Universiteit Leiden

nl en

Luning en Hein ontvangen LUF subsidie voor onderzoek naar infrastructuurprojecten in Ghana en Marokko

Infrastructuurprojecten, zoals havens, snelwegen en spoorwegen, zijn verweven met geopolitieke, economische systemen, politieke belangen en culturele waarden die van invloed zijn op burgers. Sabine Luning en Carola Hein hebben een LUF subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar de prominente plaats die infrastructuur heeft in het denken over ontwikkeling in Afrika.

Samen met Marleen Dekker en Akinyinka Akinyoade van het Afrika Studie Centrum en Léon Buskens van het NIMAR gaan Luning en Hein binnen het project ‘Sea-ing Africa: Tracing Legacies and Engaging Future Promises of ‘Big’ Infrastructure Projects in Port City Regions in Ghana and Morocco’  het onderzoek doen. Ze streven naar inzichten die infrastructuurprojecten eerlijker en duurzamer kunnen maken. 

Terugkeer van infrastructuurprojecten

In de koloniale periode werd infrastructuur hoofdzakelijk gebouwd met het oog op exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, zoals bauxiet en goud. Later is veel van die infrastructuur in verval geraakt onder andere door gebrek aan onderhoud en een verlegging van accenten in ontwikkelingsdenken van macro-projecten via de staat naar kleinschalige projecten zoals microkredieten directer gericht op burgers en lokale gemeenschappen. Tegenwoordig zien we een hernieuwde interesse in grootschalige infrastructuurprojecten in Afrika, vooral in regio's met havens en mijnbouwactiviteiten. Luning: 'Op verschillende plekken zagen wij zo'n herwaardering van infrastructuur, bijna volgens een koloniale benadering. We proberen deze ontwikkelingen te begrijpen om op een vernieuwende manier naar Afrika te kijken.'

Ghana - Western Railway Project: building new tracks along old tracks

Afrika bestuderen vanaf zee en zonder de sub-sahara scheiding

Het onderzoeksprogramma streeft naar twee innovatieve benaderingen bij het bestuderen van het Afrikaanse continent. Allereerst is het doel om de traditionele scheiding in de academische wereld tussen de Maghreb en bezuiden de Sahara niet langer als leidraad te hanteren. Luning benadrukt: 'Het is onzinnig om op die manier een grens te trekken bij bestudering van grootschalige infrastructuurprojecten. We willen dit doorbreken en onze focus richten op Ghana en Marokko.' Daarnaast beperkt het project zich niet tot het bekijken van Afrika als een landmassa, maar integreert het een maritiem perspectief. 'We willen vanuit het water naar infrastructurele verbindingen op land kijken.  Havens bevinden zich niet toevallig op die specifieke locaties. Dit moet worden begrepen vanuit bredere geopolitieke processen en een ruimtelijke context. Dit perspectief – uitgedrukt in de projectnaam  Sea-ing Africa - is typerend voor het onderzoek binnen  PortCityFutures.'

Tanger Med: Gateway to Africa

Master studenten onderzoeken mee

Als het gaat over infrastructuur, kom je al snel uit op het terrein van macro-economie, wat behoorlijk abstract kan worden. Daar wil Sea-ing Africa een alternatief voor bieden waarbij juist de relatie tussen macro processen en micro terrein centraal staat. Luning legt uit: 'Samen met masterstudenten antropologie en studenten van het African Studies Centre zullen we verschillende onderzoeksprojecten uitvoeren langs spoorlijnen en in havens. Op deze manier krijgen we een diepgaand inzicht in wat dergelijke grootschalige processen betekenen voor de mensen die er direct bij betrokken zijn.' Dankzij de subsidie kan het project de studenten gedurende tien dagen via keynote lectures en praktische, methodische oefeningen voorbereiden op hun onderzoek. Vervolgens zullen de studenten hun eigen onderzoek uitvoeren in Ghana of Marokko. Het project gaat volgend academisch jaar voluit van start, maar dit jaar is er al een kleine editie: in januari 2023 is er een methodische try-out workshop in Takoradi met Ghanese, Marokkaanse en Nederlandse collega’s waaraan ook MA studenten van antropologie en African Studies deelnemen.

Sea-ing Africa: Tracing Legacies and Engaging Future Promises of 'Big' Infrastructure Projects in Port City Regions in Ghana and Morocco

Het project ‘Sea-ing Africa: Tracing Legacies and Engaging Future Promises of ‘Big’ Infrastructure Projects in Port City Regions in Ghana and Morocco’ bestaat uit  Dr. Sabine Luning (Sociale Wetenschappen, FSW), Prof. Carola Hein (FSW, LDE PortCityFutures), Prof. Marleen Dekker (Afrika Studie Centrum Leiden, ASCL), Dr. Akinyinka Akinyoade (ASCL) en Prof. Léon Buskens (Geesteswetenschappen, Nederlands Instituut Marokko). Ze werken samen met universiteiten en maatschappelijke partners in Ghana en Marokko, waaronder het Institute of African Studies in Accra, de School of Railways and Infrastructure Development in Takoradi  (onderdeel van UMaT), AYA Engineering Ltd, de Scholen voor Architectuur in Rabat en Casablanca, de Tanger Med Port Authority en de National Ports Authority van Marokko.

LUF Impulse grants for interdisciplinary research

De uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd, zijn vaak zo complex dat ze niet beperkt blijven tot slechts één vakgebied of specialisme. Het is belangrijk dat wetenschappers, bij hun zoektocht naar oplossingen, verder kijken dan de grenzen van hun eigen vakgebied. Dit leidt tot het ontstaan van nieuwe inzichten, bevordert samenwerking en draagt aanzienlijk bij aan het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast biedt deze benadering studenten de kans om zich te ontwikkelen op nieuwe terreinen en interessante combinaties van wetenschapsgebieden te verkennen. Om deze bevordering van interfacultaire projecten te ondersteunen, stelt het LUF twee subsidies beschikbaar, met een maximumbedrag van € 150.000 per subsidie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.