Universiteit Leiden

nl en

Mara over nominatie Scriptieprijs: Recessie van invloed op vertrouwen in EU bij jongeren

Ze won niet, maar was erg blij met haar nominatie voor de Leidse Universitaire Scriptieprijs. Mara Seisselberg was genomineerd met haar scriptie ‘The relationship between experiencing a recession during the formative years of an individual’s early adulthood and their long-term sentiments towards the EU’. In deze monoloog vertelt de oud-student Bestuurskunde (MPA, track Economics & Governance) over haar scriptie.

Mara: ‘Mijn scriptie beoordeelt of verschillen in het EU-sentiment van individuen (deels) kunnen worden toegeschreven aan variaties in de macro-economische omgeving tijdens de kritieke, vormende jaren van de adolescentie.

Binnen het vakgebied van de psychologie en neurowetenschap wordt er beargumenteerd dat de vormende jaren, tussen de 18 en 25 jaar, een belangrijke rol spelen bij de vorming van houdingen en overtuigingen. Gedurende deze periode zijn mensen met name vatbaar voor invloeden van buitenaf.

Mijn proefschrift beoordeelt of de macro-economische omgeving op jonge leeftijd een belangrijke rol speelt bij de vorming van lange termijn sentimenten jegens de Europese Unie. Het maakt gebruik van tijd- en landvariatie in macro-economische omstandigheden en controles voor een brede reeks individuele sociaaleconomische kenmerken, evenals voor tijd-, land-, levenscyclus- en cohort-vaste effecten. 

Mijn empirische resultaten illustreren dat het ervaren van recessies tijdens iemands beïnvloedbare jaren een negatief effect heeft op de EU-sentimentvorming op de lange termijn. Het constateert dat personen die op jonge leeftijd een recessie doormaken, aanzienlijk minder vertrouwen hebben in de Europese Unie en haar instellingen, en dat deze personen aanzienlijk meer angst hebben dat de EU de sociale zekerheid zal uithollen en tot verlies van banen, nationale identiteit en cultuur zal leiden dan cohorten die dat niet hebben doorgemaakt.

Deze bevindingen zijn van bijzonder belang in het licht van de huidige pandemie van het coronavirus, aangezien deze impliceren dat deze recessie aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de steun en legitimiteit van de EU en voor het eurosceptisch stemgedrag van mijn generatie.

Wat ik bij mijn collega's en bij mezelf heb opgemerkt tijdens onze beïnvloedbare jaren gedurende de Covid-pandemie en recessie, is dat economische onzekerheid en instabiliteit onze investerings- en werkvoorkeuren aanzienlijk hebben beïnvloed. Ik bleef mezelf steeds afvragen: zal deze recessie ook de lange termijn houding van mijn generatie ten opzichte van de Europese Unie beïnvloeden en eurosceptisch stemmen stimuleren? Dit is de reden waarom ik besloot om dit onderwerp binnen mijn scriptie voort te zetten.

Na mijn afstuderen in de zomer van 2021 ben ik als projectmedewerker bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gaan werken op de portefeuille georganiseerde misdaad. In deze rol assisteer ik verzoekende deelnemende staten bij het versterken van hun capaciteiten om georganiseerde misdaad te bestrijden en te voorkomen. Wij hebben als doel het verbeteren van de internationale samenwerking op het gebied van georganiseerde misdaad.’

Meer over de scriptieprijs lees je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.