Universiteit Leiden

nl en

Studeren met dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis die veel voorkomt en invloed kan hebben op je studie aan de Universiteit Leiden.

De symptomen van dyslexie zijn onder andere problemen met spelling, snel lezen of het lezen van grote hoeveelheden teksten. Sommige studenten hebben moeite met het snel begrijpen van de betekenis van geschreven tekst. Dit betekent dat studeren met dyslexie extra tijd en moeite kan kosten. Toch lukt het veel studenten om succesvol te studeren en veel te bereiken ondanks hun beperking. De Universiteit Leiden heeft verschillende studieaanpassingen beschikbaar om je tijdens je studie te ondersteunen.

Er zijn aanpassingen mogelijk in de manier waarop je colleges volgt en tentamens maakt. Speciale regelingen en faciliteiten die de Universiteit Leiden biedt voor studenten met dyslexie zijn bijvoorbeeld:

 • Extra tijd voor toetsen (10 minuten per uur extra)
 • Toetsopgave in een groter formaat
 • Gebruik van laptop voor toetsen 
 • Extra tijd voor opdrachten
 • Alternatief studieplan met verminderde werkdruk
 • Voorleessoftware waarmee de studiestof wordt voorgelezen en tegelijk gemarkeerd. Hiervoor heb je digitale versies van de studiestof nodig. 
 • Rekening houden met persoonlijke omstandigheden voor je  BSA (bindend studieadvies)

Welke aanpassingen voor jou mogelijk zijn, hangt af van jouw specifieke situatie. Dit bespreek je met de medewerkers van Fenestra.

Aanpassingen aanvragen

Maak een afspraak

Voor het regelen van speciale aanpassingen voor je studie maak je een afspraak met Fenestra Disability Centre, het informatiecentrum van de Universiteit Leiden voor studenten met een functiebeperking.

Uitzondering: extra tentamentijd

Als je alleen extra tentamentijd nodig hebt én een officiële diagnose hebt, kun je als volgt een verzoek indienen:

 1. Maak een digitale kopie van je diagnose, dat wil zeggen een brief van een arts of kliniek.
 2. Vul het contactformulier in (selecteer 'Tentamentijdverlenging')
Na het indienen van je aanvraag
 • Binnen twee weken neemt een medewerker van Fenestra contact met je op.
 • Fenestra informeert je opleiding over de aangevraagde faciliteiten. Je opleiding regelt vervolgens de uitvoering van de extra tentamentijd. Als je hier vragen over hebt, kun je terecht bij je studieadviseur.
 • Bij de meeste faculteiten zal de extra tijd automatisch gelden voor al je tentamens. Bij sommige faculteiten moet je wel voor elke toets afzonderlijk extra tijd aanvragen. Weet je niet zeker hoe dit bij jouw faculteit werkt? Bespreek het met je studieadviseur.

Informeer je studieadviseur

Laat je studieadviseur weten dat je advies hebt aangevraagd bij Fenestra.

Onderstaande tips kunnen je helpen om effectief te studeren en de belemmeringen die dyslexie met zich meebrengt, beperken. Probeer uit wat er voor jou wel en niet werkt. Geef het een paar weken de tijd; uit onderzoek blijkt dat het 21 dagen kost om een gewoonte te veranderen.

Planning en werkplek

 • Werk met een goede planning.
 • Gebruik een overzichtelijke agenda.
 • Zorg voor een georganiseerde werkplek, waar je niet wordt gestoord.
 • Installeer zo nodig (ICT-) hulpmiddelen, zoals een voorzetscherm of speciale software. De medewerkers van Fenestra kunnen je hierover adviseren.
 • Een goede methode om geconcentreerd te studeren is de Pomodoro-techniek.

Lesstof verwerken

 • Vat lange teksten samen of giet ze in een andere vorm, zoals een schema.
 • Bestudeer eventuele grafieken, schema’s en tabellen goed.
 • Herhaal hardop en in je eigen woorden wat je hebt gelezen.
 • Spreek de stof door met medestudenten. Zo krijg je meer grip op de stof en toets je je kennis.
 • Bekijk of je studieboeken in een andere vorm beschikbaar zijn.
 • Als je moeite hebt met het lezen in een vreemde taal, bekijk dan of de lesstof ook in het Nederlands beschikbaar is.

College volgen

 • Probeer van tevoren te achterhalen wat de docent gaat behandelen en verdiep je voor zover mogelijk alvast in die stof.
 • Bekijk of de sheets/aantekeningen van de docent via je digitale leeromgeving beschikbaar zijn. Zo niet, vraag er dan naar bij je docent.
 • Vraag de docent eventueel of je het college mag opnemen.
 • Schrijf als je aantekeningen maakt niet alles op. Gebruik sleutelwoorden en werk ze later uit.
 • Vraag eventueel een medestudent of je zijn/haar aantekeningen mag kopiëren.
 • Via SIL en JoHo kun je aantekeningen en samenvattingen kopen.

Schrijfopdrachten

 • Breek de schrijfopdracht op in verschillende stappen en werk ze één voor één af.
 • Als je moeite hebt om je gedachten op te schrijven, kun je ze ook eerst inspreken op een opnameapparaat. Daarna kun je ze terugluisteren en op papier zetten.
 • Probeer niet meteen ‘mooi’ te schrijven. Maak eerst een kladversie. Als je de inhoud van je verhaal op papier hebt staan, ga je pas schaven aan de vorm.
 • Vraag iemand om je te helpen bij het controleren en eventueel aanpassen van je tekst. Dit is geen teken van zwakte. Je professor laat zijn/haar werk ook redigeren!

Tentamen doen

 • Bereid je goed voor. Oefen met oude tentamens en laat je medestudenten je overhoren.
 • Lees de instructies bij de vragen rustig door voor je begint. Bekijk hoeveel vragen je moet beantwoorden en hoeveel tijd je ervoor hebt.
 • Beantwoord eerst de vragen die je direct weet, ga daarna verder met de vragen die je lastiger vindt.
 • Probeer ontspannen te blijven. Neem af en toe een korte pauze en doe zo nodig wat ontspanningsoefeningen. Laat je niet opjagen door het tempo van je medestudenten.
 • Schrijf boven een essaytentamen dat je je verontschuldigt voor eventuele taalfouten en dat dit komt doordat je dyslectisch bent. Docenten kunnen daar dan rekening mee houden.
 • Als je op tentamens steeds in tijdnood komt, kun je vragen om verlenging van de tentamentijd.

Als je moeite hebt om je te concentreren, kan het nuttig zijn om je aan te sluiten bij een study support group. Je studeert dan wekelijks samen met medestudenten in een prikkelarme studiezaal, onder begeleiding van een vrijwilliger. Je kunt hierbij gebruikmaken van geluiddempende koptelefoons en privacyschermen. Tijdens de gezamenlijke pauzes kun je delen hoe het studeren gaat en elkaar hierin ondersteunen. De groepen bestaan uit maximaal 8 studenten van verschillende faculteiten en leeftijden.

Wanneer
Woensdag en donderdag, 10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur 

Waar
Studentencentrum PlexusNiet Spiekenzaal (1e verdieping)

Aanmelden
Omdat het aantal plekken beperkt is, kun je alleen deelnemen als je je hebt aangemeld. Meld je aan voor een study support group

Begeleiding & adviseurs

Fenestra Disability Centre geeft advies over alle zaken die te maken hebben met je beperking. Als je op andere gebieden ondersteuning nodig hebt, zijn er andere adviseurs beschikbaar.
Lees meer over begeleiding en adviseurs

Financiële ondersteuning

Studenten met een functiebeperking kunnen zowel tijdens hun studie als in het dagelijks leven extra kosten maken. Er zijn een aantal regelingen, fondsen en speciale vergoedingen die de financiële lasten kunnen verlichten.
Lees meer over financiële ondersteuning

Workshops & cursussen

De Universiteit Leiden organiseert workshops en cursussen die je kunnen helpen om je studievaardigheden te verbeteren.
Bekijk de workshops en cursussen

Studietips

De Universiteit Leiden biedt studietips die je kunnen helpen om effectief te studeren, ondanks de belemmeringen die je functiebeperking mogelijk met zich meebrengt.
Bekijk de studietips

Gezondheidszorg en thuiszorg

In sommige omstandigheden kun je extra gezondheidszorg of thuiszorg nodig hebben.
Lees meer over zorg

Huisvesting

Extra voorzieningen in huis kunnen nodig en welkom zijn als je een beperking hebt.
Lees meer over huisvesting

Rechtsbescherming

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het ten strengste verboden te discrimineren op grond van een beperking bij het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten.
Lees meer over rechtsbescherming

Sociale steun

In contact blijven met andere studenten is niet altijd gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Lees meer over de verschillende manieren waarop je andere studenten kunt ontmoeten.

Studeren met dyslexie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.