Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseur of -coördinator

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de expert op het gebied van je studie. Bij hem/haar kun je terecht als je hulp of advies nodig hebt bij je studie, of het nu gaat om persoonlijke studieproblemen of meer praktische zaken.

Studieproblemen

Heb je problemen met studeren? Of loop je studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Meld het zo snel mogelijk bij je studieadviseur/-coördinator. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Praktische problemen

Je kunt ook bij je studieadviseur/-coördinator terecht voor hulp en advies bij praktische zaken, zoals:

 • Studieplanning
 • Roosters
 • Keuzeruimte
 • Vrijstelling aanvragen
 • Stage lopen

Studieadviseurs

Waarbij helpt de studieadviseur, hoe maak je een afspraak, welke spreekuren zijn er en wáár vind je de studieadviseurs?

Waarvoor kun je naar de studieadviseurs?

De studieadviseurs kunnen met name helpen bij:

 • (complexe) studieplanning
 • keuze opleidingen en afstudeerrichtingen
 • ondersteuning bij beroepskeuze
 • verlenging geldigheidsduur tentamens
 • scriptieproblemen
 • verzoeken om vrijstellingen
 • dreigende studievertraging
 • extra tijd bij tentamens op persoonlijke gronden
 • studievaardigheidsproblemen 
 • verzoeken om individuele herkansingen
 • persoonlijke omstandigheden
 • doorverwijzen naar studentenpsychologen en -decanen

Ook voor andere onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseurs. De studieadviseurs houden zich aan de gedragscode, die te vinden is via de website van LVSA.

Voor onderstaande onderwerpen kun je terecht bij het OIC:

 • aanmelding onderwijs en tentamens
 • aanvragen diploma/afstuderen
 • diploma-uitreiking
 • facultaire en opleidingsreglementen (R&R en OER)
 • geldigheidsduur tentamens
 • gewaarmerkte cijferlijsten en verklaringen
 • overgangsregelingen
 • recht op individuele herkansing
 • roosters van hoorcolleges, werkgroepen en tentamens
 • rooster/balkenschema's van bachelors, minoren en masters 
 • studieprogramma’s
 • toestemming voldoende herkansen
 • twee tentamens op dezelfde dag en tijd
 • verzoekschriften examencommissie
 • vervangende vakken en extra curriculaire vakken

Kijk voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen op de website van het OIC.

Spreekuren studieadviseurs

Telefonisch spreekuur

Via het telefoonnummer 071 527 8787 kun je op woensdag tussen 10.00-11.00 uur direct kiezen voor de studieadviseur.

Inloopspreekuur

Elke woensdag en vrijdag tussen 11.00- 12.00 uur kun je langskomen bij de studieadviseur, C-vleugel, kamer C0.15, C0.17, Co.19 en C0.21 voor korte vragen.

Individueel spreekuur

Voor het individuele spreekuur van de studieadviseurs kan een afspraak worden gemaakt via het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) door te bellen naar 071-527 8787 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur.

Afspraken worden gemaakt per studieadviseur op indeling van de eerste letter van de achternaam.

De studieadviseurs van de Rechtenfaculteit kun je vinden in de C-gang van het Kamerlingh Onnes Gebouw (begane grond bij het Onderwijs Informatie Centrum linksaf). 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.