Universiteit Leiden

nl en

Frontoffice Studentenzaken

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het voor er een besluit wordt genomen over mijn toelating?

Over het algemeen duurt het 4 tot 6 weken voor je het besluit van de toelatingscommissie ontvangt, vanaf de datum waarop je bericht ontvangt dat je aanmelding compleet is. Als er aanvullende informatie nodig is tijdens het aanmeldingsproces, kan het iets langer duren. Zorg dat je aanmelding compleet is en je deze zo vroeg mogelijk indient.

Wanneer er een besluit over je aanmelding is genomen, krijg je per emailformeel bericht van de faculteit.

Meer informatie

Hoe gaat een selectieprocedure (numerus fixus) in zijn werk?

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet ook een plaats toegewezen krijgen via de selectieprocedure.

De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Een overzicht van numerus fixes opleidingen vind je hier.

De Universiteit Leiden biedt nog een bacheloropleiding met selectie aan, namelijk Leiden University College The Hague (LUC). Dit is echter geen numerus fixus-opleiding. Deze studie heeft een eigen selectieprocedure, en telt daarom niet als deelname aan een numerus fixus-opleiding in Studielink.

Voor meer informatie kijk op de website van de opleiding, of ga naar de Toelatingseisen - Selectieprocedure.

Meer informatie

Wanneer en hoe moet ik digitale of gewaarmerkte kopieën van mijn studieresultaten naar de universiteit sturen?

Bij toelating krijg je via uSis bericht over het volgende:
 • Welke aanvullende (gewaarmerkte of digitale) studieresultaten je moet aanleveren.
 • De manier waarop je ze moet aanleveren.
 • De deadlines voor aanleveren.
Te nemen stappen:
 1. Download je officiële toelatingsbesluit (via uSis) en lees het zorgvuldig door. Bekijk goed aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen en welke deadlines daarvoor gelden.
 2. Op het uSis-scherm 'besluit': upload digitale kopieën van alle onderdelen die in je voorwaarden zijn vermeld via de knop 'Upload je documenten'.
 3. Ga na of er aanvullende aanleverinstructies staan vermeld op je besluit. Dit kunnen bijvoorbeeld gewaarmerkte kopieën per post zijn of het regelen van online verificatie. Volg de instructies zorgvuldig op! Controleer voor documenten per post wie ze moet afgeven en hoe ze moeten worden opgestuurd.
Alleen via de aangegeven manier
 • Lever alleen stukken aan op de manier die in je besluit staat vermeld. Documenten die via andere methoden worden aangeleverd, kunnen niet worden geaccepteerd.
 • Het is niet nodig om documenten op meerdere manieren te verzenden, tenzij hierom wordt gevraagd. Als je bijvoorbeeld de opdracht krijgt om alleen online verificatie te regelen, hoef je geen documenten per post op te sturen.
Aangegeven manier niet mogelijk?
Bekijk de veelgestelde vraag Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Vragen?
Twijfel je nog steeds over wanneer en hoe je gewaarmerkte kopieën moet aanleveren, stuur dan een mail naar het team bachelortoelating: bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl, of het team mastertoelating: masteradmission@sea.leidenuniv.nl.

Zie ook

Hoe vraag ik een Verklaring/Bewijs van inschrijving aan?

Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra je inschrijving volledig voltooid is. Je kunt zelf een Verklaring/Bewijs van inschrijving via uSis downloaden. Volg de onderstaande stappen om het document te openen en te downloaden:

 1. Log in op uSis met je studentennummer
 2. Klik op de tegel 'Communicatie'
 3. Wanneer je op het volgende scherm je ‘Verklaring van inschrijving’ niet ziet, klik dan op het kruisje rechtsboven op het scherm. Daarna verschijnen al je berichten onder elkaar.
 4. Klik vervolgens op het bericht ‘Je inschrijving is afgerond’, hieronder verschijnen meerdere documenten. Een ervan is je Verklaring/Bewijs van inschrijving.

Mocht je je Verklaring/Bewijs van Inschrijving met stempel en/of handtekening nodig hebben voor een derde partij, dan kan je hiervoor contact opnemen met Frontoffice Studentenzaken via 071 527 8011 of per e-mail via info@leidenuniv.nl, of kom langs bij ons kantoor in Leiden of in Den Haag. Vergeet dan niet je studentnummer te vermelden en de reden van de aanvraag.


Meer informatie

Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Op jouw toelatingsbesluit staan instructies over het indienen van gewaarmerkte kopieën van jouw diploma(‘s) (indien van toepassing). Kan je de stukken niet op de gevraagde manier indienen? Zie hieronder enkele alternatieve manieren.

Als je diploma online kan worden geverifieerd, maar wij je deze optie niet hebben aangeboden
 • Upload een kopie van je diploma EN een document met uitleg over de online verificatiemethode.
 • Het Admissions Office zal beoordelen of online verificatie mogelijk is of dat er toch papieren versies nodig zijn.
Als je school/universiteit de documenten niet via de aangegeven methode kan indienen
 • Vraag je school/universiteit om je documenten als pdf-bijlage per e-mail te sturen naar bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl of masteradmission@sea.leidenuniv.nl.
 • De e-mail moet worden verzonden door een bevoegd personeelslid vanaf een officieel e-mailadres van de school/universiteit, met duidelijke vermelding van de naam en functie van het personeelslid.
 • Na ontvangst beslist het Admissions Office of de documenten aan de eisen voldoen of dat er nog andere stukken nodig zijn.
Als je de documenten niet via je school/universiteit kunt opvragen
Kun je geen documenten opvragen via je school/universiteit, bijvoorbeeld omdat je te lang geleden bent afgestudeerd?
 • Laat in plaats daarvan je documenten legaliseren of voorzien van een apostille in het land waar je de kwalificatie hebt behaald. Zie deze website van de Nederlandse overheid voor meer informatie.
 • De gelegaliseerde/geapostilleerde documenten moeten origineel zijn. Kopieën zijn niet geldig. Wij kunnen ook geen documenten accepteren die zijn gelegaliseerd door andere instanties, zoals notarissen, vertalers of gemeentekantoren.
 • Stuur de originele gelegaliseerde/geapostilleerde documenten per post naar het Admissions Office. Het postadres vind je op het besluitscherm.
 • Upload op het besluitscherm ook een kopie van deze stukken.
 
Als je een Nederlands diploma hebt, maar het staat niet in het DUO-diplomaregister 'Mijn Diploma's'
 • Vraag je Nederlandse school/universiteit om gewaarmerkte kopieën, met een officiële stempel en handtekening, per post naar het Admissions Office te sturen.
 • Upload ook een kopie van deze documenten in het besluitscherm.

Kan ik de start van mijn studie uitstellen?

Ben je nog niet toegelaten tot de studie?
Annuleer je aanmelding in Studielink en dien een nieuwe aanmelding in voor de startdatum van je voorkeur. Je aanmelding wordt dan verwerkt voor de gekozen startdatum.

Ben je al toegelaten tot de studie?
Als je de start van je studie wilt uitstellen, moet je je opnieuw aanmelden voor de startdatum van jouw keuze. Let op: de toelatingseisen kunnen in de tussentijd veranderen. Dit kan betekenen dat je niet toegelaten wordt voor de nieuwe startdatum.
Volg de onderstaande instructies:
 1. Download het besluit en sla het op in je cloud of op je computer
 2. Annuleer je oude inschrijving in Studielink
 3. Na 1 oktober: Ga naar Studielink en meld je voor je nieuwe startdatum aan.
 4. Log in bij uSis en volg de vereiste stappen voor een nieuwe aanmelding.
 5. Wanneer je bij de stap 'Vooropleiding' komt, upload dan elk verkregen diploma sinds je laatste aanmelding.
 6. Zodra je bij de stap 'Toelating' komt, klik op Uploads > Andere Documenten > Vorig toelatingsbesluit en dien je toelatingsbesluit in.
 7. Dien je complete toelatingsdossier in. 
Meestal hoef je niet nogmaals de application fee te betalen. Bekijk de uitzonderingen hieronder. 

Uitzonderingen
 • Als je een andere opleiding of specialisatie wilt gaan doen, betaal je de application fee opnieuw.
 • Als het gaat om een LLM Advanced Studies-programma hoef je de application fee niet opnieuw te betalen als je je voor de eerste keer opnieuw aanmeldt om op een later moment te starten. Als je je twee keer (of vaker) opnieuw aanmeldt, betaal je de application fee wel.
Andere belangrijke stappen
 • Heb je al een beurs aangevraagd via uSis? Na je uitstel wordt je verzoek tot een beurs automatisch geannuleerd. Je moet je opnieuw aanmelden voor een beurs wanneer je je inschrijft voor een heraanmelding.
 • Heb je al een visum/verblijfsvergunning aangevraagd? Bij uitstel wordt je aanvraag voor een visum/verblijfsvergunning automatisch geannuleerd. Zodra je opnieuw toegelaten bent, krijg je informatie over hoe je je opnieuw kunt aanmelden voor een visum of verblijfsvergunning.
Meer informatie

Wat is een gelegaliseerde of geapostilleerde kopie van mijn diploma en hoe kan ik die krijgen?

Op jouw toelatingsbesluit kun je instructies vinden hoe je gecertificeerde kopieën van jouw diploma(‘s) kunt versturen (indien van toepassing). Mocht je niet in staat zijn om correct gecertificeerde kopieën te verkrijgen, kun je in plaats daarvan documenten insturen die gelegaliseerd zijn of waar een Apostille stempel op aangebracht is in het land waar de kwalificatie is behaald.
 
Om erachter te komen hoe je gelegaliseerde of gelegaliseerd kopieën kunt verkrijgen, ga je naar deze overheidswebsite en voer je het land in waar jouw diploma(‘s) zijn verstrekt.
 
Gelegaliseerde of geapostilleerde kopieën moeten per post worden verstuurd naar de Admissions Office. Zie het postadres. Let op dat de documenten een originele legalisatie- of Apostillestempel moeten bevatten – niet een kopie van een stempel.
 
Meer informatie

Waar kan ik heen met vragen over ICT-zaken, zoals Brightspace, mijn studentenaccount en uMail?

Bekijk op de studentenwebsite de pagina's Faciliteiten.

Vind je daar het antwoord op je vraag niet, stel je vraag dan via de Helpdesk Portal.

Wat is een certified copy of gewaarmerkte kopie van mijn diploma?

Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ('kopie conform origineel'). De onderwijsinstelling waar het diploma behaald is, doet dit door op de kopie een stempel en een handtekening te zetten.

De Universiteit Leiden accepteert geen gewaarmerkte kopieën van een notaris of gemeentebeambte; alleen kopieën die gewaarmerkt zijn door de instelling waar het diploma behaald is, worden geaccepteerd.

Bekijk altijd je officiele besluitbrief voor informatie over welke documenten je op dient te sturen naar het Admissions Office en de exacte voorwaarden. 

Meer informatie

Het lukt me niet om in te loggen bij mijn studentenaccount (ULCN). Wat doe ik nu?

Als je niet kunt inloggen, kan dat meerdere oorzaken hebben:

Als je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt, let dan op de volgende punten:

 • Log in met je gebruikersnaam, niet je uMailadres.
 • Voer je gebruikersnaam in met een kleine letter s, geen hoofdletter (dus s1234567).
 • Controleer of de CAPS LOCK-toets niet per ongeluk aan staat

Als je nog steeds niet kunt inloggen, onderneem dan de volgende stappen:

 • Verander de taal van de inlogpagina, wanneer dat kan, van Engels naar Nederlands of andersom en probeer het dan opnieuw.
 • Kun je wel inloggen in een andere toepassing, dan zijn je gebruikersnaam en wachtwoord correct. De oorzaak van het inlogprobleem ligt dan waarschijnlijk aan de toepassing waar je probeert in te loggen. Neem contact op met de ISSC Helpdesk.
 • Neem ook contact op met de helpdesk als geen van bovenstaande tips werkt.


Meer informatie

Contactformulier

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het voor er een besluit wordt genomen over mijn toelating?

Over het algemeen duurt het 4 tot 6 weken voor je het besluit van de toelatingscommissie ontvangt, vanaf de datum waarop je bericht ontvangt dat je aanmelding compleet is. Als er aanvullende informatie nodig is tijdens het aanmeldingsproces, kan het iets langer duren. Zorg dat je aanmelding compleet is en je deze zo vroeg mogelijk indient.

Wanneer er een besluit over je aanmelding is genomen, krijg je per emailformeel bericht van de faculteit.

Meer informatie

Hoe gaat een selectieprocedure (numerus fixus) in zijn werk?

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet ook een plaats toegewezen krijgen via de selectieprocedure.

De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Een overzicht van numerus fixes opleidingen vind je hier.

De Universiteit Leiden biedt nog een bacheloropleiding met selectie aan, namelijk Leiden University College The Hague (LUC). Dit is echter geen numerus fixus-opleiding. Deze studie heeft een eigen selectieprocedure, en telt daarom niet als deelname aan een numerus fixus-opleiding in Studielink.

Voor meer informatie kijk op de website van de opleiding, of ga naar de Toelatingseisen - Selectieprocedure.

Meer informatie

Wanneer en hoe moet ik digitale of gewaarmerkte kopieën van mijn studieresultaten naar de universiteit sturen?

Bij toelating krijg je via uSis bericht over het volgende:
 • Welke aanvullende (gewaarmerkte of digitale) studieresultaten je moet aanleveren.
 • De manier waarop je ze moet aanleveren.
 • De deadlines voor aanleveren.
Te nemen stappen:
 1. Download je officiële toelatingsbesluit (via uSis) en lees het zorgvuldig door. Bekijk goed aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen en welke deadlines daarvoor gelden.
 2. Op het uSis-scherm 'besluit': upload digitale kopieën van alle onderdelen die in je voorwaarden zijn vermeld via de knop 'Upload je documenten'.
 3. Ga na of er aanvullende aanleverinstructies staan vermeld op je besluit. Dit kunnen bijvoorbeeld gewaarmerkte kopieën per post zijn of het regelen van online verificatie. Volg de instructies zorgvuldig op! Controleer voor documenten per post wie ze moet afgeven en hoe ze moeten worden opgestuurd.
Alleen via de aangegeven manier
 • Lever alleen stukken aan op de manier die in je besluit staat vermeld. Documenten die via andere methoden worden aangeleverd, kunnen niet worden geaccepteerd.
 • Het is niet nodig om documenten op meerdere manieren te verzenden, tenzij hierom wordt gevraagd. Als je bijvoorbeeld de opdracht krijgt om alleen online verificatie te regelen, hoef je geen documenten per post op te sturen.
Aangegeven manier niet mogelijk?
Bekijk de veelgestelde vraag Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Vragen?
Twijfel je nog steeds over wanneer en hoe je gewaarmerkte kopieën moet aanleveren, stuur dan een mail naar het team bachelortoelating: bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl, of het team mastertoelating: masteradmission@sea.leidenuniv.nl.

Zie ook

Hoe vraag ik een Verklaring/Bewijs van inschrijving aan?

Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra je inschrijving volledig voltooid is. Je kunt zelf een Verklaring/Bewijs van inschrijving via uSis downloaden. Volg de onderstaande stappen om het document te openen en te downloaden:

 1. Log in op uSis met je studentennummer
 2. Klik op de tegel 'Communicatie'
 3. Wanneer je op het volgende scherm je ‘Verklaring van inschrijving’ niet ziet, klik dan op het kruisje rechtsboven op het scherm. Daarna verschijnen al je berichten onder elkaar.
 4. Klik vervolgens op het bericht ‘Je inschrijving is afgerond’, hieronder verschijnen meerdere documenten. Een ervan is je Verklaring/Bewijs van inschrijving.

Mocht je je Verklaring/Bewijs van Inschrijving met stempel en/of handtekening nodig hebben voor een derde partij, dan kan je hiervoor contact opnemen met Frontoffice Studentenzaken via 071 527 8011 of per e-mail via info@leidenuniv.nl, of kom langs bij ons kantoor in Leiden of in Den Haag. Vergeet dan niet je studentnummer te vermelden en de reden van de aanvraag.


Meer informatie

Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Op jouw toelatingsbesluit staan instructies over het indienen van gewaarmerkte kopieën van jouw diploma(‘s) (indien van toepassing). Kan je de stukken niet op de gevraagde manier indienen? Zie hieronder enkele alternatieve manieren.

Als je diploma online kan worden geverifieerd, maar wij je deze optie niet hebben aangeboden
 • Upload een kopie van je diploma EN een document met uitleg over de online verificatiemethode.
 • Het Admissions Office zal beoordelen of online verificatie mogelijk is of dat er toch papieren versies nodig zijn.
Als je school/universiteit de documenten niet via de aangegeven methode kan indienen
 • Vraag je school/universiteit om je documenten als pdf-bijlage per e-mail te sturen naar bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl of masteradmission@sea.leidenuniv.nl.
 • De e-mail moet worden verzonden door een bevoegd personeelslid vanaf een officieel e-mailadres van de school/universiteit, met duidelijke vermelding van de naam en functie van het personeelslid.
 • Na ontvangst beslist het Admissions Office of de documenten aan de eisen voldoen of dat er nog andere stukken nodig zijn.
Als je de documenten niet via je school/universiteit kunt opvragen
Kun je geen documenten opvragen via je school/universiteit, bijvoorbeeld omdat je te lang geleden bent afgestudeerd?
 • Laat in plaats daarvan je documenten legaliseren of voorzien van een apostille in het land waar je de kwalificatie hebt behaald. Zie deze website van de Nederlandse overheid voor meer informatie.
 • De gelegaliseerde/geapostilleerde documenten moeten origineel zijn. Kopieën zijn niet geldig. Wij kunnen ook geen documenten accepteren die zijn gelegaliseerd door andere instanties, zoals notarissen, vertalers of gemeentekantoren.
 • Stuur de originele gelegaliseerde/geapostilleerde documenten per post naar het Admissions Office. Het postadres vind je op het besluitscherm.
 • Upload op het besluitscherm ook een kopie van deze stukken.
 
Als je een Nederlands diploma hebt, maar het staat niet in het DUO-diplomaregister 'Mijn Diploma's'
 • Vraag je Nederlandse school/universiteit om gewaarmerkte kopieën, met een officiële stempel en handtekening, per post naar het Admissions Office te sturen.
 • Upload ook een kopie van deze documenten in het besluitscherm.

Kan ik de start van mijn studie uitstellen?

Ben je nog niet toegelaten tot de studie?
Annuleer je aanmelding in Studielink en dien een nieuwe aanmelding in voor de startdatum van je voorkeur. Je aanmelding wordt dan verwerkt voor de gekozen startdatum.

Ben je al toegelaten tot de studie?
Als je de start van je studie wilt uitstellen, moet je je opnieuw aanmelden voor de startdatum van jouw keuze. Let op: de toelatingseisen kunnen in de tussentijd veranderen. Dit kan betekenen dat je niet toegelaten wordt voor de nieuwe startdatum.
Volg de onderstaande instructies:
 1. Download het besluit en sla het op in je cloud of op je computer
 2. Annuleer je oude inschrijving in Studielink
 3. Na 1 oktober: Ga naar Studielink en meld je voor je nieuwe startdatum aan.
 4. Log in bij uSis en volg de vereiste stappen voor een nieuwe aanmelding.
 5. Wanneer je bij de stap 'Vooropleiding' komt, upload dan elk verkregen diploma sinds je laatste aanmelding.
 6. Zodra je bij de stap 'Toelating' komt, klik op Uploads > Andere Documenten > Vorig toelatingsbesluit en dien je toelatingsbesluit in.
 7. Dien je complete toelatingsdossier in. 
Meestal hoef je niet nogmaals de application fee te betalen. Bekijk de uitzonderingen hieronder. 

Uitzonderingen
 • Als je een andere opleiding of specialisatie wilt gaan doen, betaal je de application fee opnieuw.
 • Als het gaat om een LLM Advanced Studies-programma hoef je de application fee niet opnieuw te betalen als je je voor de eerste keer opnieuw aanmeldt om op een later moment te starten. Als je je twee keer (of vaker) opnieuw aanmeldt, betaal je de application fee wel.
Andere belangrijke stappen
 • Heb je al een beurs aangevraagd via uSis? Na je uitstel wordt je verzoek tot een beurs automatisch geannuleerd. Je moet je opnieuw aanmelden voor een beurs wanneer je je inschrijft voor een heraanmelding.
 • Heb je al een visum/verblijfsvergunning aangevraagd? Bij uitstel wordt je aanvraag voor een visum/verblijfsvergunning automatisch geannuleerd. Zodra je opnieuw toegelaten bent, krijg je informatie over hoe je je opnieuw kunt aanmelden voor een visum of verblijfsvergunning.
Meer informatie

Wat is een gelegaliseerde of geapostilleerde kopie van mijn diploma en hoe kan ik die krijgen?

Op jouw toelatingsbesluit kun je instructies vinden hoe je gecertificeerde kopieën van jouw diploma(‘s) kunt versturen (indien van toepassing). Mocht je niet in staat zijn om correct gecertificeerde kopieën te verkrijgen, kun je in plaats daarvan documenten insturen die gelegaliseerd zijn of waar een Apostille stempel op aangebracht is in het land waar de kwalificatie is behaald.
 
Om erachter te komen hoe je gelegaliseerde of gelegaliseerd kopieën kunt verkrijgen, ga je naar deze overheidswebsite en voer je het land in waar jouw diploma(‘s) zijn verstrekt.
 
Gelegaliseerde of geapostilleerde kopieën moeten per post worden verstuurd naar de Admissions Office. Zie het postadres. Let op dat de documenten een originele legalisatie- of Apostillestempel moeten bevatten – niet een kopie van een stempel.
 
Meer informatie

Waar kan ik heen met vragen over ICT-zaken, zoals Brightspace, mijn studentenaccount en uMail?

Bekijk op de studentenwebsite de pagina's Faciliteiten.

Vind je daar het antwoord op je vraag niet, stel je vraag dan via de Helpdesk Portal.

Wat is een certified copy of gewaarmerkte kopie van mijn diploma?

Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ('kopie conform origineel'). De onderwijsinstelling waar het diploma behaald is, doet dit door op de kopie een stempel en een handtekening te zetten.

De Universiteit Leiden accepteert geen gewaarmerkte kopieën van een notaris of gemeentebeambte; alleen kopieën die gewaarmerkt zijn door de instelling waar het diploma behaald is, worden geaccepteerd.

Bekijk altijd je officiele besluitbrief voor informatie over welke documenten je op dient te sturen naar het Admissions Office en de exacte voorwaarden. 

Meer informatie

Het lukt me niet om in te loggen bij mijn studentenaccount (ULCN). Wat doe ik nu?

Als je niet kunt inloggen, kan dat meerdere oorzaken hebben:

Als je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt, let dan op de volgende punten:

 • Log in met je gebruikersnaam, niet je uMailadres.
 • Voer je gebruikersnaam in met een kleine letter s, geen hoofdletter (dus s1234567).
 • Controleer of de CAPS LOCK-toets niet per ongeluk aan staat

Als je nog steeds niet kunt inloggen, onderneem dan de volgende stappen:

 • Verander de taal van de inlogpagina, wanneer dat kan, van Engels naar Nederlands of andersom en probeer het dan opnieuw.
 • Kun je wel inloggen in een andere toepassing, dan zijn je gebruikersnaam en wachtwoord correct. De oorzaak van het inlogprobleem ligt dan waarschijnlijk aan de toepassing waar je probeert in te loggen. Neem contact op met de ISSC Helpdesk.
 • Neem ook contact op met de helpdesk als geen van bovenstaande tips werkt.


Meer informatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.