Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Stem op jouw kandidaat-studentlid van de Opleidingscommissie 2022-2023

4 oktober 2022

Een brug tussen staf en studenten

Beste studenten in de bachelorprogramma’s van het Instituut Politieke Wetenschap,

Jullie Opleidingscommissie (OLC) speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat jullie krijgen. De OLC

 • adviseert het Instituutsbestuur inzake onderwijsbeleid en -praktijk,
 • houdt een oog op hoe cursussen worden georganiseerd en onderwezen, en
 • brengt advies uit, gevraagd en ongevraagd, over alle kwesties met betrekking tot het onderwijs van het Instituut (planning, uitvoering, studieadvies, vakevaluaties, enzovoorts).

Uiteraard is het heel belangrijk dat studenten zijn vertegenwoordigd in de OLC. De helft van de OLC-leden zijn studenten, om ervoor te zorgen dat de OLC kan functioneren als een brug tussen staf en studenten.

Studentleden van de OLC dienen een termijn van één jaar. Er is één OLC voor alle bachelorprogrammas in de Politieke Wetenschap (IRO in  Den Haag, Politicologie en Internationale politiek in Leiden); beide steden krijgen tenminste één afgevaardigde. Aan het begin van het academisch jaar kunnen studenten die staan ingeschreven in een van deze programma’s zich kandideren voor een plaats in de OLC. Wanneer er meer kandidaten zijn dan zetels, worden verkiezingen gehouden.

Stem van 6 tot 11 oktober 2022

Voor 2022-2023 is de situatie als volgt:

 • Political Science: International Relations and Organisations: 8 kandidaten.
 • Politicologie/Internationale politiek: 3 kandidaten.

Deze kandidaten stellen zich aan julle voor (1) in een video op het Brightspace platform en (2) met een korte boodschap hieronder.

Neem rustig de tijd kennis te maken met alle kandidaten. Stemmen kan van 6 tot 11 oktober 2022. Van het OSC ontvang je een email met instructies en een link naar de stembus. Natuurlijk mag je slechts één stem uitbrengen.

Kandidaten

Ioannis Avtzoglou, 1e jaar IRO

Hello Future of IRO... My name is Ioannis Avtzoglou and I am an international Student from Germany. Would you like to be represented by someone that stands for our diversity and talks about common concerns? Would you like to have a strong voice regarding your personal and academic wellbeing? Better call Ioannis! My goal is to be a bridge between our institution and our student community. In the past I had the opportunity to be an active part of local, national and international political representation. I have gained experience through participation in my local town hall and have even reached the doors of the German parliament. As school president I ensured that everybody was represented equally, and no issue was too trivial. Not only am I good with international relations but with personal ones too ;)

In terms of education, my goal is to put forward students concerns and work out mutually beneficial solutions to achieve a better study environment for all! In the past I was a member of students committee of education on different subjects and that’s whyI had insights into the field of educational initiatives. Did you know that you have rights? Ioannis says you do!

João Delfim de Almeida Aleluia Bazelga, 2e jaar IRO

Mijn naam is João en ik ben een tweedejaars IRO-student. Ik beschouw mezelf als een uitgesproken persoon die altijd bereid is om met anderen in contact te komen en te leren. In mijn eerste jaar, afkomstig uit Portugal, worstelde ik om me aan te passen aan een nieuw land en een nieuw onderwijssysteem zoals velen van jullie. Dit jaar wil ik, geïnspireerd door mijn ervaringen en uitdagingen, dit programma dynamischer, praktischer en internationaler maken. Ik ben van plan te vragen om meer diverse studiemethoden, minder eurocentrische inhoud en meer gespreide cijfers. Dit is echter slechts een uitgangspunt. Ik zal me vooral richten op het benaderen en in overweging nemen van alle inzichten die ik van mijn collega's krijg. Ik ben van plan om alle meningen, klachten en ideeën van studenten aan te horen en te laten horen in de opleidingscommissie.

Tijdens de middelbare school maakte ik deel uit van de studentenvereniging en de studentenraad van mijn school. Hierdoor ben ik het belang gaan waarderen dat deze functies hebben om studenten actief te laten deelnemen aan hun onderwijs. Bovendien werd ik hierdoor gepassioneerd door het leren, niet alleen door het onderwijssysteem, maar ook door de mensen die er deel van uitmaken.

Victor Gudde, 2e jaar Politicologie

Ik ben Victor en ik ben tweedejaars Politicologiestudent. Vanuit de middelbare school heb ik ervaring met het evalueren van het schoolbeleid en ben ik vaak met de schoolleiding in gesprek gegaan over de zaken die beter kunnen. Hierin heb ik veel teweeg gebracht en heb ik het schoolbestuur gecontroleerd in hun uitvoering van de afspraken. Ik ben een goed luisterend oor en sta open voor alle ideeën, klachten of suggesties van mijn medestudenten. Ook ben ik geen vreemde in het bijwonen van vergaderingen en kan ik daarin duidelijk maken wat ik belangrijk vind en welke taken ik op me kan nemen. Ik sta stevig in mijn schoenen en ben zelfverzekerd en zal daarmee zorgen dat de stem van de studenten duidelijk wordt overgebracht en dat er naar wordt geluisterd.

Ik ben gemotiveerd om onze opleiding te verbeteren voor alle huidige studenten en iedereen die zich de komende jaren zullen wagen aan onze studie.

Marit van der Heide, 3e jaar Politicologie

Hallo allemaal, mijn naam is Marit van der Heide en ik ben derdejaarsstudent politicologie (specialisatie: Politicologie). Het afgelopen jaar was ik een van de studentleden van de opleidingscommissie, en ik wil jullie dit jaar graag blijven vertegenwoordigen. Ik vind het erg belangrijk dat jullie de kans krijgen om jullie mening te geven over jullie opleiding. Daarom heb ik samen met de andere studentleden Feedback Fridays opgezet. Deze evenementen werden georganiseerd zodat alle studenten de kans kregen om met de studentenvertegenwoordigers te praten over de kwaliteit van het onderwijs, naast de reguliere mogelijkheid om ons te mailen. Ik hoop dat ik het komende jaar mogelijkheden als deze kan blijven creëren!

Ik ben een goede luisteraar, maar ik weet ook wanneer ik iets moet zeggen. Voor mij is het heel belangrijk dat alle studenten met plezier kunnen studeren aan de Universiteit Leiden, zowel in Leiden als in Den Haag. Het is heel belangrijk dat de stem van studenten wordt gehoord als het gaat om beslissingen over ons onderwijs. Ik wil er graag voor zorgen dat dat gebeurt door lid te zijn van de OLC. Ik hoop op jullie vertrouwen en stemmen!

Jan Alois Hotovy, 2e jaar IRO

Mijn naam is Honza en sommigen van jullie kennen mij misschien al van de IRO lessen. Ik vind het uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat we uitstekend onderwijs krijgen, ondersteund door internationale academische normen. Ik wil ervoor zorgen dat wanneer wij als studenten voor onderwijs betalen, we adequaat worden behandeld en geen vooraf opgenomen materiaal krijgen dat lijkt op een YouTube-video die ons niet alleen van ons academische leven berooft, maar ons ook voor emotionele en leerproblemen stelt! De COVID-19 pandemie heeft ons allemaal laten zien dat niets echte menselijke interactie kan vervangen en ik vind het respectloos voor ons allemaal wanneer de universiteit zich conformeert aan wat voor hen de gemakkelijkste manier is, in plaats van wat voor ons het beste is.

Wij, de studenten zijn de hoogste prioriteit en ik geloof dat we een verandering nodig hebben. En met uw hulp, ben ik hier om het te laten gebeuren als lid van de OLC.

Elena van der Klok, 4e jaar Internationale Politiek

Hallo, ik ben Elena van der Klok, en ik zou het leuk vinden als jullie op mij stemmen, als studentenvertegenwoordiger van de OLC! De reden waarom? Geef mij de kans om duidelijkheid te verschaffen:

Ik ben benaderbaar, altijd bereid om te helpen en een geweldig luisterend oor. En ben je het er niet mee eens dat de studentenvertegenwoordiger ook dit komende jaar over deze kwaliteiten moet beschikken? Daarnaast zit ik in het 42e SPIL-bestuur als commissaris Onderwijs & Politiek. Deel uitmaken van het OLC zou dus een perfecte mix zijn! Bovendien was ik lid van de laatste opleidingscommissie, waardoor ik een mooi element van consistentie zou hebben. En, als vierdejaars IP-student ken ik alle verwachtingen van de bacheloropleiding. Daarom weet ik heel goed wat de benodigdheden zijn van studenten voor en na hun examen.

Ik hoop dus dat ik met dit poëtische verhaaltje wat vertrouwen en steun heb gewonnen, want meer rijmwoorden kan ik niet verzinnen, sorry. Dus zonder verdere ophef, denk ik dat jullie weten wat jullie moeten doen. Stem op mij, om de kwaliteit van deze bachelor te optimaliseren!

Victoria Anna Leifer, 2e jaar IRO

Ik ben Victoria Leifer en ik stel me kandidaat voor het OLC omdat ik ons onderwijs beschouw als de basis van onze toekomst. Het bepaalt of we de carrière bereiken die we ambiëren, of we onze doelen bereiken, of we gelukkig zijn of niet... Het is dus uiterst belangrijk dat we de kwaliteit van onze onderwijservaring in Leiden maximaliseren. Naar mijn mening heeft Leiden de potentie om het huidige onderwijsniveau zelfs te overtreffen. Laten we eerlijk zijn: Leiden staat al bij de 100 beste universiteiten in vier prominente internationale rankings, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het gaat mij aan het hart ervoor te zorgen dat jouw stem als student wordt gehoord. Aangezien studenten een andere kijk op ons onderwijs hebben dan ons schoolbestuur, is het buitengewoon belangrijk om het OLC te handhaven & te ondersteunen.

Ik ben toegewijd om onze onderwijservaring te helpen behouden & verbeteren & om ieder van jullie te vertegenwoordigen. Ik luister graag naar jullie zorgen en ideeën! Als 2e jaars weet ik ook hoe IRO werkt. Ik zou dus vereerd zijn om ervoor te zorgen dat jullie belangen worden gehoord & vertegenwoordigd binnen het instituut!

Patrycja Matusiak, 2e jaar IRO

Hoi! Ik ben Pat, tweedejaars student van IRO. Ik zou graag jullie vertegenwoordiger worden in de onderwijscommissie! Ik geloof in betere informatie en voorlichting - de universiteit moet streven naar meer transparantie en toegankelijkheid. Ik wil het curriculum verbeteren en lobbyen voor een beter beheersbare werkdruk in bijzonder moeilijke vakken. Ik heb drie verschillende onderwijssystemen meegemaakt, heb een ruime ervaring als academisch mentor en ben momenteel peer mentor - deze ervaringen in het onderwijs zullen mij helpen in een betere samenwerking met het personeel en andere studenten.

Ik wil alle studenten een kans geven om een waardevol, goed gerangschikt diploma te behalen, en ook eerstejaars studenten sterk ondersteunen op weg naar het behalen van hun BSA. Tijdens mijn eerste jaar heb ik online gestudeerd en een uitgebreid procedureel contact gehad met de universiteit - ik heb gevochten voor mijn rechten, ik wil die ervaring gebruiken en vechten voor jullie rechten! Een betere universiteit is mogelijk.

Max van Opstal, 1e jaar IRO

Ik ben Max, een 19-jarige IRO eerstejaars student. Ik ben een geboren en getogen Nederlandse jongen uit Leiden.

Sommige van mijn mede eerstejaars zullen mij misschien herkennen van mijn aanwezigheid bij de Introductieweken van Leiden en Den Haag. Wat dat betreft kan ik verzekeren dat als ik gekozen word als studentvertegenwoordiger, ik de functie van lid van de OLC op dezelfde manier zal vervullen als tijdens die weken: luisteren naar iedereen en rekening houden met ieders belangen.

Verder zal ik ervoor zorgen dat mijn daden net zo hard spreken als mijn woorden in de OLC. Dus, stem op mij als jullie een studentvertegenwoordiger willen die naar jullie luistert!

Nithusha Pansaratnam, 2e jaar IRO

As Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon one can use to change the world. It especially applies to students of political science and international relations as they yearn to make a difference. It is therefore crucial that the individuals who get the opportunity to use the weapon of academia, maximize its utility. However, to speak of good quality education, it must serve the students and represent their interests. It is of paramount importance that we are not only considered but that we are also involved in the development of our educational program.

With your permission, I, Nithusha Pansaratnam, can accomplish this. As a second-year IRO student, I have seen how many of our concerns have been ignored or gone unheard of, and I promise to work to my utmost capabilities to make the University listen to our requests. As the next generation to rule the world, our sound is crucial, and we deserve to have a prominent voice in the educational process that prepares us for this leadership. I would be immensely honored if I were allowed to make this possible and I look forward to representing my fellow students in improving our valuable time as undergraduates.

Mihnea Turcitu, 1e jaar IRO

Vanaf het moment dat ik een voet in een klaslokaal zette, heb ik een constante golf van veranderingen meegemaakt. Zo gebeurde het dat ik om de twee jaar van school of zelfs van land veranderde. Dit heeft me een unieke kans geboden, namelijk om te zien hoe ik reageer op verschillende systemen en benaderingen. Je zou kunnen zeggen dat ik 12 jaar lang deel heb uitgemaakt van een zeer grondig onderzoek waarin ik heb kunnen zien hoe omgeving, leraren en academische structuren een mens beïnvloeden. Op een meer persoonlijk niveau heb ik een passie gekweekt voor het ontmoeten en aanhoren van de verhalen van mensen. Tijdens mijn snelle onvrijwillige uitwisselingsprogramma heb ik vrienden gemaakt met mensen uit Marokko, Irak, Zuid-Korea, Koerdistan, Egypte, Zweden en zelfs Jamaica.

De hechte banden met studenten en docenten van een breed scala aan achtergronden lieten mij zien hoe zij denken over bepaalde aspecten van het schoolcurriculum in vergelijking met dat van thuis, het heeft mij de kans gegeven om te zien hoe belangrijk het is om je echt bezig te houden met iemands gewoonten en culturele banden om hun passie voor leren te behouden. Ik ben Mihnea Turcitu, een student met een liefde voor vriendschappen, vooruitgang en innovatie!

Huba Varga, 1e jaar IRO

My name is Huba, I’m a Finnish-Hungarian IRO student. This is my first year in The Hague. Back in the German School of Budapest I also used to be the chairman of the student council, with your trust I want to improve our daily life here as well! My areas of focus:

 • Tutoring-System
 • Wine tasting at Wijnhaven
 • Poker night
 • Leiden parties at Paard
 • More direct Feedback-System
 • Dutch day (Traditional games, music and cheese)
 • Monthly art sessions
 • Beach day
 • Italian cooking evenings
 • Activity and monopoly night
 • Football and rugby tournaments
 • Macaron baking

I kindly thank you for your vote! Let’s make university life more democratic and fun together! If you have any questions text me!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.