Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Faculteitsreglement

Hoe werken het bestuur en de organisatie van de universitaire opleidingen van het LUMC? Dat staat in het Reglement van de Faculteit der Geneeskunde. 

Facultaire klachtenregeling

Heb je een suggestie, opmerking of klacht? Er zijn verschillende loketten waar je terecht kunt. De klachtencoördinator van de Faculteit Geneeskunde/LUMC  hanteert de facultaire klachtenregeling. Je kunt opmerkingen, suggesties, problemen of klachten per email sturen aan het LUMC-Onderwijsservicepunt.

Confidentialiteit en protocollen

Als student in het LUMC kom je in aanraking met patiënten en maak je gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis. Voor je begint teken je een verklaring over o.a. geheimhouding en gedragsregels. Deze verklaring sturen we mee met het informatiepakket en kun je samen met het LUMC-pas-formulier retour sturen, of inleveren als je de LUMC-pas komt ophalen. De protocollen waarnaar deze verklaring verwijst vind je hieronder.

Reglementen master Geneeskunde

Onderwijs- en Examenregelingen

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) kun je een formele beschrijving lezen over het onderwijs, de opbouw van de opleiding, tentamens en examens, toelating tot de opleiding en studiebegeleiding. Voor de start van elk academisch jaar wordt een nieuwe OER gepubliceerd. Lees de OER

Reglement klinisch onderwijs

Als student Geneeskunde zit je niet alleen in de collegezaal, je volgt ook klinische stages en loopt coschappen. Hoe het zit met verantwoordelijkheden, handelingen die je wel en niet mag verrichten en andere praktische zaken kun je lezen in het Reglement t.b.v. de positie van studenten geneeskunde in de klinische praktijk.

Regels en richtlijnen

De Examencommissies hebben Regels en Richtlijnen opgesteld met betrekking tot de uitvoering van hun taken, verantwoordelijkheden en de maatregelen die ze kunnen nemen. Hierin komen onder andere richtlijnen terug over examenresultaten, omstandigheden tijdens tentamens, registratie voor tentamens, fraude en plagiaat. Je kunt de Regels en Richtlijnen van de examencommissie vinden op deze pagina.

In verband met de COVID-19 maatregelingen is voor de Faculteit Geneeskunde (LUMC) van de Universiteit Leiden een addendum op de regels en richtlijnen opgesteld. Dit addendum is opgenomen als bijlage 5 in de Regels en Richtlijnen.

Professionaliteit

Als toekomstig arts is het belangrijk dat je verantwoordelijk omgaat met je studie, respectvol omgaat met medestudenten, docenten en patiënten en je verantwoordelijkheid neemt voor eigen handelen. Als een student zich niet professioneel opstelt, kan dit gemeld worden bij de Commissie Professionaliteit, die handelt volgens het Reglement Commissie Professionaliteit

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.