Universiteit Leiden

nl en

Leiden is European City of Science 2022

Het is nog even weg, maar wel iets om naar uit te kijken: Leiden is uitgeroepen tot European City of Science 2022. Een prestigieuze titel waarmee Leiden een jaar lang fungeert als het Europese podium voor het Nederlandse wetenschapslandschap.

Gedurende het hele jaar zullen activiteiten worden georganiseerd, waarbij de Universiteit Leiden vanzelfsprekend een centrale rol speelt. Een van de hoogtepunten zal het ESOF-congres zijn, dat in juli 2022 zal plaatsvinden. Het EuroScience Open Forum (ESOF) is uitgegroeid tot het grootste tweejaarlijkse multidisciplinaire wetenschapscongres van Europa en beleeft in Leiden zijn tiende editie.

Op donderdag 4 februari om 16.00 uur wordt een voorlopig overzicht gegeven van 365 dagen publieksprogramma tijdens Leiden2022. De livestream is te volgen via deze link: https://youtu.be/g-UnWm2zymg en zal later terug te zien zijn op de website van Leiden2020.

Aanloop naar het ESOF-congres

Voor de inhoudelijke voorbereiding van het ESOF-congres is een Wetenschapsraad ingesteld, met vertegenwoordigers van iedere faculteit. Voor onze faculteit is oud-decaan prof. Rick Lawson het centrale aanspreekpunt. Heb je ideeën of suggesties? Laat het hem weten: r.a.lawson@law.leidenuniv.nl.

In de afgelopen periode is de Wetenschapsraad begonnen met het formuleren van centrale thema’s, aan de hand waarvan het programma van het congres kan worden ingevuld. Het overkoepelende thema van ESOF is Crossing Borders: Responsive Science, Resilient Society. Dat is vervolgens uitgewerkt in multidisciplinaire thema’s waaraan vanuit verschillende faculteiten een bijdrage kan worden geleverd. Met thema’s als kunstmatige intelligentie, ‘Global Challenges’ (met als trefwoorden o.a. migratie, identiteit en klimaatverandering) en academische vrijheid kan de Juridische Faculteit natuurlijk goed uit de voeten. Dat geldt zeker ook voor het thema Science for policy and policy for science waarbij onder meer cyber security, de EU en de rechtsstaat worden genoemd. In de komende weken worden de thema’s nader uitgewerkt.

Hoewel het congres zelf nog bijna anderhalf jaar weg is, vinden de eerste voorbereidingen al in de loop van dit voorjaar plaats. Een call for proposals is voorzien in maart, waarna het programma in de zomer van 2021 gestalte zal krijgen. Nadere aankondigingen komen in deze Nieuwsbrief.

Een jaar lang activiteiten

Intussen beperkt het programma van ‘Leiden2022’ zich niet tot het ESOF-congres. De bedoeling is dat er gedurende het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. Aan de ene kant worden congressen en vast terugkerende academische evenementen opgenomen in de kalender, zoals de Cleveringa-lezing en de Vrijheidslezing. Aan de andere kant wordt ook alle ruimte geboden voor ándersoortige activiteiten, waarbij bijvoorbeeld de band tussen kunst en wetenschap centraal staat.

Een van de doelstellingen daarbij is dat de stad en haar inwoners nadrukkelijk bij het programma worden betrokken. Uiteindelijk moet er een programma komen dat zal variëren van kleine, lokale activiteiten tot grote, prestigieuze evenementen met een internationale uitstraling. Zo hoopt de organisatie extra impulsen te geven aan Leiden Kennisstad en nieuwe netwerken te vormen die ook na 2022 in stand blijven.

Meer informatie

Ter voorbereiding van alle activiteiten hebben de Universiteit Leiden, het LUMC, de gemeente Leiden en de Hogeschool Leiden een aparte stichting opgericht: Leiden European City of Science 2022. Op de website https://www.leiden2022.nl/nl/ is al de nodige informatie te vinden; in de loop van de tijd wordt de website nader aangevuld. Daarnaast is er nu ook een maandelijkse nieuwsbrief. Abonneren kan eenvoudig via Leiden 2022 - subscribe (mailplus.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.