Universiteit Leiden

nl en

Certificaat

Als je het Honours College-traject succesvol doorloopt krijg je een certificaat en vermelding op het diplomasupplement.

Update: coronavirus

Door het coronavirus is een unieke situatie ontstaan, welke effect kan hebben op je studieresultaten. Vanzelfsprekend zal onze Examencommissie hier rekening mee houden bij de behandeling van bijvoorbeeld verzoeken tot ontheffing van de nominaliteitseis. Leg wanneer het relevant is in je verzoek goed uit welke effecten van het coronavirus jij hebt ervaren, en welke impact die gehad hebben op jouw studieverloop.

Voorwaarden

Facultair of individueel traject

Je hebt zowel je bachelor als het traject binnen 3 jaar voltooid en je cijfergemiddelde voor je bachelor is een 7 of hoger.

Dubbele Bachelor Plus

Vraag de voorwaarden na bij je facultaire Honours College-coördinator.

Certificering uitstellen

Voldoe je aan alle eisen om het Honours College-certificaat te ontvangen, maar wil je de certificering uitstellen omdat je je diploma voor je bacheloropleiding ook nog niet aanvraagt? Dan kun je uitstel aanvragen bij de examencommissie.

Ontheffing van nominaliteitseis

Om een Honours College-certificaat te ontvangen, moet je voldoen aan de nominaliteitseis. Dat wil zeggen dat je zowel je reguliere opleiding als het honourstraject binnen drie jaar afrondt. Voldoe je niet aan de nominaliteitseis vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kun je de examencommissie vragen om ontheffing van de nominaliteitseis.
Je kunt ontheffing aanvragen als je niet voldoet aan de nominaliteitseis vanwege:

 • persoonlijke omstandigheden (bijv. chronische/langdurige ziekte, psychische klachten, overlijden van een familielid);
 • studiegerelateerde activiteiten die bijdragen aan de academische vorming (bijv. studeren in het buitenland of stage);
 • roosterproblemen die veroorzaakt worden doordat je extra vakken volgt;
 • bestuurlijke activiteiten bij een studie- of studentenvereniging;
 • topsport of culturele activiteiten van hoogstaand niveau.

Als je ontheffing krijgt, kom je alsnog in aanmerking voor het certificaat.

Uitstel of ontheffing aanvragen

Zowel voor het uitstellen van de certificering als voor ontheffing van de nomaliteitsies moet je een verzoek indienen bij de examencommissie.

 • Overleg met je HC-coördinator of coach. Hij/zij kan je advies geven over de manier waarop je het verzoek het beste kunt opstellen.
 • Je verzoek moet de volgende informatie bevatten:
  • Naam, studentnummer en email
  • Naam en jaar aanvang van je HC-traject
  • Naam en jaar aanvang van je bachelor opleiding
  • Aard verzoek: uitstel van certificering of ontheffing van nominaliteitseis
  • Voor welke periode is uitstel of ontheffing nodig?
  • Onderbouwing van je verzoek en het voorgestelde studieplan
 • Stuur je verzoek per e-mail naar de examencommissie.

De examencommissie probeert binnen drie weken te reageren op je verzoek. Deze beslissing ontvang je per e-mail.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.