Universiteit Leiden

nl en

Veelgestelde vragen

Studie en toetsen

Alle informatie over je vakken en toetsen vind je op Brightspace en in de studiegids.

Bekijk de pagina over online onderwijs en toetsen voor algemene informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Tweede semester 2020-2021

Het onderwijs is ook in het tweede semester van collegejaar 2020-2021 grotendeels online en deels op de campus. De mogelijkheden zullen per opleiding verschillen. Je hoort van je opleiding op tijd hoe jouw onderwijs wordt georganiseerd.

Bekijk de actuele informatie over de aangepaste dienstverlening op de website van de Universiteitbibliotheek.

Of en waar je stage kunt lopen is afhankelijk van de maatregelen binnen de organisatie waar je stage wilt gaan lopen. Bespreek de situatie met de contactpersoon van de organisatie en overleg indien nodig met je stagebegeleider/-coördinator.

Toetsen worden deels online en deels op locatie afgenomen. Als een toets op afstand wordt aangeboden, is deelname verplicht. Je hebt recht op herkansing volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Je hebt recht op een extra kans als je niet kunt deelnemen aan een fysieke toets vanwege coronagerelateerde klachten of verplichte quarantaine en er geen online alternatief is. Hierover wordt je vooraf geïnformeerd.

Bekijk de pagina over toetsen voor meer informatie over online toetsen en digitaal toezicht (online proctoring).

Natuurlijk is het van groot belang dat je ook in deze moeilijke omstandigheden kunt vertrouwen op goed onderwijs. Je opleiding doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel het onderwijs als de toetsen voldoen aan de kwaliteitseisen en andere afspraken die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van jouw opleiding staan. Door de uitzonderlijkheid van de situatie kan het wel voorkomen dat er besloten moet worden tot kleine afwijkingen van de OER.

Docenten worden ondersteund  vanuit het Centre for Innovation en het ICLON, het interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft de universiteit een website ingericht waar zij terechtkunnen voor begeleiding en advies over online onderwijs verzorgen.

Alle docenten (en studenten) moeten zich houden aan de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan duidelijke richtlijnen over zaken als toetsing, communicatie, etiquette en privacy.

De wijze van inschrijving voor vakken en tentamens is ongewijzigd. Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding. Lees meer over inschrijven voor vakken en tentamens.

Neem als eerste contact op met je docent. Vertrouw erop dat de docent dit gaat oplossen, maar heb geduld. Het kan even duren voordat er een oplossing komt. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met je studieadviseur. Hij/zij gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

Ja, eerstejaarsstudenten krijgen in collegejaar 2020-2021 een Bindend Studieadvies (BSA). Vanwege de situatie rond het coronavirus verlaagt het College van Bestuur van de Universiteit Leiden de BSA-norm dit jaar wel van 45 naar 40 studiepunten. Daarnaast blijft het voor opleidingen mogelijk om de regels van het BSA verder aan te passen als dat nodig is. Lees meer

De Universiteit Leiden garandeert een veilige leeromgeving voor elke student. Als je je zorgen maakt over het gebruik van Zoom, neem dan eerst contact op met je docent. Als je je docent niet kunt bereiken of als dat je zorgen niet wegneemt, neem je contact op met je studiecoördinator. Ondervind je daarna nog steeds problemen? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Leiden via fg@bb.leidenuniv.nl.

Studeren in het buitenland

Bekijk de actuele informatie op de pagina Studeren in het buitenland - Gezondheid en Veiligheid.

Door de onzekere situatie rond het coronavirus kan het zo zijn dat je uitwisseling op het laatste moment toch wordt geannuleerd. Dat betekent dat je helaas pas echt zeker weet dat het doorgaat op de dag van je vertrek.

Lees meer op de pagina Studeren in het buitenland - Gezondheid en Veiligheid.

Neem contact op met je studieadviseur om te bespreken of je het online programma kunt doen. Houd je buitenlandcoördinator op de hoogte van je beslissing.

Plan B

Bedenk een alternatief plan voor het geval je uitwisseling niet door kan gaan. Vraag je studieadviseur en je buitenlandcoördinator om advies.

Minor of keuzevakken

Je kunt een minor of keuzevakken doen. Bekijk nu alvast wat de vereisten en aanmelddeadlines zijn en neem ze op in je plan B. Gaat je verblijf in het buitenland door? Schrijf je dan zo snel mogelijk na je vertrek uit voor je minor of keuzevakken. 

Later op uitwisseling gaan

Was je van plan om op uitwisseling te gaan in het eerste semester? Vraag je buitenlandcoördinator of je in het tweede semester kunt gaan. Als alternatief kun je ook het collegejaar erna op uitwisseling gaan. In dat geval moet je je opnieuw aanmelden.

Verplichte activiteit?

Was je uitwisselingsprogramma een verplichte activiteit binnen je opleiding? Bespreek met je buitenlandcoördinator wat je moet doen.

Kosten

Je bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten die je maakt voor je uitwisselingsprogramma, zoals reiskosten, visakosten, verzekering, huisvesting en repatriëring.* Bedenk goed of je dit risico wilt en kunt nemen. Zorg ervoor dat je voor vertrek een goede verzekering afsluit. Bekijk daarbij goed waarvoor je wel en niet bent verzekerd.

* Mogelijk wordt er een uitzondering gemaakt voor activiteiten in het buitenland die verplicht onderdeel van je studie zijn. 

Beurzen

Als je uitwisseling wordt geannuleerd, wordt ook je beurs geannuleerd of stopgezet. Als je al in het buitenland bent, zal de beurs in de meeste gevallen worden aangepast naar de tijd die je in het buitenland verbleef. Dat betekent dat je waarschijnlijk het bedrag dat je hebt ontvangen helemaal of deels moet terugbetalen. Neem contact op met je beursverstrekker voor meer informatie.

Lees meer op de pagina Studeren in het buitenland - Gezondheid en Veiligheid.

Lees meer op de pagina Studeren in het buitenland - Gezondheid en Veiligheid.

Dit kan betekenen dat je terug moet komen naar Nederland. De Universiteit Leiden neemt zo snel mogelijk contact met je op om te bespreken wat je opties zijn. Je kunt ook zelf alvast contact opnemen met je buitenlandcoördinator of stagecoördinator. Houd je in ieder geval altijd aan de richtlijnen die gelden op je bestemming.

Maak je je zorgen, heb je problemen of voel je je onveilig? Bel het alarmnummer van de Universiteit Leiden: 0031-71-527 6666 (24/7 beschikbaar).

In dat geval heb je geen recht meer op studiepunten of op financiering via de Universiteit Leiden. Als je een beurs of andere vorm van financiering hebt ontvangen via de Universiteit Leiden, moet je die terugbetalen. Als het om een uitwisseling gaat, kan het tot gevolg hebben dat je het collegegeld aan je gastuniversiteit zelf moet betalen. Je activiteit in het buitenland wordt niet vermeld op je diploma.

In sommige gevallen zal je gastinstituut het onderwijs verder online aanbieden. Vraag de mogelijkheden na bij je coördinator op de gastuniversiteit. Je kunt ook nagaan welke opties van je plan B nog beschikbaar zijn. Kun je bijvoorbeeld nog een minor of keuzevakken volgen? Neem zodra je terugkomt contact op met je studieadviseur om te bespreken wat je kunt doen om te voorkomen dat je studievertraging oploopt.

We begrijpen je onzekerheid. Helaas kunnen we niet voorspellen hoe de situatie er in de komende weken en maanden uitziet. We willen onze studenten graag de mogelijkheid bieden om internationale ervaringen op te doen, en het groeiende aantal vaccinaties en landen met positief reisadvies stemt ons hoopvol. Maar dit biedt natuurlijk geen garantie. We raden je daarom aan om vrienden en familie om advies te vragen. Maak ook een overzicht van de financiële mogelijkheden en risico’s en probeer tot het laatste moment uit te stellen dat je kosten maakt.

Als je specifieke vragen hebt over studeren in het buitenland, kun je terecht bij je buitenlandcoördinator. Neem ook contact op met je studieadviseur voor hulp bij het opstellen van een alternatief plan voor als je niet naar het buitenland kunt.

Ook als je gevaccineerd bent, kun je niet gegarandeerd naar het buitenland voor studiegerelateerde activiteiten. Het kan een voorwaarde zijn om door de autoriteiten van je bestemming te worden toegelaten, maar of je er van de universiteit naartoe mag, hangt vooral af van het reisadvies van de Nederlandse overheid. 

Of je gevaccineerd bent, maakt geen verschil wanneer je bij de universiteit toestemming vraagt voor je reis. Dit valt onder medische informatie en daar mag de universiteit vanwege privacywetgeving niet naar vragen. 

Het is los daarvan wel belangrijk dat je op de hoogte bent van en voldoet aan de actuele eisen en maatregelen, zowel die van Nederland als van je bestemming (denk aan een vaccinatie- of herstelbewijs, negatieve testuitslag en quarantaine.) 

Lees meer op de pagina Studeren in het buitenland - Gezondheid en Veiligheid.

Als Nederland rood kleurt op de coronakaart van Europa (ECDC) of door andere landen als hoogrisicogebied wordt aangemerkt, verandert de Universiteit Leiden het beleid voor studieactiviteiten in het buitenland niet. Maar het kan wel betekenen dat de overheid van je land van bestemming besluit om (extra) maatregelen te nemen. Het is daarom heel belangrijk dat je ruim voor vertrek goed bekijkt wat de actuele eisen en regels zijn om het land in te reizen en er te verblijven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je na aankomst in quarantaine moet gaan, en/of een bewijs van vaccinatie of een negatieve test moet laten zien.

Bekijk voor meer informatie het reisadvies van de Nederlandse overheid of kijk het na op de website van de overheid van je land van bestemming.

Begeleiding en advies

Dreig je door de omstandigheden studievertraging op te lopen, bijvoorbeeld omdat je je niet kunt concentreren, omdat je zorgt voor een familielid of omdat je zelf ziek bent? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met je studieadviseur. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Neem contact op met Fenestra Disability Centre, het universitaire expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking. De medewerkers van Fenestra kunnen je helpen met zoeken naar een oplossing en zo nodig doorverwijzen naar andere begeleiders.

Het is niet vreemd als je door de situatie met het coronavirus piekert of je zorgen maakt. Op de website Studentenwelzijn vind je veel tips en tools om hiermee om te gaan, en lees je waar je terechtkunt voor hulp.

De universiteit biedt verschillende vormen van ondersteuning. Lees er meer over op de website Studentenwelzijn.

De begeleiders en adviseurs zijn bereikbaar per e-mail, videogesprek en telefoon. Zoek de betreffende begeleider of adviseur op de webpagina over begeleiders en adviseurs en bekijk op welke manier en op welk moment je contact kunt opnemen.

Adviseurs en begeleiders kunnen in sommige gevallen ook besluiten dat een locatie op afspraak nodig is.

Als je in quarantaine gaat, kun je gebruikmaken van de studentbuddy-service.

Voorzieningen, diensten en IT

Je kunt gebruikmaken van studieplekken met en zonder pc in de faculteitsgebouwen, in de bibliotheken en in studentencentra Plexus en Beehive. Hiervoor reserveer je van tevoren een tijdslot. Een studieplek reserveren

De Universiteitsbibliotheek heeft werkplekken ingericht waar je bestanden van je P-schijf kunt halen. Je moet hiervoor een afspraak maken. Lees hoe dit in zijn werk gaat.

Met Microsoft Teams kun je op afstand samenwerken met je medestudenten door te chatten, (video)bellen en documenten te delen. Vraag je eigen Teams aan om aan de slag te gaan.

Je moet zelf zorgen voor een geschikte pc. Je kunt de online colleges ook volgen met je mobiele telefoon. Is je probleem daarmee niet opgelost? Vraag dan hulp aan je medestudenten.

Internationale student

Dat hangt ervan af of je vanuit huis verder gaat met je studie, of niet.

Ik ga thuis door met mijn studie aan de Universiteit Leiden
In dit geval kun je je studentenverblijfsvergunning behouden, onder de volgende voorwaarden:

 • Je informeert het Visa-Team over je situatie.
 • Je blijft ingeschreven als student, betaalt collegegeld (indien van toepassing) en volgt je vakken online.
 • Je blijft niet langer weg uit Nederland dan door de IND is toegestaan. Hoe lang dat is hangt ervan af wanneer je uit Nederland bent vertrokken.
  • Voor 1 september 2020 vertrokken? Je mag tot 12 maanden na je vertrek terugkeren.
  • Tussen 1 september 2020 en 1 maart 2021 vertrokken? Je moet voor 1 september 2021 terugkeren.
  • Na 1 maart 2021 vertrokken? Je mag tot 6 maanden na je vertrek terugkeren.

Je kunt binnen 12 maanden terugkeren naar Nederland, zolang je verblijfsvergunning nog geldig is en je niet langer buiten Nederland bent geweest dan toegestaan. Verloopt je verblijfsvergunning tijdens je afwezigheid, of blijf je langer uit Nederland weg dan toegestaan? Neem contact op met het Visa-Team.

Ik ga niet thuis verder met mijn studie aan de Universiteit Leiden

 • Annuleer je inschrijving via Studielink en informeer het Visa-Team. Je studentenverblijfsvergunning wordt geannuleerd.
 • Als je later terug wilt komen naar Nederland om verder te gaan met je studie, moet je opnieuw een visum/verblijfsvergunning aanvragen en toestemming vragen aan je opleiding. Neem contact op met het Visa-Team voor instructies.

Als je binnen acht maanden terugkomt naar Nederland, hoef je je niet uit te schrijven. Zeg je je huur op? Probeer dan op het gemeentehuis je inschrijving om te laten zetten naar een ‘briefadres’.

Blijf je langer dan acht maanden weg? Dan moet je je uitschrijven bij de gemeente.

Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning?
Om je verblijfsvergunning te behouden, moet je ingeschreven blijven bij een Nederlandse gemeente (op een woon- of postadres). Kun je niet ingeschreven blijven, of heb je je al uitgeschreven? Neem contact op met het visa-team, dan helpen we je zoeken naar een oplossing.

Let op: Als je Nederland tijdelijk of voorgoed verlaat vanwege het coronavirus, is het belangrijk dat je het visa-team hiervan op de hoogte stelt via e-mail!

Voor het resterende deel van dit collegejaar kun je online onderwijs volgen en online toetsen maken. We begrijpen dat het lastig kan zijn om je aan de nieuwe omstandigheden aan te passen, maar moedigen je aan om je best te doen en te proberen om bij te blijven. De tips over online studeren kunnen je daarbij helpen.

Lukt het je vanwege de coronamaatregelen niet om de helft van de verplichte studiepunten voor het collegejaar 2020-2021 te halen of om je premaster af te ronden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur of -coördinator.

 • Als je staat ingeschreven als inwoner van Nederland (BRP) en 18 jaar of ouder bent, word je uitgenodigd voor een COVID 19-vaccinatie. Je ontvangt dan van het RIVM een uitnodiging per post.
 • Als je een medische indicatie hebt die bekend is bij je Nederlandse huisarts, krijg je mogelijk al eerder een uitnodiging via je huisarts.
 • Loop je stage in de zorg? Vraag dan aan je stagebegeleider of je in aanmerking komt om eerder gevaccineerd te worden.

Financiën

Compensatie vanuit DUO

Hierbij kun je denken aan een tegemoetkoming voor het wegvallen van je beurs of extra kosten vanwege studievertraging. Bekijk of je in aanmerking komt voor compensatie vanuit DUO.

Ik heb studievertraging door ziekte of zorgtaken

Als je studievertraging oploopt doordat jij of een gezinslid het coronavirus hebt/had, of doordat je zorgt/zorgde voor zieke familieleden of naasten kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, een beroep doen op de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Dit geldt ook voor studenten die onderwijs moeten combineren met de zorg voor hun kinderen die thuis zijn. Neem in dit geval zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur om je situatie en je studieplan te bespreken.

Ook nu het onderwijs grotendeels online is, zorgt de universiteit ervoor dat je al het onderwijs kunt blijven volgen en dat dit zoals altijd voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Het collegegeld blijf je - in lijn met de landelijke regelgeving en richtlijnen -verschuldigd.

Neem contact op met de studentendecanen voor advies en ondersteuning.

Gezondheid en hygiëne

Bekijk de informatie over voorzorgsmaatregelen in tijden van corona. Bekijk ook de vragen en antwoorden over gezondheid en hygiëne.
Op de website Healthy University@home vind je tips om mentaal en fysiek gezond te blijven in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.