van de afdeling Internationalisering.

Kijk ook op de site Studeren in het Buitenland voor informatie over: 

 • Uitwisselingsovereenkomsten
 • Beurzen
 • Zomercursussen
 • Stages
 • Uitwisseling als zgn. "Free Mover"
 • Andere links

Welke vakken, hoeveel punten?

 • Iedere student heeft aan het eind van het buitenlands verblijf een aantal van 30 ECTSbehaald. De student legt zijn behaalde cijfers voor aan de examencommissie die ze zal omrekenen naar de tienpuntsschaal. Extra colleges zowel als extra behaalde ECTS worden in de diplomabijlage vermeld.
 • De ECTS moeten door het volgen van colleges op adequaat niveau worden behaald. Uitgesloten zijn daarom zgn. "Übungen" en "Proseminare". "Vorlesungen" uit het 3e studiejaar zijn wel mogelijk, echter alleen indien ze met een werkstuk of tentamen worden afgesloten.
 • Mogelijk heeft de student al een gerichte voorkeur voor de taalwetenschap, de literatuurwetenschap of de cultuurwetenschap. Hij/zij zal geneigd zijn om uitsluitend daarin colleges te volgen. Toch bestaat de verplichting om voor ten minste 5 ECTS colleges te volgen in elk van de drie genoemde richtingen.
 • Eventueel kan een extra talencursus worden aanbevolen.
 • Een overzicht van alle te volgen colleges (incl. collegebeschrijvingen en ECTS) wordt uiterlijk drie weken voor het begin van het buitenlandverblijf ter goedkeuring aan de examencommissie voorgelegd. Deze goedkeuring vraag je aan door via Usis -> Selfservice een Verzoekschrift in te dienen voor Extern onderwijs. Laat aan de studiecoördinator dhr. Dongelmans weten dat je een Verzoekschrift hebt ingediend. Lever ook bij hem een kijstje van de vakken + de vakbeschrijvingen + de te behalen ects in
 • Na afloop van het buitenlandverblijf worden alle werkstukken die aan de buitenlandse universiteit zijn beoordeeld en van een cijfer voorzien, aan de examencommissie voorgelegd.

Iedere student volgt een individueel traject aan een Duitstalige universiteit dat in samenspraak met de voorzitter van de examencommissie, en de studiecoördinator dhr. Dongelmans wordt vastgesteld. Bij hen kun je terecht voor meer informatie.

Ervaringen

Wil je een eerste indruk krijgen van het organiseren van je buitenlands verblijf? In onderstaand document kun je alvast profiteren van de ervaringen van je voorgangers.

Leidraad studeren in het buitenland

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.