Universiteit Leiden

nl en

Decaan en vicevoorzitter raad van bestuur LUMC treedt terug

Pancras Hogendoorn treedt terug als decaan van de faculteit geneeskunde en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Tegelijkertijd legt hij de daaraan verbonden nevenfuncties neer. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek door de raad van toezicht heeft Hogendoorn dit besluit genomen.

Hogendoorn: ‘Met de kennis van nu zou ik destijds anders hebben moeten handelen. Ik wil met mijn besluit ook bijdragen aan het verder tot rust komen van de organisatie’. Duidelijk was al dat Hogendoorn zelf niet betrokken was bij deze onregelmatigheden.

De raad van toezicht presenteert binnenkort de bevindingen van het onderzoek. Hogendoorn heeft aan dit onderzoek volledig meegewerkt.

Het besluit van Hogendoorn volgt nadat hij op 11 november 2023 bekendmaakte tijdelijk terug te treden als decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur. Aanleiding daarvoor waren publicaties van Follow The Money en Omroep West waaruit bleek dat de decaan eind 2021 mogelijk informatie had gekregen over onregelmatigheden bij de uitvoering van Europese projecten door het LUMC in samenwerking met onderzoeksbureau Percuros.

Jacques van den Broek, voorzitter raad van toezicht LUMC: ‘Het definitief terugtreden van Hogendoorn en de aanloop hier naartoe zijn voor geen van de betrokkenen eenvoudig. De geconstateerde fraude met Europese subsidies heeft diepe sporen achtergelaten in het LUMC en velen in en buiten het LUMC geraakt. Ondanks dit onvoorziene einde van zijn bestuurlijke periode, is de raad van toezicht Hogendoorn zeer erkentelijk voor zijn jarenlange bestuurlijke inzet voor en toewijding aan het LUMC. Onder zijn leiding hebben onder meer de Haagse Health Campus en het profileringsgebied Regeneratieve Geneeskunde vorm gekregen en hebben de studierichtingen Farmacie, Klinische Technologie, Transfusiegeneeskunde, Health, Ageing and Society en Population Health Management het licht gezien. De erkentelijkheid voor zijn werk wordt gedeeld door het College van Bestuur.’

Met Hogendoorn wordt momenteel besproken welke invulling hij aan zijn hoogleraarschap gaat geven. Henk-Jan Guchelaar zal voorlopig de functie van decaan en lid van de raad van bestuur blijven waarnemen. Het LUMC en de Universiteit Leiden maken binnenkort meer bekend over de selectieprocedure voor een nieuwe decaan/lid raad van bestuur voor het LUMC.

Bron: LUMC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.