Universiteit Leiden

nl en

Programma

Het programma biedt enerzijds verdieping, met een nadruk op theorie en eigen onderzoek, en anderzijds verbreding, met aandacht voor maatschappij, ondernemerschap en leiderschap.

Jaar 1

Al in het eerste jaar krijg je een breed beeld geschetst van het archeologisch werkveld (Oriënterend Seminar). Zo kun je alvast een idee vormen van wat je wilt en wat bij je past. Wil je het onderzoek in of meer de beleidskant? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Jaar 2

Middels twee korte stages kom je in contact met het onderzoeksveld en het werk van commerciële, non-profit en overheidsinstellingen die zich bezighouden met archeologie en erfgoed. Nu kun je laten zien wat je in je mars hebt en maak je een eerste begin met het opbouwen van een netwerk. In het Theoretisch Seminar ga je dieper in op actuele vraagstukken binnen de archeologie en leer je hierover te discussiëren.

Jaar 3

In het laatste jaar van het Honourstraject kun je kiezen uit één of twee Honours Classes die worden aangeboden door alle faculteiten van de Universiteit Leiden en het Leiden University College. Wil je Archeologie combineren met Filosofie of Psychologie? Of misschien met International Studies? Het is ook mogelijk een honoursvak te volgen buiten de Universiteit Leiden. 

Honours Community

Naast dit programma worden er activiteiten speciaal voor de Honours Community georganiseerd (borrels, lezingen en workshops) en als honoursstudent maak je daar deel van uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.