Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsprogramma

Bij de keuze van je studie heb je je als het goed is al enigszins verdiept in het studieprogramma. De Universiteit Leiden gebruikt verschillende systemen voor het ontsluiten van alle details rondom je studieprogramma en vakken, en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar alles lezen over je studieprogramma. Via de online leeromgeving Brightspace kun je communiceren met je docenten en opdrachten inleveren.

In het OER en de R&R zijn o.a. de facultaire regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd, daarnaast zijn de verschillende slaagregelingen voor tentamens en examens hierin vastgelegd. Deze documenten zijn te vinden via de pagina Facultaire en opleidingsreglementen.

Inleiding

De Bachelor opleiding Wiskunde duurt drie jaar en bestaat uit 180 EC (European Credits). Elk jaar is verdeeld over twee semesters (blokken van een half jaar). Eén EC staat voor 28 uur studiebelasting. Ieder studieonderdeel levert een vastgesteld aantal punten, en in ieder jaar kunnen 60 (of meer) punten gehaald worden. Het halen van het eerste jaar (60 EC) levert een propedeusediploma op.

Leiden kent een Bindend Studieadvies (BSA) d.w.z. dat er aan het einde van het eerste jaar minimaal 45 EC (van de 60 EC) behaald dient te worden om door te gaan naar het tweede jaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bacheloropleiding volg je een vast wiskunde programma en één keuzevak. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen; bij de meeste colleges moet ook huiswerk worden ingeleverd.

Het tweede jaar

In het tweede jaar zijn er een aantal verplichte vakken en een aantal keuzevakken. Je volgt verplicht het Studentenseminarium, dat samen met het bachelorproject in het derde jaar, deel uitmaakt van het bachelordossier. Je moet dan zelf een voordracht houden over een zelfgekozen wiskundig onderwerp.

Zie de studiegids voor een complete lijst met mogelijke vakken, en de beschrijvingen.

Het derde jaar

In het derde jaar kies je een afstudeerrichting. De mogelijkheden zijn:

  • Algebra/Meetkunde/Getaltheorie
  • Analyse/Stochastiek/Besliskunde

Je volgt vakken passend bij de afstudeerrichting, en doet als afstudeerproject een onderzoek waarover mondeling (bij de bachelorseminaria) en schriftelijk wordt gerapporteerd.

Veel vakken kunnen zowel in een 3de-jaars bachelorprogramma als een masterprogramma worden opgenomen. Deze vakken zijn in de studiegids met BM aangegeven. Zie 'Keuzeruimte' voor meer informatie.

Bij een niet-Leids of mastervak is het verstandig om eerst met je studieadviseur te overleggen of dit een goede keuze is. Let bij een mastervak ook op de vereiste voorkennis.

LET OP: Voor het volgen van een vak dat niet Leids, Delfts of landelijk is MOET vooraf toestemming worden gevraagd bij de examencommissie. Dit kan via de studieadviseur. Zie ook 'Verzoekschrift indienen'.

In het voorjaar zijn er 2 bachelorseminaria: Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Stochastiek-Besliskunde. Iedere student is verplicht aan minstens één van beide seminaria deel te nemen. Overleg met de studieadviseur van het 2e en 3e jaar welke keuzevakken je kunt volgen om succesvol aan een seminarium deel te nemen. Het seminarium ASB vindt plaats op woensdag ochtend en het seminarium AMG op woensdag middag. Je kunt dus ook beide seminaria volgen.

Het bachelordiploma geeft toegang tot iedere Masteropleiding Wiskunde in Nederland.

Dubbele Bachelor

Het is ook mogelijk om een dubbele propedeuse/bachelor te doen. De mogelijkheden zijn:

  • Wiskunde & Natuurkunde
  • Wiskunde & Informatica
  • Wiskunde & Sterrenkunde

Het bachelor dossier voor de dubbele studies dien aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het bachelordossier heeft een zwaarte van 24 EC
  • De dubbele studie dient herkenbaar te zijn in de keuze van het onderwerp voor het afstudeeronderzoek. 
  • Het onderzoek wordt begeleid door twee docenten, één uit elke discipline.

De afgeronde dubbele bachelor geeft toegang tot de masteropleiding van beide gekozen richtingen. Dubbelstudies zijn wel zwaarder dan de enkele variant.

Honours programma

Voor studenten die goede resultaten halen en meer willen doen maar geen dubbelstudie willen volgen, is er een Honours programma, wat ongeveer 30 EC extra studiebelasting is. Overigens kunnen dubbelstudies ook deel uitmaken van het Honours programma.

Meer informatie over dubbelstudies en Honours programma is te vinden op de website van het Honours College.

Mastermath

De Nederlandse wiskundeopleidingen verzorgen gezamenlijk een landelijk masterprogramma wiskunde ("Mastermath") met vakken die door masterstudenten wiskunde uit Nederland gevolgd kunnen worden. Deze vakken worden doorgaans in Amsterdam of Utrecht gegeven.

Leidse bachelorstudenten kunnen desgewenst enkele van deze vakken in hun programma opnemen, mits ze over voldoende voorkennis beschikken. Enkele Mastermath vakken zijn specifiek bedoeld voor een masterspecialisatie Mathematics and Education. Deze vakken kunnen niet worden opgenomen in de bachelor. Er bestaat echter wel een educatieve minor binnen de Universiteit Leiden.

Derdejaars bachelor studenten die een Mastermath vak willen volgen, dienen contact op te nemen met de studieadviseur voordat er aan het vak kan worden begonnen.

Zie de site van Mastermath voor meer informatie.
Let op dat je je wel voor de vakken inschrijft op de site, anders worden je cijfers niet geregistreerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.