Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Faculteitsreglement

Hoe werken het bestuur en de organisatie van de universitaire opleidingen van het LUMC? Dat staat in het Reglement van de Faculteit der Geneeskunde. 

Facultaire klachtenregeling

Heb je een suggestie, opmerking of klacht? Er zijn verschillende loketten waar je terecht kunt. De klachtencoördinator van de Faculteit Geneeskunde/LUMC  hanteert de facultaire klachtenregeling. Je kunt opmerkingen, suggesties, problemen of klachten per email sturen aan het LUMC-Onderwijsservicepunt.

Confidentialiteit en protocollen

Als student in het LUMC kom je in aanraking met patiënten en maak je gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis. Voor je begint teken je een verklaring over o.a. geheimhouding en gedragsregels. Deze verklaring sturen we mee met het informatiepakket en kun je samen met het LUMC-pas-formulier retour sturen, of inleveren als je de LUMC-pas komt ophalen. De protocollen waarnaar deze verklaring verwijst vind je hieronder.

Reglementen bachelor Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregelingen

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) kun je een formele beschrijving lezen over het onderwijs, de opbouw van de opleiding, tentamens en examens, toelating tot de opleiding en studiebegeleiding. Voor de start van elk academisch jaar wordt een nieuwe OER gepubliceerd. Lees de OER

Regelingen stages

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan een stage te beginnen? Aan welke eisen moet een stage voldoen? En hoe wordt een stage beoordeeld? Deze zaken zijn vastgelegd in de Regeling stages bachelor Biomedische wetenschappen 2023-2024.

Regels en richtlijnen

De Examencommissies hebben Regels en Richtlijnen opgesteld met betrekking tot de uitvoering van hun taken, verantwoordelijkheden en de maatregelen die ze kunnen nemen. Hierin komen onder andere richtlijnen terug over examenresultaten, omstandigheden tijdens tentamens, registratie voor tentamens, fraude en plagiaat. Je kunt de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de bachelor hier vinden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.