Universiteit Leiden

nl en

Na je afstuderen

Je bent afgestudeerd, en dan? Er zijn verschillende mogelijkheden als je je bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebt afgerond.

Verder studeren

Master

Vrijwel alle bacheloropleidingen hebben minimaal één master die daar direct op aansluit en in veel gevallen zijn er meerdere opties. Met een masteropleiding rond je je academische studie pas echt af. Het gehele masteraanbod van de Universiteit Leiden vind je op mastersinleiden.nl.

Pre-master

Kom je er na je bacheloropleiding achter dat je toch een master in een andere richting wilt gaan doen, maar heb je daar niet de juiste vakken voor op je lijst staan? Dan is het soms mogelijk om deficiënties tijdens de masteropleiding weg te werken. Is dat niet het geval, dan kun je je vaak door middel van een pre-master laten ‘omscholen’. Bekijk alle pre-masterprogramma’s van de Universiteit Leiden op mastersinleiden.nl.

Promoveren

Ben je een echte academicus? Of vind je het gewoon prachtig om een bepaald onderwerp helemaal uit te diepen en daar een proefschrift over te schrijven? Dan kun je overwegen om te promoveren aan de Universiteit Leiden. Je doet dan je PhD. Lees meer over promoveren.

Naast je werk

Als je aan het werk gaat, betekent het niet dat je klaar bent met leren. Je kunt je hele leven lang blijven leren, bijvoorbeeld door het volgen van summer of winter schools of door activiteiten van Studium Generale bij te wonen. Of je kunt overwegen om naast je werk een tweede studie in deeltijd te volgen.

Studie in het buitenland

Heb je een opleiding afgerond aan de Universiteit Leiden, dan is het mogelijk om daarna een (tweede) masteropleiding te volgen in het buitenland.

Onderdeel van je studie

Je kunt tijdens je studie naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens je masteropleiding. Een tweejarige (research-)master biedt de beste mogelijkheid, gezien de langere duur van de master. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Zelfstandig naar het buitenland

Ga je zelfstandig naar het buitenland? Houd dan rekening met het volgende:

  • je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de buitenlandse universiteit;
  • als je bij een universiteit in Europa gaat studeren, kun je geen aanspraak maken op de Erasmusbeurs;
  • toelating is niet vanzelfsprekend, je moet voldoen aan de voorwaarden die de buitenlandse universiteit stelt;
  • het kan zijn dat er gevolgen zijn voor je studiefinanciering. Check dit bij DUO

Meer informatie

Stage in het buitenland

Het Erasmus+ programma biedt beurzen aan jonge alumni (afgestudeerd bachelor of master) om in het buitenland stage te lopen. 

Let op: het is niet mogelijk om je voor deze beurs aan te melden voor het academisch jaar 2022-2023.

Kijk op de Beurzenpagina voor meer informatie en updates over 2023-2024 (in het Engels).

Loopbaanadvies of een baan vinden

Weet je nog niet precies wat je na je afstuderen wilt doen ? Of weet je al wel wat voor baan je wilt, maar weet je niet goed hoe je het sollicitatieproces moet aanpakken? Bekijk dan de informatie, tests en tips op de LU Career Zone. Wordt jouw vraag niet beantwoord op deze website of wil je in gesprek met een loopbaanadviseur? Neem dan contact op met de Career Services.

Oriëntatiejaar hogeropgeleiden

Voor internationale studenten is er de mogelijkheid om een oriëntatiejaar hogeropgeleiden te gaan doen na het afstuderen. Lees daarover meer op de Engelse versie van deze pagina.

Ambassadeurschap

De Universiteit Leiden werkt veel samen met alumni die op vrijwillige basis meewerken aan diverse activiteiten. Vrijwilligers begeleiden bijna-afgestudeerden of jonge alumni bij hun professionele ontwikkeling, organiseren (mede) activiteiten zoals lezingen of workshops of geven voorlichting aan (toekomstige) bachelor- en masterstudenten over studierichtingen, het werkveld en het Leidse studentenleven.

Ook alumni die in het buitenland wonen zijn van grote waarde voor de Universiteit Leiden. Verhuis je na je afstuderen naar het buitenland, dan kun je je bijvoorbeeld actief inzetten voor een chapter in je nieuwe land of stad, of als ambassadeur je ervaringen in Leiden delen met toekomstige studenten. 

Vrijwilliger of ambassadeur worden

De afdeling Development & Alumnirelaties biedt begeleiding en ondersteuning die nodig is om als vrijwilliger of ambassadeur aan de slag te gaan. Als je vrijwilliger of ambassadeur wilt worden, of hier vragen over hebt, stuur dan een e-mail aan info@alumni.leidenuniv.nl onder vermelding van "Vrijwilliger/Ambassadeur Universiteit Leiden".

Alumni

De Universiteit Leiden is trots op haar alumni. Zij dragen namelijk op allerlei manieren bij aan de groei en bloei van de universiteit. De afdeling Development & Alumnirelaties zet zich daarom in voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van al haar alumni.

Jonge Alumni Netwerk

Het Jonge Alumni Netwerk is er speciaal voor jonge alumni (t/m 35 jaar). Net afgestudeerd en in de eerste jaren van je carrière heb je immers behoefte aan andere zaken dan wanneer je carrière al volledig op de rit staat of misschien zelfs al is beëindigd.

Netwerken, je loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook gezelligheid zijn zaken die voorop staan bij het Jonge Alumni Netwerk. Het biedt je de gelegenheid om in contact te komen met andere jonge alumni en ervaringen uit te wisselen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en actief aan de slag te gaan met je carrière. Aanmelden doe je via jan@alumni.leidenuniv.nl.

Postmasteronderwijs

Opleidingseisen

De opleiding tot GZ psycholoog staat o.a. open voor afgestudeerde psychologen. Je moet bepaalde vakken in je bachelor- en masteropleiding hebben gevolgd met een bepaalde omvang:

Postmasteropleidingen

Om toegang te kunnen krijgen tot de postmasteropleidingen, moet je voldoen aan eisen die aan de vooropleiding (bachelor en masterprogramma) worden gesteld:
Postmasteropleiding Psychotherapie
Postmasteropleiding Gezondheidszorgpsycholoog

Basisaantekening psychodiagnostiek

Samen met je diploma voor de masteropleiding kun je het certificaat van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) basisaantekening psychodiagnostiek krijgen, mits je voldoet aan alle voorwaarden:
Basisaantekening Psychodiagnostiek

BIG-register

Psychologen kunnen na hun masteropleiding psychologie en een postmaster beroepsopleiding een registratie krijgen in het BIG-register voor de gezondheidszorg. Zij hebben dan een door de overheid erkende status.

Beroepen en opleidingen

Na je master zijn er verschillende opleidingen voor beroepen in de GZ:

GZ Psycholoog - De opleiding tot GZ-psycholoog is een tweejarige opleiding. Tijdens de opleiding werk je gedurende twee jaar 4 dagen per week in een erkende praktijkinstelling onder supervisie. Naast deze praktijkwerkzaamheden volgt  de opleiding 6 uren cursorisch onderwijs per week. Ongeveer de helft van het cursorische deel van de opleiding wordt besteed aan Diagnostiek en Indicatiestelling, de andere helft aan Behandeling (niet psychotherapie). Daarnaast is aandacht voor onderwerpen zoals ethiek, psychofarmacologie, seksuologie etc.
Centrale aanmelding opleiding GZ-Psycholoog

Klinisch Psycholoog - Na de tweejarige opleiding tot GZ psycholoog kan men een vierjarig opleidingstraject volgen tot Klinisch Psycholoog. De cursist krijgt een aanstelling bij een praktijkinstelling voor tenminste drie dagen per week; daarnaast is er een cursorisch programma. De cursisten van de PDO GGZ Leiden/Rotterdam volgen in dat kader eenmaal per maand gedurende twee dagen cursorisch onderwijs bij de RINO groep te Utrecht. De opleiding tot KP bevat drie grote onderdelen: specialistische psychodiagnostiek, de psychotherapie in zijn volle omvang en het leren uitvoeren van onderzoek- en managementtaken.

Geregistreerd Klinisch Neuropsycholoog - Dit specialisme is recent ook erkend door de Minister. Inmiddels zijn ook de specialistische opleidingen tot Klinisch Neuropsycholoog gestart. Deze opleiding volgt op de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

Psychotherapeut - Na de studie psychologie kan men ook de opleiding tot Psychotherapeut volgen. Opleiders en praktijkinstellingen vinden het meestal gewenst dat een psychotherapeut eerst is opgeleid tot GZ psycholoog.

Voor degenen die zich willen bekwamen in één bepaalde psychotherapierichting zijn er opleidingen bij Specialistische Psychotherapie Verenigingen (SVP)

Voor het aanvragen van de basisaantekening psychodiagnostiek via het SPS-NIP dient het formulier Aanvraag BAPD gebruikt te worden. 

Meer informatie

Postmaster onderwijs en BAPD procedure 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.