Universiteit Leiden

nl en

Frontoffice Studentenzaken

Veel gestelde vragen

Kan ik de start van mijn studie uitstellen?

Ben je nog niet toegelaten tot de studie?
Annuleer je aanmelding in Studielink en dien een nieuwe aanmelding in voor de startdatum van je voorkeur. Je aanmelding wordt dan verwerkt voor de gekozen startdatum.

Ben je al toegelaten tot de studie?
Als je de start van je studie wilt uitstellen, moet je je opnieuw aanmelden voor de startdatum van jouw keuze. Let op: de toelatingseisen kunnen in de tussentijd veranderen. Dit kan betekenen dat je niet toegelaten wordt voor de nieuwe startdatum.
Volg de onderstaande instructies:
 1. Download het besluit en sla het op in je cloud of op je computer
 2. Annuleer je oude inschrijving in Studielink
 3. Na 1 oktober: Ga naar Studielink en meld je voor je nieuwe startdatum aan.
 4. Log in bij uSis en volg de vereiste stappen voor een nieuwe aanmelding.
 5. Wanneer je bij de stap 'Vooropleiding' komt, upload dan elk verkregen diploma sinds je laatste aanmelding.
 6. Zodra je bij de stap 'Toelating' komt, klik op Uploads > Andere Documenten > Vorig toelatingsbesluit en dien je toelatingsbesluit in.
 7. Dien je complete toelatingsdossier in. 
Meestal hoef je niet nogmaals de application fee te betalen. Bekijk de uitzonderingen hieronder. 

Uitzonderingen
 • Als je een andere opleiding of specialisatie wilt gaan doen, betaal je de application fee opnieuw.
 • Als het gaat om een LLM Advanced Studies-programma hoef je de application fee niet opnieuw te betalen als je je voor de eerste keer opnieuw aanmeldt om op een later moment te starten. Als je je twee keer (of vaker) opnieuw aanmeldt, betaal je de application fee wel.
Andere belangrijke stappen
 • Heb je al een beurs aangevraagd via uSis? Na je uitstel wordt je verzoek tot een beurs automatisch geannuleerd. Je moet je opnieuw aanmelden voor een beurs wanneer je je inschrijft voor een heraanmelding.
 • Heb je al een visum/verblijfsvergunning aangevraagd? Bij uitstel wordt je aanvraag voor een visum/verblijfsvergunning automatisch geannuleerd. Zodra je opnieuw toegelaten bent, krijg je informatie over hoe je je opnieuw kunt aanmelden voor een visum of verblijfsvergunning.Let erop dat na het uitstellen van de start van je studie, je minimaal 2 dagen dient te wachten voor het indienen van een nieuwe aanvraag voor een visum of verblijfsvergunning via uSis.
Meer informatie

Hoe vraag ik een Verklaring/Bewijs van inschrijving aan?

Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra je inschrijving volledig voltooid is. Je kunt zelf een Verklaring/Bewijs van inschrijving via uSis downloaden. Volg de onderstaande stappen om het document te openen en te downloaden:

 1. Log in op uSis met je studentennummer
 2. Klik op de tegel 'Communicatie'
 3. Wanneer je op het volgende scherm je ‘Verklaring van inschrijving’ niet ziet, klik dan op het kruisje rechtsboven op het scherm. Daarna verschijnen al je berichten onder elkaar.
 4. Klik vervolgens op het bericht ‘Je inschrijving is afgerond’, hieronder verschijnen meerdere documenten. Een ervan is je Verklaring/Bewijs van inschrijving.

Mocht je je Verklaring/Bewijs van Inschrijving met stempel en/of handtekening nodig hebben voor een derde partij, dan kan je hiervoor contact opnemen met Frontoffice Studentenzaken via 071 527 8011 of per e-mail via info@leidenuniv.nl, of kom langs bij ons kantoor in Leiden of in Den Haag. Vergeet dan niet je studentnummer te vermelden en de reden van de aanvraag.


Meer informatie

Hoe lang duurt het voor er een besluit wordt genomen over mijn toelating?

Over het algemeen duurt het 4 tot 6 weken voor je het besluit van de toelatingscommissie ontvangt, vanaf de datum waarop je bericht ontvangt dat je aanmelding compleet is. Als er aanvullende informatie nodig is tijdens het aanmeldingsproces, kan het iets langer duren. Zorg dat je aanmelding compleet is en je deze zo vroeg mogelijk indient.

Wanneer er een besluit over je aanmelding is genomen, krijg je per emailformeel bericht van de faculteit.

Meer informatie

Wanneer en hoe moet ik digitale of gewaarmerkte kopieën van mijn studieresultaten naar de universiteit sturen?

Bij aanmeldingen
Wanneer je je aanmeldt voor toelating tot een opleiding, hoef je alleen digitale kopieën van je studieresultaten te uploaden in het online aanmeldportaal (uSis). Gewaarmerkte kopieën zijn nog niet nodig

Bij toelating
Bij toelating krijg je via uSis bericht over het volgende:
 • Welke aanvullende (gewaarmerkte of digitale) studieresultaten je moet aanleveren.
 • De manier waarop je ze moet aanleveren.
 • De deadlines voor aanleveren.
Te nemen stappen:
 1. Download je officiële toelatingsbesluit (via uSis) en lees het zorgvuldig door. Bekijk goed aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen en welke deadlines daarvoor gelden.
 2. Op het uSis-scherm 'toelatingsbesluit': upload digitale kopieën van alle documenten die in je voorwaarden zijn vermeld via de knop 'Upload je documenten'.
 3. Ga na of er anvullende instructies voor indienen staan vermeld op je besluit. Dit kunnen bijvoorbeeld gewaarmerkte kopieën per post zijn of het regelen van online verificatie. Volg de instructies zorgvuldig op! Controleer voor documenten per post wie ze moet afgeven en hoe ze moeten worden opgestuurd.
Alleen via de aangegeven manier
 • Lever alleen stukken aan op de manier die in je besluit staat vermeld. Documenten die via andere methoden worden aangeleverd, kunnen niet worden geaccepteerd.
 • Het is niet nodig om documenten op meerdere manieren te verzenden, tenzij hierom wordt gevraagd. Als je bijvoorbeeld de opdracht krijgt om alleen online verificatie te regelen, hoef je geen documenten per post op te sturen.
Aangegeven manier niet mogelijk?
Bekijk de veelgestelde vraag Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Vragen?
Twijfel je nog steeds over wanneer en hoe je gewaarmerkte kopieën moet aanleveren, stuur dan een mail naar het team bachelortoelating: bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl, of het team mastertoelating: masteradmission@sea.leidenuniv.nl.

Zie ook

Ik ben een toekomstige masterstudent en kan de gevraagde studieresultaten niet indienen vóór de deadline voor mijn visum/verblijfsvergunning. Wat moet ik doen?

Ben je een toekomstige bachelorstudent? Zie in plaats daarvan de FAQ voor bachelorstudenten die hun studieresultaten niet op tijd kunnen indienen.
 
De standaarddeadline voor het ontvangen van alle vereiste documenten voor jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag is:
 • 1 juni: opleidingen die in september beginnen
 • 1 december: opleidingen die in februari beginnen
Studieresultaten later verwacht?
Worden de studieresultaten die in jouw toelatingsbesluit worden gevraagd (bijv. jouw cijferlijst of diploma) uitgegeven na de standaarddeadline? Volg dan de onderstaande instructies:

Als je een visum EN een verblijfsvergunning nodig hebt:
1. Voor de standaarddeadline voor het visum/verblijfsvergunning:
 • Dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 • Upload in het uSis-visumportaal een persoonlijke verklaring waarin je uitlegt welke studieresultaten te laat zijn, waarom, en wanneer je ze kunt verstrekken.
2. Voor 6 juli (start in september) / 6 december (start in februari):
Zorg ervoor dat de Universiteit Leiden de volgende documenten rechtstreeks van jouw instelling ontvangt - zie toegestane manieren van indienen hieronder:
 • Een gewaarmerkte kopie van jouw meest recente cijferlijst, en
 • Een verklaring waarin jouw voorspelde cijfers en verwachte afstudeerdatum worden bevestigd (die vóór de startdatum van jouw studie moet liggen).
Toegestane indieningsmethoden:
 • Per post naar het postadres van het Admissions Office van de Universiteit Leiden in een verzegelde instellingsenvelop; of
 • Per e-mail naar masteradmission@sea.leidenuniv.nl. De e-mail moet:
  • worden verzonden vanaf een officieel e-mailadres dat momenteel wordt gebruikt door jouw instelling;
  • worden verzonden door een medewerker die gemachtigd is om studieresultaten af te geven - hun naam en functie moeten duidelijk worden vermeld;
  • jouw volledige naam en uSis-aanvraagnummer vermelden.
   Let op: als we de authenticiteit van het e-mailadres of de afzender niet kunnen verifiëren (via de instellingswebsite of rechtstreeks contact), kunnen we geen documenten per e-mail accepteren.
 • Alleen voor Chinese documenten: upload verificatierapporten van jouw 'transcript to date' en 'student record report' in het Chinees en Engels in het uSis-aanmeldportaal, onder 'andere documenten'.
3. We zullen jouw visum/verblijfsvergunning aanvragen op basis van de hierboven genoemde documenten. We moeten echter ook de gevraagde definitieve studieresultaten ontvangen vóór de startdatum van jouw studie, anders wordt jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag geannuleerd - zonder restitutie van de administratiekosten.

Als je alleen een verblijfsvergunning nodig hebt:
 1. Voor de standaarddeadline voor het visum/verblijfsvergunning: dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Vóór 1 augustus (start in september) of 15 januari (start in februari): zorg ervoor dat de Universiteit Leiden de ontbrekende studieresultaten ontvangt.
 3. Als jouw studieresultaten pas na 1 augustus/15 januari beschikbaar zullen zijn, stuur dan een e-mail naar masteradmission@sea.leidenuniv.nl om instructies aan te vragen.
Doe dit op tijd!
We verzoeken je dringend de bovengenoemde stappen op tijd te nemen. Als we de vereiste documenten en informatie niet op tijd ontvangen, kunnen we jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag niet verwerken. Dat heeft tot gevolg dat je niet kunt deelnemen aan jouw opleiding.

Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Op jouw toelatingsbesluit staan instructies over het indienen van gewaarmerkte kopieën van jouw diploma(‘s) (indien van toepassing). Kan je de stukken niet op de gevraagde manier indienen? Zie hieronder enkele alternatieve manieren.

Als je diploma online kan worden geverifieerd, maar wij je deze optie niet hebben aangeboden
 • Upload een kopie van je diploma EN een document met uitleg over de online verificatiemethode.
 • Het Admissions Office zal beoordelen of online verificatie mogelijk is of dat er toch papieren versies nodig zijn.
Als je school/universiteit de documenten niet via de aangegeven methode kan indienen
 • Vraag je school/universiteit om je documenten als pdf-bijlage per e-mail te sturen naar bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl of masteradmission@sea.leidenuniv.nl.
 • De e-mail moet worden verzonden door een bevoegd personeelslid vanaf een officieel e-mailadres van de school/universiteit, met duidelijke vermelding van de naam en functie van het personeelslid.
 • Na ontvangst beslist het Admissions Office of de documenten aan de eisen voldoen of dat er nog andere stukken nodig zijn.
Als je de documenten niet via je school/universiteit kunt opvragen
Kun je geen documenten opvragen via je school/universiteit, bijvoorbeeld omdat je te lang geleden bent afgestudeerd?
 • Laat in plaats daarvan je documenten legaliseren of voorzien van een apostille in het land waar je de kwalificatie hebt behaald. Zie deze website van de Nederlandse overheid voor meer informatie.
 • De gelegaliseerde/geapostilleerde documenten moeten origineel zijn. Kopieën zijn niet geldig. Wij kunnen ook geen documenten accepteren die zijn gelegaliseerd door andere instanties, zoals notarissen, vertalers of gemeentekantoren.
 • Stuur de originele gelegaliseerde/geapostilleerde documenten per post naar het Admissions Office. Het postadres vind je op het besluitscherm.
 • Upload op het besluitscherm ook een kopie van deze stukken.
 
Als je een Nederlands diploma hebt, maar het staat niet in het DUO-diplomaregister 'Mijn Diploma's'
 • Vraag je Nederlandse school/universiteit om gewaarmerkte kopieën, met een officiële stempel en handtekening, per post naar het Admissions Office te sturen.
 • Upload ook een kopie van deze documenten in het besluitscherm.

Hoe gaat een selectieprocedure (numerus fixus) in zijn werk?

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet ook een plaats toegewezen krijgen via de selectieprocedure.

De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Een overzicht van numerus fixes opleidingen vind je hier.

De Universiteit Leiden biedt nog een bacheloropleiding met selectie aan, namelijk Leiden University College The Hague (LUC). Dit is echter geen numerus fixus-opleiding. Deze studie heeft een eigen selectieprocedure, en telt daarom niet als deelname aan een numerus fixus-opleiding in Studielink.

Voor meer informatie kijk op de website van de opleiding, of ga naar de Toelatingseisen - Selectieprocedure.

Meer informatie

Waar kan ik heen met vragen over ICT-zaken, zoals Brightspace, mijn studentenaccount en uMail?

Bekijk op de studentenwebsite de pagina's Faciliteiten.

Vind je daar het antwoord op je vraag niet, stel je vraag dan via de Helpdesk Portal.

Ik ben een toekomstige bachelorstudent en kan de gevraagde studieresultaten niet op tijd indienen voor de deadline van mijn visum/verblijfsvergunning. Wat moet ik doen?

Ben je een toekomstige masterstudent? Bekijk in plaats daarvan de FAQ voor masterstudenten die hun studieresultaten niet op tijd kunnen indienen.

De standaarddeadline voor het ontvangen van alle vereiste documenten voor jouw visum/verblijfsvergunningaanvraag is 1 juni.
 
Studieresultaten later verwacht?
Zullen de studieresultaten die in jouw toelatingsbesluit worden gevraagd (bijv. jouw diploma) pas na 1 juni beschikbaar zijn? Volg dan onderstaande instructies.
 
Uiterlijk 6 juli verwacht?
 1. Voor 1 juni: Dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Voor 1 juni: Upload in het uSis-visumportaal een persoonlijke verklaring waarin je uitlegt welke studieresultaten te laat zijn, waarom, en wanneer je ze kunt verstrekken.
 3. Voor 6 juli: Zorg ervoor dat we de ontbrekende documenten ontvangen*.
  * IB-studenten: we zullen jouw resultaten verifiëren nadat ze op (of kort na) 6 juli zijn vrijgegeven. Dit zal op tijd zijn om deze deadline te halen. 
Na 6 juli verwacht?
Als je een visum EN verblijfsvergunning nodig hebt:
Voor 1 juni:
 1. Dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Stuur een e-mail naar: bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl om instructies aan te vragen met betrekking tot jouw studieresultaten. 
Als je alleen een verblijfsvergunning nodig hebt
 1. Voor 1 juni: dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Voor 1 augustus: Zorg ervoor dat we de ontbrekende studieresultaten ontvangen.
 3. Als jouw studieresultaten pas na 1 augustus beschikbaar zullen zijn*, stuur dan een e-mail naar bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl om instructies aan te vragen.
  Uitzondering: Britse A level resultaten kunnen later in augustus worden ingediend, zodra ze zijn vrijgegeven.
Doe dit op tijd!
Wij verzoeken je dringend de hierboven genoemde stappen op tijd te nemen. Als we de vereiste documenten en informatie niet op tijd ontvangen, zullen we jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag niet kunnen verwerken. Dat heeft tot gevolg dat je niet kunt deelnemen aan jouw opleiding.

Hoe kan ik collegegeld betalen?

Er zijn een aantal manieren waarop je het collegegeld kunt betalen wanneer je (her)ingeschreven wil worden als student.

 • Een digitale machtiging (via Studielink). Dit kan je via Studielink aangeven. Dit is de enige optie waarbij je in termijnen kunt betalen voor EU-studenten. Je hebt hier een ‘SEPA’-bankrekening met een IBAN-nummer voor nodig.
 • Overschrijving van het gehele collegegeldbedrag. Dit moet voorafgaand aan je start van je studieprogramma en/of de start van het collegejaar volledig worden gedaan.
 • Pinnen van het gehele collegegeldbedrag bij de Frontoffice Studentenzaken (betaalkaarten van Maestro of met het V PAY-logo, niet met creditcard). Bij creditcardbetalingen worden additionele kosten in rekening gebracht. In beide gevallen is het alleen mogelijk om het collegegeld in één keer te voldoen vóór aanvang van je studieprogramma en/of de start van het collegejaar.
 • Betaling door de werkgever via een factuur. Deze kun je aanvragen via de Financiële Administratie: fa@sea.leidenuniv.nl
 • Het inleveren van een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Let hierbij op de voorwaarden van de regeling Wettelijk Collegegeld.

Afhankelijk van de betaalmethode kun je kiezen voor een incasso ineens of voor een betaling in termijnen.


Meer informatie

Contactformulier

Veel gestelde vragen

Kan ik de start van mijn studie uitstellen?

Ben je nog niet toegelaten tot de studie?
Annuleer je aanmelding in Studielink en dien een nieuwe aanmelding in voor de startdatum van je voorkeur. Je aanmelding wordt dan verwerkt voor de gekozen startdatum.

Ben je al toegelaten tot de studie?
Als je de start van je studie wilt uitstellen, moet je je opnieuw aanmelden voor de startdatum van jouw keuze. Let op: de toelatingseisen kunnen in de tussentijd veranderen. Dit kan betekenen dat je niet toegelaten wordt voor de nieuwe startdatum.
Volg de onderstaande instructies:
 1. Download het besluit en sla het op in je cloud of op je computer
 2. Annuleer je oude inschrijving in Studielink
 3. Na 1 oktober: Ga naar Studielink en meld je voor je nieuwe startdatum aan.
 4. Log in bij uSis en volg de vereiste stappen voor een nieuwe aanmelding.
 5. Wanneer je bij de stap 'Vooropleiding' komt, upload dan elk verkregen diploma sinds je laatste aanmelding.
 6. Zodra je bij de stap 'Toelating' komt, klik op Uploads > Andere Documenten > Vorig toelatingsbesluit en dien je toelatingsbesluit in.
 7. Dien je complete toelatingsdossier in. 
Meestal hoef je niet nogmaals de application fee te betalen. Bekijk de uitzonderingen hieronder. 

Uitzonderingen
 • Als je een andere opleiding of specialisatie wilt gaan doen, betaal je de application fee opnieuw.
 • Als het gaat om een LLM Advanced Studies-programma hoef je de application fee niet opnieuw te betalen als je je voor de eerste keer opnieuw aanmeldt om op een later moment te starten. Als je je twee keer (of vaker) opnieuw aanmeldt, betaal je de application fee wel.
Andere belangrijke stappen
 • Heb je al een beurs aangevraagd via uSis? Na je uitstel wordt je verzoek tot een beurs automatisch geannuleerd. Je moet je opnieuw aanmelden voor een beurs wanneer je je inschrijft voor een heraanmelding.
 • Heb je al een visum/verblijfsvergunning aangevraagd? Bij uitstel wordt je aanvraag voor een visum/verblijfsvergunning automatisch geannuleerd. Zodra je opnieuw toegelaten bent, krijg je informatie over hoe je je opnieuw kunt aanmelden voor een visum of verblijfsvergunning.Let erop dat na het uitstellen van de start van je studie, je minimaal 2 dagen dient te wachten voor het indienen van een nieuwe aanvraag voor een visum of verblijfsvergunning via uSis.
Meer informatie

Hoe vraag ik een Verklaring/Bewijs van inschrijving aan?

Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra je inschrijving volledig voltooid is. Je kunt zelf een Verklaring/Bewijs van inschrijving via uSis downloaden. Volg de onderstaande stappen om het document te openen en te downloaden:

 1. Log in op uSis met je studentennummer
 2. Klik op de tegel 'Communicatie'
 3. Wanneer je op het volgende scherm je ‘Verklaring van inschrijving’ niet ziet, klik dan op het kruisje rechtsboven op het scherm. Daarna verschijnen al je berichten onder elkaar.
 4. Klik vervolgens op het bericht ‘Je inschrijving is afgerond’, hieronder verschijnen meerdere documenten. Een ervan is je Verklaring/Bewijs van inschrijving.

Mocht je je Verklaring/Bewijs van Inschrijving met stempel en/of handtekening nodig hebben voor een derde partij, dan kan je hiervoor contact opnemen met Frontoffice Studentenzaken via 071 527 8011 of per e-mail via info@leidenuniv.nl, of kom langs bij ons kantoor in Leiden of in Den Haag. Vergeet dan niet je studentnummer te vermelden en de reden van de aanvraag.


Meer informatie

Hoe lang duurt het voor er een besluit wordt genomen over mijn toelating?

Over het algemeen duurt het 4 tot 6 weken voor je het besluit van de toelatingscommissie ontvangt, vanaf de datum waarop je bericht ontvangt dat je aanmelding compleet is. Als er aanvullende informatie nodig is tijdens het aanmeldingsproces, kan het iets langer duren. Zorg dat je aanmelding compleet is en je deze zo vroeg mogelijk indient.

Wanneer er een besluit over je aanmelding is genomen, krijg je per emailformeel bericht van de faculteit.

Meer informatie

Wanneer en hoe moet ik digitale of gewaarmerkte kopieën van mijn studieresultaten naar de universiteit sturen?

Bij aanmeldingen
Wanneer je je aanmeldt voor toelating tot een opleiding, hoef je alleen digitale kopieën van je studieresultaten te uploaden in het online aanmeldportaal (uSis). Gewaarmerkte kopieën zijn nog niet nodig

Bij toelating
Bij toelating krijg je via uSis bericht over het volgende:
 • Welke aanvullende (gewaarmerkte of digitale) studieresultaten je moet aanleveren.
 • De manier waarop je ze moet aanleveren.
 • De deadlines voor aanleveren.
Te nemen stappen:
 1. Download je officiële toelatingsbesluit (via uSis) en lees het zorgvuldig door. Bekijk goed aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen en welke deadlines daarvoor gelden.
 2. Op het uSis-scherm 'toelatingsbesluit': upload digitale kopieën van alle documenten die in je voorwaarden zijn vermeld via de knop 'Upload je documenten'.
 3. Ga na of er anvullende instructies voor indienen staan vermeld op je besluit. Dit kunnen bijvoorbeeld gewaarmerkte kopieën per post zijn of het regelen van online verificatie. Volg de instructies zorgvuldig op! Controleer voor documenten per post wie ze moet afgeven en hoe ze moeten worden opgestuurd.
Alleen via de aangegeven manier
 • Lever alleen stukken aan op de manier die in je besluit staat vermeld. Documenten die via andere methoden worden aangeleverd, kunnen niet worden geaccepteerd.
 • Het is niet nodig om documenten op meerdere manieren te verzenden, tenzij hierom wordt gevraagd. Als je bijvoorbeeld de opdracht krijgt om alleen online verificatie te regelen, hoef je geen documenten per post op te sturen.
Aangegeven manier niet mogelijk?
Bekijk de veelgestelde vraag Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Vragen?
Twijfel je nog steeds over wanneer en hoe je gewaarmerkte kopieën moet aanleveren, stuur dan een mail naar het team bachelortoelating: bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl, of het team mastertoelating: masteradmission@sea.leidenuniv.nl.

Zie ook

Ik ben een toekomstige masterstudent en kan de gevraagde studieresultaten niet indienen vóór de deadline voor mijn visum/verblijfsvergunning. Wat moet ik doen?

Ben je een toekomstige bachelorstudent? Zie in plaats daarvan de FAQ voor bachelorstudenten die hun studieresultaten niet op tijd kunnen indienen.
 
De standaarddeadline voor het ontvangen van alle vereiste documenten voor jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag is:
 • 1 juni: opleidingen die in september beginnen
 • 1 december: opleidingen die in februari beginnen
Studieresultaten later verwacht?
Worden de studieresultaten die in jouw toelatingsbesluit worden gevraagd (bijv. jouw cijferlijst of diploma) uitgegeven na de standaarddeadline? Volg dan de onderstaande instructies:

Als je een visum EN een verblijfsvergunning nodig hebt:
1. Voor de standaarddeadline voor het visum/verblijfsvergunning:
 • Dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 • Upload in het uSis-visumportaal een persoonlijke verklaring waarin je uitlegt welke studieresultaten te laat zijn, waarom, en wanneer je ze kunt verstrekken.
2. Voor 6 juli (start in september) / 6 december (start in februari):
Zorg ervoor dat de Universiteit Leiden de volgende documenten rechtstreeks van jouw instelling ontvangt - zie toegestane manieren van indienen hieronder:
 • Een gewaarmerkte kopie van jouw meest recente cijferlijst, en
 • Een verklaring waarin jouw voorspelde cijfers en verwachte afstudeerdatum worden bevestigd (die vóór de startdatum van jouw studie moet liggen).
Toegestane indieningsmethoden:
 • Per post naar het postadres van het Admissions Office van de Universiteit Leiden in een verzegelde instellingsenvelop; of
 • Per e-mail naar masteradmission@sea.leidenuniv.nl. De e-mail moet:
  • worden verzonden vanaf een officieel e-mailadres dat momenteel wordt gebruikt door jouw instelling;
  • worden verzonden door een medewerker die gemachtigd is om studieresultaten af te geven - hun naam en functie moeten duidelijk worden vermeld;
  • jouw volledige naam en uSis-aanvraagnummer vermelden.
   Let op: als we de authenticiteit van het e-mailadres of de afzender niet kunnen verifiëren (via de instellingswebsite of rechtstreeks contact), kunnen we geen documenten per e-mail accepteren.
 • Alleen voor Chinese documenten: upload verificatierapporten van jouw 'transcript to date' en 'student record report' in het Chinees en Engels in het uSis-aanmeldportaal, onder 'andere documenten'.
3. We zullen jouw visum/verblijfsvergunning aanvragen op basis van de hierboven genoemde documenten. We moeten echter ook de gevraagde definitieve studieresultaten ontvangen vóór de startdatum van jouw studie, anders wordt jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag geannuleerd - zonder restitutie van de administratiekosten.

Als je alleen een verblijfsvergunning nodig hebt:
 1. Voor de standaarddeadline voor het visum/verblijfsvergunning: dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Vóór 1 augustus (start in september) of 15 januari (start in februari): zorg ervoor dat de Universiteit Leiden de ontbrekende studieresultaten ontvangt.
 3. Als jouw studieresultaten pas na 1 augustus/15 januari beschikbaar zullen zijn, stuur dan een e-mail naar masteradmission@sea.leidenuniv.nl om instructies aan te vragen.
Doe dit op tijd!
We verzoeken je dringend de bovengenoemde stappen op tijd te nemen. Als we de vereiste documenten en informatie niet op tijd ontvangen, kunnen we jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag niet verwerken. Dat heeft tot gevolg dat je niet kunt deelnemen aan jouw opleiding.

Wat moet ik doen na mijn toelating als ik de gewaarmerkte kopieën niet op de gevraagde manier kan indienen?

Op jouw toelatingsbesluit staan instructies over het indienen van gewaarmerkte kopieën van jouw diploma(‘s) (indien van toepassing). Kan je de stukken niet op de gevraagde manier indienen? Zie hieronder enkele alternatieve manieren.

Als je diploma online kan worden geverifieerd, maar wij je deze optie niet hebben aangeboden
 • Upload een kopie van je diploma EN een document met uitleg over de online verificatiemethode.
 • Het Admissions Office zal beoordelen of online verificatie mogelijk is of dat er toch papieren versies nodig zijn.
Als je school/universiteit de documenten niet via de aangegeven methode kan indienen
 • Vraag je school/universiteit om je documenten als pdf-bijlage per e-mail te sturen naar bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl of masteradmission@sea.leidenuniv.nl.
 • De e-mail moet worden verzonden door een bevoegd personeelslid vanaf een officieel e-mailadres van de school/universiteit, met duidelijke vermelding van de naam en functie van het personeelslid.
 • Na ontvangst beslist het Admissions Office of de documenten aan de eisen voldoen of dat er nog andere stukken nodig zijn.
Als je de documenten niet via je school/universiteit kunt opvragen
Kun je geen documenten opvragen via je school/universiteit, bijvoorbeeld omdat je te lang geleden bent afgestudeerd?
 • Laat in plaats daarvan je documenten legaliseren of voorzien van een apostille in het land waar je de kwalificatie hebt behaald. Zie deze website van de Nederlandse overheid voor meer informatie.
 • De gelegaliseerde/geapostilleerde documenten moeten origineel zijn. Kopieën zijn niet geldig. Wij kunnen ook geen documenten accepteren die zijn gelegaliseerd door andere instanties, zoals notarissen, vertalers of gemeentekantoren.
 • Stuur de originele gelegaliseerde/geapostilleerde documenten per post naar het Admissions Office. Het postadres vind je op het besluitscherm.
 • Upload op het besluitscherm ook een kopie van deze stukken.
 
Als je een Nederlands diploma hebt, maar het staat niet in het DUO-diplomaregister 'Mijn Diploma's'
 • Vraag je Nederlandse school/universiteit om gewaarmerkte kopieën, met een officiële stempel en handtekening, per post naar het Admissions Office te sturen.
 • Upload ook een kopie van deze documenten in het besluitscherm.

Hoe gaat een selectieprocedure (numerus fixus) in zijn werk?

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet ook een plaats toegewezen krijgen via de selectieprocedure.

De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Een overzicht van numerus fixes opleidingen vind je hier.

De Universiteit Leiden biedt nog een bacheloropleiding met selectie aan, namelijk Leiden University College The Hague (LUC). Dit is echter geen numerus fixus-opleiding. Deze studie heeft een eigen selectieprocedure, en telt daarom niet als deelname aan een numerus fixus-opleiding in Studielink.

Voor meer informatie kijk op de website van de opleiding, of ga naar de Toelatingseisen - Selectieprocedure.

Meer informatie

Waar kan ik heen met vragen over ICT-zaken, zoals Brightspace, mijn studentenaccount en uMail?

Bekijk op de studentenwebsite de pagina's Faciliteiten.

Vind je daar het antwoord op je vraag niet, stel je vraag dan via de Helpdesk Portal.

Ik ben een toekomstige bachelorstudent en kan de gevraagde studieresultaten niet op tijd indienen voor de deadline van mijn visum/verblijfsvergunning. Wat moet ik doen?

Ben je een toekomstige masterstudent? Bekijk in plaats daarvan de FAQ voor masterstudenten die hun studieresultaten niet op tijd kunnen indienen.

De standaarddeadline voor het ontvangen van alle vereiste documenten voor jouw visum/verblijfsvergunningaanvraag is 1 juni.
 
Studieresultaten later verwacht?
Zullen de studieresultaten die in jouw toelatingsbesluit worden gevraagd (bijv. jouw diploma) pas na 1 juni beschikbaar zijn? Volg dan onderstaande instructies.
 
Uiterlijk 6 juli verwacht?
 1. Voor 1 juni: Dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Voor 1 juni: Upload in het uSis-visumportaal een persoonlijke verklaring waarin je uitlegt welke studieresultaten te laat zijn, waarom, en wanneer je ze kunt verstrekken.
 3. Voor 6 juli: Zorg ervoor dat we de ontbrekende documenten ontvangen*.
  * IB-studenten: we zullen jouw resultaten verifiëren nadat ze op (of kort na) 6 juli zijn vrijgegeven. Dit zal op tijd zijn om deze deadline te halen. 
Na 6 juli verwacht?
Als je een visum EN verblijfsvergunning nodig hebt:
Voor 1 juni:
 1. Dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Stuur een e-mail naar: bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl om instructies aan te vragen met betrekking tot jouw studieresultaten. 
Als je alleen een verblijfsvergunning nodig hebt
 1. Voor 1 juni: dien al jouw andere visum-/verblijfsvergunningsdocumenten in en betaal de bijbehorende administratiekosten.
 2. Voor 1 augustus: Zorg ervoor dat we de ontbrekende studieresultaten ontvangen.
 3. Als jouw studieresultaten pas na 1 augustus beschikbaar zullen zijn*, stuur dan een e-mail naar bacheloradmission@sea.leidenuniv.nl om instructies aan te vragen.
  Uitzondering: Britse A level resultaten kunnen later in augustus worden ingediend, zodra ze zijn vrijgegeven.
Doe dit op tijd!
Wij verzoeken je dringend de hierboven genoemde stappen op tijd te nemen. Als we de vereiste documenten en informatie niet op tijd ontvangen, zullen we jouw visum-/verblijfsvergunningaanvraag niet kunnen verwerken. Dat heeft tot gevolg dat je niet kunt deelnemen aan jouw opleiding.

Hoe kan ik collegegeld betalen?

Er zijn een aantal manieren waarop je het collegegeld kunt betalen wanneer je (her)ingeschreven wil worden als student.

 • Een digitale machtiging (via Studielink). Dit kan je via Studielink aangeven. Dit is de enige optie waarbij je in termijnen kunt betalen voor EU-studenten. Je hebt hier een ‘SEPA’-bankrekening met een IBAN-nummer voor nodig.
 • Overschrijving van het gehele collegegeldbedrag. Dit moet voorafgaand aan je start van je studieprogramma en/of de start van het collegejaar volledig worden gedaan.
 • Pinnen van het gehele collegegeldbedrag bij de Frontoffice Studentenzaken (betaalkaarten van Maestro of met het V PAY-logo, niet met creditcard). Bij creditcardbetalingen worden additionele kosten in rekening gebracht. In beide gevallen is het alleen mogelijk om het collegegeld in één keer te voldoen vóór aanvang van je studieprogramma en/of de start van het collegejaar.
 • Betaling door de werkgever via een factuur. Deze kun je aanvragen via de Financiële Administratie: fa@sea.leidenuniv.nl
 • Het inleveren van een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Let hierbij op de voorwaarden van de regeling Wettelijk Collegegeld.

Afhankelijk van de betaalmethode kun je kiezen voor een incasso ineens of voor een betaling in termijnen.


Meer informatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.