Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Tentamenprocedure

De regels in deze procedure gelden voor de tentamens van alle FSW-opleidingen. Er zijn 2 ‘soorten’ tentamens:

  • Reguliere tentamens.
  • Voorzieningententamens voor studenten met een functiebeperking.

Tentamenprocedure FSW 

Faculteitsreglement

Het faculteitsreglement is een document, opgesteld door het faculteitsbestuur, met (gedrags)regels die gelden binnen de faculteit.

Faculteitsreglement

Gedragscode onderwijs en onderzoek

Gedragscode voortvloeiend uit het Strategisch Plan van de universiteit en het Visie- en Strategieplan van FSW.

Gedragscode

Programme rules and regulations Political ScienceRules and regulations

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.