Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraadverkiezingen: SGL langszij bij LVS

De Studenten Groepering Leiden (SGL) is in de Universiteitsraad met één zetel winst langszij gekomen bij de Lijst Vooruitstrevende Student (LVS). Beide partijen hebben nu drie zetels in de Universiteitsraad. Het opkomstpercentage voor de UR was 21%.

Bizar toeval

De extra zetel voor de SGL komt van Bewust en Progressief (BeP) die er een verliest. Zowel SGL als LVS krijgt een restzetel. De Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL) behoudt haar zetel.

Een bijzonderheid deed zich voor bij de verkiezing van de studentgeleding in de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen. Daar moest één restzetel worden toegekend, maar de SGL en de LVS bleken exact hetzelfde aantal stemmen te hebben gehaald, een bizar toeval (of een proeve van de gelijke sterkte van de twee partijen). Toen restte alleen nog verloting, en ging de SGL er met de zetel vandoor.

Welke geledingen en dienstraden werden gekozen?

Voor de personeelsgeleding in de Universiteitsraad werd dit jaar niet gestemd. Wel voor de faculteitsraden: voor de personeelsgeleding van Archeologie, de studentgeledingen van Campus Den Haag en Geesteswetenschappen en voor beide bij Rechten, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De studenten van de faculteit Geneeskunde kozen hun Studentenraad; het LUMC heeft daarnaast een ondernemingsraad.

Voor de studentgeleding van Archeologie en de personeelsgeledingen van Campus Den Haag en Geesteswetenschappen waren er evenveel of minder kandidaten dan plaatsen; de kandidaten werden automatisch geplaatst.

Verder kozen het Bestuursbureau, het ICT Shared Service Centre, Studenten- en Onderwijszaken en Universitaire Bibliotheken Leiden een nieuwe dienstraad. Het ICLON, het expertisecentrum Vastgoed en het UFB hoefden niet te stemmen omdat ook daar het aantal plaatsen gelijk was aan het aantal kandidaten, of dat overtrof.

Opkomstpercentages

De opkomstpercentages lagen ver uiteen. Verreweg het meest werd gestemd voor de dienstraden, variërend van 55,6% bij Studenten- en Onderwijszaken tot 77,8% bij het ICT Shared Service Centre. Het laagste opkomstpercentage bij deze eenheden ligt bijna 25% hoger dan het hoogste percentage bij de facultaire verkiezingen (31,2% bij de studenten Sociale Wetenschappen).

De laagste opkomst werd vastgesteld bij de Studentenraad van de faculteit Geneeskunde (19,9%). Bij de faculteiten was de opkomst onder het personeel gemiddeld hoger dan die onder de studenten; bij Rechtsgeleerdheid was het verschil zelfs ruim 6%. De uitzondering betrof Sociale Wetenschappen waar de opkomst van de studenten die van het personeel met 4,5% overtrof.

(CH)

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.