Universiteit Leiden

nl en

Stage en onderzoek in Nederland

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Informatie van je faculteit of opleiding

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het vinden en regelen van een stage of onderzoeksproject. Je vindt ze in de Agenda.

Wees goed voorbereid

Maak altijd duidelijke afspraken en leg deze vast in een stageovereenkomst voordat je begint aan een stage of onderzoeksproject. Controleer ook je positie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

Stagevoorbereiding

De Career Service FSW biedt hulp bij het voorbereiden van je motivatiebrief en Curriculum Vitae.

LET OP 
De Career Service FSW is geen stagebemiddelingsbureau. Voor stagebegeleiding kun je terecht bij de stagecoördinator van je opleiding. Kijk bij het tabblad van je opleiding voor meer informatie.

Stage: extra-curriculair of als onderdeel van de vrije keuzeruimte voor ECTS

Er zijn twee opties voor bachelorstudenten Politieke Wetenschap (Politicologie/Internationale Politiek/International Relations and Organisations) die een stage willen doen: voor studiepunten als onderdeel van de vrije keuzeruimte of extra-curriculair.

Stage als onderdeel van de vrije keuzeruimte

Indien je een stage wil lopen binnen het kader van de vrije keuzeruimte, dan dien je de procedure van het Instituut Politieke Wetenschap te volgen. Dit type stage is een zogenaamde onderzoeksstage en dient altijd een duidelijke onderzoekscomponent te bevatten.

De onderzoeksstage voor 15 ECTS is onderdeel van de vrije keuzeruimte in het derde studiejaar van Politieke Wetenschap (Politicologie/Internationale Politiek/International Relations and Organisations).

Bekijk ook de documenten die zijn toegevoegd aan de rechterkant van deze pagina, lees de procedure in de Internship Manual nauwkeurig en bekijk de flow chart.

Vragen? Neem contact op met je stagecoördinator.

Extra-curriculaire stage

Algemene stages zonder onderzoekscomponent en zonder een goedgekeurd stageplan welke zelfstandig worden geregeld door studenten zijn zogenaamde extra-curriculaire stages. Voor dit soort stages worden geen studiepunten gegeven en vindt geen begeleiding plaats vanuit het Instituut Politieke Wetenschap tijdens de stage.

Vacatures voor algemene stages worden regelmatig geplaatst op de Brightspace pagina “Career Preparation Political Science” van het Instituut.

Als je overweegt een extra-curriculaire stage te gaan doen, dan adviseren we om je studieadviseur hiervan te informeren zodat je samen kunt bespreken hoe dit het beste past binnen jouw studieprogramma en wat de voor- en nadelen van een dergelijke stage zouden zijn in jouw specifieke situatie.

Vragen? Neem contact op met je stagecoördinator.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplek. Het Instituut en FSW Career Services organiseren verscheidene informatiebijeenkomsten en services om dit proces te faciliteren. Hou altijd rekening met de stagevoorwaarden wanneer je zoekt naar een organisatie waar je stage wilt lopen.

Om studiepunten te verkrijgen moet de stage een duidelijke onderzoekscomponent bevatten. Stage activiteiten kunnen worden uitgevoerd bij een publieke, semi-publieke of private organisatie. Je kunt bijvoorbeeld een onderzoek doen voor een NGO of overheidsafdeling of deelnemen in een onderzoeksgroep. Hoewel ook ander activiteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens de stage, dient het onderzoekscomponent altijd centraal te staan tijdens de stage.

Indien je geen vacature kunt vinden voor een onderzoeksstage, dan adviseren we je om te kijken naar de vacatures die beschikbaar zijn voor algemene stages, en de mogelijkheden voor een onderzoek tijdens de stage te bespreken met de organisatie waar je stage wilt lopen.

Er zijn een aantal voorwaarden voor onderzoeksstages voor studiepunten, namelijk:

 1. Je dient de propedeuse te hebben gehaald en minstens 40 ECTS van het tweede studiejaar, inclusief het vak RMPS, voordat je jezelf kunt opgeven voor een stage.
 2. Het werk tijdens de stage moet altijd een duidelijke link bevatten met de bachelor Politieke Wetenschap. Het is jouw individuele verantwoordelijkheid, in overleg met de organisatie waar je stage loopt, om ervoor te zorgen dat je taken en dagelijkse werkzaamheden genoeg gerelateerd zijn aan Politieke Wetenschap en er een duidelijke onderzoekcomponent aanwezig is.
 3. De kernactiviteiten gedurende de stage moeten van een academisch denk- en werkniveau zijn.
 4. Je stagevoorstel moet zijn goedgekeurd door de Examencommissie voor aanvang van de stage (zie de procedure in de Internship Manual) en zijn ingediend minstens drie maanden voor aanvang van de stage.
 5. Alle benodigde stage documenten (zoals beschreven in de internship manual) moeten op tijd zijn ingediend en goedgekeurd.
 6. De stage moet gelijk staan aan 15 ECs, hetgeen staat voor 420 uur. Deze uren omvatten de werkzaamheden bij de organisatie, je stagerapport en afspraken met je stagebegeleider. Zowel fulltime als parttime stages zijn mogelijk, zolang het totaal aantal uren voor 15 ECs wordt gehaald.
 7. Je kunt alleen een cijfer krijgen wanneer je het benodigde aantal uren voor de stage hebt behaald zoals vastgelegd in het stagevoorstel, wanneer het stagerapport als voldoende wordt beoordeeld en wanneer er niet vroegtijdig met de stage wordt gestopt.
 8. Voor stages in het buitenland is registratie in de Usis Study Abroad portal van Universiteit Leiden benodigd, minstens twee weken voor vertrek naar het buitenland. Op basis van een veiligheidscheck van de voorgestelde stagelocatie in het buitenland op dat moment, zal toestemming worden gegeven (of worden afgewezen) door de universiteit om naar de voorgenomen bestemming af te reizen.
 • Bespreek je plan met je studieadviseur om er zeker van te zijn dat de stage goed past binnen je studieplan en om mogelijke studievertraging of andere overwegingen te bespreken.
 • Je dient vooraf goedkeuring van je onderzoeksvoorstel te hebben van de Examencommissie, indien je studiepunten wil krijgen voor de stage.
 • Zodra duidelijk is dat je de onderzoeksstage voor studiepunten zal gaan doen, dien je jezelf officieel aan te melden voor de “bachelor onderzoeksstage” als onderdeel van de vrije keuzeruimte en de bijbehorende Brightspace pagina van Politieke Wetenschap voor bachelorstages. Hier dienen ook alle benodigde documenten te worden ingediend.
 • Een stagerapport omvat A) een academisch onderzoeksrapport van 15 pagina’s B) een persoonlijke reflectie van 2-5 pagina’s en C) een beoordeling door je supervisor bij de organisatie waar je stage hebt gelopen.
 • Beoordeling vindt plaats door de interne stagesupervisor van Politieke Wetenschap en zal gebaseerd zijn op een assessment van het stagerapport. De beoordeling door je supervisor van de organisatie waar je stage hebt gelopen d.m.v. het formulier “Review by practical supervisor at host organization” is onderdeel van de totale assessment.

Voor de volledige procedure, zie de Internship Manual.

Bachelor students Political Science ((International Relations and Organisations/Politicologie/Internationale Politiek) intending to do their internship abroad must ensure that their destination meets Leiden University’s minimum safety criteria in order to receive credit resulting from their activities abroad.

Before you start organising your research internship abroad you must check the safety of your destination, based on the travel advice of the Ministry of Foreign Affairs. The Board of Examiners will not take your application for an internship abroad into consideration if the destination is not safe.

Negative Travel Advisories

Leiden University uses the advice provided by the Dutch Ministry of Foreign Affairs as a basis in determining the safety of a study activity abroad. Those destinations that have a negative travel advisory (or require travel through an area with a negative travel advisory) are ineligible for credit at Leiden. This includes transfer of credits obtained for study at an institution, credit for an internship, and credit for research paper/thesis resulting from research or field work undertaken in an area with a negative travel advice. These destinations are also not eligible for Leiden University scholarships.

A negative travel advice from the Ministry of Foreign Affairs includes areas where the advice is "Avoid all travel" as well as "Avoid Non-essential travel". These are represented by the colors orange and red on the Ministry's website. If a travel advisory changes to negative before departure or when a student is abroad, students are required to follow Leiden University's instructions regarding next steps.

Current Covid-19 restrictions

Due to Covid-19, Leiden University currently approves study related activities abroad under certain conditions only. Countries classified green or yellow, are approved. You do not need to follow any additional procedure.

You can only go to a country with color code orange:

 • if the country is your home country and you are already there, or if it is your home country and you can enter without entry restrictions.
 • if you are a citizen of a country that is welcome in the host country without entry restrictions.

In these cases, first ask for permission from the International Incident Team (IIT). You are NOT allowed to leave without this permission.

You can submit this request after approval of your internship plan, 2 weeks before departure, via this form.

Register in study abroad portal

Once you have obtained the necessary approval for your research internship abroad, you must register in the study abroad portal.

Why

By registering in the Study Abroad portal, you enable Leiden University to make sure you have selected a safe destination and to contact you in case of an emergency abroad. If you will receive study credits, university funding or recognition on your transcript for your activity abroad, registration in the study abroad portal is obligatory.

When

Register in the Study Abroad portal as soon as you have gained permission from your study programme for your activity abroad - and at least 2 weeks before departure. If you will go abroad within 2 weeks, get in touch with your internship coordinator for instructions.

How

 • Log into uSis > click on the Study Abroad tile > select ‘Register another type of study-related activity abroad’.
 • Enter the requested data, upload any required documents then click on submit.
 • If you have the necessary faculty approval and your destination is safe, the university will approve your registration. You may then depart for your activity abroad. Remember to check the travel advice before departure in case the safety situation changes.

As soon as possible, enter your contact details abroad in the Study Abroad portal - in the ‘During your stay’ section. Remember to keep your contact details updated whilst abroad so we can reach you in case of emergencies!

Stagecoördinator Instituut Politieke Wetenschap

Stagecoördinator voor de bachelorprogramma’s Politicologie/Internationale Politiek en International Relations and Organisations:

 • Eline Joor

internshipsps@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.