Universiteit Leiden

nl en

Studieondersteuning - Studievaardigheden en studiemanagement | Onderzoek

Bibliotheekcursussen

De Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) organiseert cursussen, zowel online en als fysiek, gericht op het verbeteren van de informatievaardigheden in onderwijs en onderzoek.

Werkvorm
e-Learning
Individuele begeleiding
Workshop

Online tutorials

De bibliotheek biedt interactieve tutorials aan die toegankelijk zijn via de website van de bibliotheek:

Zoeken van wetenschappelijke informatie

De algemene tutorial Werken met de catalogus leert je hoe je een boek kunt lenen, artikelen kunt vinden en hoe te zoeken op auteur of onderwerp.

De tutorials Vinden van algemene en vakspecifieke literatuur zijn onderwerpsgericht. Gedekte gebieden zijn o.a. Wikipedia, Google Scholar, e-books, vakspecifieke databases, kranten en speciale collecties.

Beoordelen en evalueren

Hierin leer je met behulp van verschillende tutorials over het verschil tussen populaire en wetenschappelijke bronnen en informatie te evalueren.

Verwerken en verwijzen

In deze tutorials leer je over wat de regels zijn met betrekking tot citeren en waar de grens ligt met plagiaat.

Start een scriptie

Je leert over de stappen van het onderzoeksproces, het kiezen van een onderwerp, onderzoeksvraag en het maken van een realistische tijdsplanning.

Bekijk ook eens de Subject Guides. Deze bevatten een overzicht van aanbevolen bronnen, zoals bibliografieën, fulltext-databases en naslagwerken op een bepaald vakgebied.

Individuele consulten

De UBL biedt derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten begeleiding op maat bij het zoeken naar literatuur. Tijdens een-op-een gesprek met een vakreferent leer je zoekvragen te identificeren, bronnen te selecteren en zoekresultaten te bewaren en verwerken. 

Workshops informatievaardigheden

De UBL verzorgt, zowel online als fysiek, workshops informatievaardigheden voor opleidingen en instituten. UBL biedt onder meer cursussen over de volgende onderwerpen:

  • Beoordelen van informatie
  • Plagiaatpreventie
  • Start een scriptie
  • Vinden van wetenschappelijke artikelen
  • Gebruik van Bijzondere Collecties 
  • Reference managers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vakreferent of een mail sturen naar informatiebalie@library.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.