Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Wil jij een rol spelen in het behartigen van de belangen van studenten? Word actief in de medezeggenschap of bij een organisatie die studentenbelangen vertegenwoordigt.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen behartigen de belangen van studenten en medewerkers, door universitair beleid en de implementatie daarvan kritisch te monitoren.  Zij spelen een raadgevende en mede-besluitvormende rol.

Nationale studentenorganisaties

Je kunt je ook aansluiten bij één van de nationale organisaties die studentenbelangen vertegenwoordigen, zoals de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) of het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.